Derfor strejker over 100.000 lærere i Storbritannien

Lærere og en række andre faggrupper har gennem længere tid demonstreret for højere løn og bedre arbejdsvilkår. Imens forsøger det britiske parlament at indføre en lov, der kan gøre det sværere at strejke i fremtiden.

Publiceret Senest opdateret

”Lærere står over for den værste leveomkostningskrise i en generation”.

Sådan skriver den britiske fagforening National Education Union, der er en af de største organisationer for lærere i England og Wales.

Af lærerforeningens hjemmeside fremgår det, at mange lærere ”kæmper med udgifter til energi og børnepasning, og mange er nu bekymrede for afdrag på realkreditlån, og hvordan de skal kunne dække huslejen”.

Det er langt fra kun lærerne, der kæmper med især høje energipriser og en stigende inflation. Siden starten af februar har det fået lærere og en række andre britiske faggrupper på barrikaderne.

Ifølge BBC strejkede op mod en halv million lønmodtagere - lærere, sygeplejersker, ambulancereddere og togpersonale – 1. februar for at få bedre løn og arbejdsforhold.

Ifølge tal fra den britiske regering betød de mange strejkende lærere, at halvdelen af alle skoler i England var helt eller delvist lukket. Og siden har der været flere dage med strejke, og strejkerne forventes at fortsætte her i marts.

1.700 kroner færre om måneden

Ifølge den britiske hovedorganisation TUC tjener den gennemsnitlige offentligt ansatte i dag 1.700 kroner mindre om måneden end for ti år siden.

Den tilspidsede situation fik den 28. februar Danmarks Lærerforening til at sende en støtteerklæring til de britiske lærere. Selvom en erklæring fra den danske lærerorganisation kan lyde som en begrænset støtte, forventer næstformand i Lærerforeningen Dorte Lange, at det gør en reel forskel for de britiske lærere.

”Da vi var lockoutet i 2013, var det virkelig et rygstød, at vi kunne læse breve og støtteudtalelser op til vores demonstrationer fra lærerforeninger rundt om på kloden. Det kan lyde af lidt med nogle ord fra nogen, der ikke kan ændre på forholdene, men det betyder virkelig meget i forhold til at holde gejsten op”, siger hun.

Parlamentet foreslår begrænsning af strejkemulighederne

Dorte Lange fortæller, at de britiske lærere ikke kun er fortørnet over deres løn. De står også til at få indskrænket muligheden for at strejke i fremtiden. Det britiske parlament har nemlig foreslået en at indføre en lov, der øger minimumsberedskabet under konflikter.

”Ligesom i Danmark skal samfundsbærende institutioner have et minimumsberedskab. Niveauet for det vil man øge, så færre offentligt ansatte har mulighed for at strejke”, fortæller Dorte Lange.

I Danmark har arbejdsmarkedets parter internt aftalt reglerne for, om hvornår og hvad der skal til for, at parterne må starte en konflikt.

”Sådan er det ikke i Storbritannien. Det bestemmer parlamentet, og det bestemmer også, hvor mange der skal have stemt for en strejke for, at fagforeningerne må strejke, og parlamentet bestemmer også, hvordan afstemningerne skal afholdes”, forklarer Dorte Lange.

Stemmer skal sendes med brev

Parlamentet kræver eksempelvis, at afstemningerne ikke må være elektroniske. I stedet er det et krav, at afstemningerne skal foregå via brev.

”På den måde gør man det bevidst sværere at organisere strejker, og parlamentet bestemmer også, hvor stor en andel af, der skal have stemt for, at afstemningen er gældende. Og en del af det nye lovforslag er, at man vil øge kravet til andelen, der skal have deltaget i afstemningen”, forklarer hun.

Hvad siger det dig, at parlamentet vil have reglerne indskærpet netop nu, hvor der er konflikt?

”Det er helt klart udtryk for fagforeningsfjendskhed. Det er desværre en del af den måde, man tænker på i Storbritannien. Enten går man ind for fagforeninger, eller også er man imod med dem. Og modstanderne ser fagforeningerne som en hindring for et godt samfund”, siger hun.

”Mange ser helt anderledes på fagforeninger, end vi gør herhjemme, hvor selv de fleste borgerlige politikere kan se, at fagforeningerne bidrager til et skabe et godt samfund, fordi det er med til at skabe et medansvar for de ting, der bliver aftalt, og at vi samarbejder om at få tingene til at køre”.

Dorte Lange peger på, at coronahåndteringen i Danmark var et eksempel på, at et godt samarbejde med fagbevægelsen bidrager til samfundet.

”Det er et stjerneeksempel på, at vi og de andre fagforeningerne herhjemme spillede en central rolle med at få tingene til at glide, selvom ikke alt gik smertefrit. I Storbritannien og mange andre samfund var der voldsom kamp om tingene, fordi man slet ikke havde det samme samarbejde”.

Ikke alle støtter støtteerklæringen

Støtteerklæringen fra Danmarks Lærerforening er blevet mødt af en række negative kommentarer på de sociale medier fra medlemmer, der mener, at foreningen først og fremmest bør koncentrere sig om at sikre de danske læreres forhold.

Ifølge Dorte Lange er det en forkert modsætning at sætte op.

”Det er ikke et enten-eller. Når vi støtter lærere i andre lande, støtter vi også vores egne medlemmer. For hvis man lykkes med at knække fagforeninger i andre lande, kan stemningen og måden at gøre tingene på brede sig til vores breddegrader. Ikke at jeg på nogen måde tror, at det ligger ligefor, men det er vigtigt hele tiden at vise vores berettigelse”.

De næste store lærerstrejker i Storbritannien er annonceret til den 15. og 16. marts.