Læreruddannelsen

Jonas Klitte og hans medstuderende har fået at vide, at de kan færdiggøre deres uddannelse i Skive. Men han frygter, at både studerende og undervisere vil søge andre steder hen på grund af den usikre fremtid.

Lukke-nyheden kom midt i optagelses-samtalerne: ”Vi måtte jo sige til dem, at vi ikke rigtig kan love noget”­

En mavepuster, siger lærerstuderende Jonas Klitte om, at studerende og underviser på læreruddannelsen i Skive fik besked om, at uddannelsens dage er talte, samtidig med at der er optagelsessamtaler med ansøgere, der gerne vil læse til lærer i Skive.

Publiceret Senest opdateret

Onsdag var der optagelsessamtaler på læreruddannelsen i Skive med nogle af årets kvote 2-ansøgere, der har et ønske om at læse til lærer i Skive efter sommerferien. 

Samme dag fik undervisere og studerende besked om, at det 72 år gamle læreruddannelsessted skal lukkes ned.

”Det var virkelig en mavepuster”, fortæller 2. årsstuderende Jonas Klitte, der er repræsentant for Lærerstuderendes Landskreds i Skive. ”Vi måtte jo sige til dem, at vi ikke rigtig kan love noget”.

Han undrer sig meget over timingen bag udmeldingen, der kom fra professionshøjskolens bestyrelse.

”Det er virkelig dårlig timing, og jeg tænker jo, at mange, der ellers ville have søgt til Skive, når der er kvote 1-ansøgningsfrist til sommer, i stedet vil søge Silkeborg for at være sikre”, siger  han.

Jonas Klitte har arbejdet i forsvaret i en årrække og kender til den usikkerhed, det giver, når ens arbejdsplads er lukningstruet og flytter fra by til by. 

Han frygter, at selvom han og de andre ca. 150 studerende i Skive er blevet lovet, at de kan gøre deres uddannelse færdig i byen, så risikerer de, at deres undervisere søger væk, når de har mulighed for det.

Dårlig timing, når de end ikke har lokalerne

Læreruddannelser i Midt- og Vestjylland

Nørre Nissum Seminarium lige syd for Limfjorden blev grundlagt af Indre Mission i 1892. Skive Seminarium blev oprettet i 1951. 

De to uddannelsessteder har været en del af professionhsøjskolen Via siden dens oprettelse i 2008. Vias bestyrelse lagde allerede i 2009 op til at lukke de to gamle læreruddannelsessteder og erstatte dem af et læreruddannelsessted i Holstebro fra 2012, men de overlevede efter massive lokale protester. I 2018 etablerede Via læreruddannelsesfilialer i Randers og Holstebro. I Randers er uddannelsesudbuddet lukket ned igen, mens der fortsat er læreruddannelse på Campus Holstebro, som hører under Nørre Nissum. Onsdag i denne uge sendte bestyrelsen så påny en plan i høring, som vil fusionere de vestjyske læreruddannelsessteder i Holstebro. Det vil betyde lukning af læreruddannelsen i Skive, mens Nørre Nissum fortsat skal udbyde en netbaseret læreruddannelse, ligesom de studerende i naturfag, billedkunst og musik vil skulle læse disse fag i Nørre Nissum. 

Jonas Klitte fortæller, at han godt kan se meningen med at have ét frem for tre læreruddannelsessteder i den vestlige del af Midtjylland. 

For ham personligt er det en attraktion ved Skive, at der kun er én uddannelse i bygningerne, så de mennesker, han møder på gangene, enten er hans undervisere eller andre lærerstuderende, som kan blive hans kommende kolleger, men han anerkender, at der kan være fordele ved et større campus.

”Så jeg kunne forstå det, hvis man stod klar i Holstebro med en helhed – men de har jo ikke lokalerne. Så timingen er ikke rigtig, når man ikke har bygget et helt læreruddannelsescampus op i Holstebro”, siger Jonas Klitte.

Plan med meget lang rejsetid

Holstebro har kun haft læreruddannelse siden 2018 og mangler faglokaler til mange fag. Så i Via-bestyrelsens plan om, at fremtidens vestjyske læreruddannelsessted skal være Holstebro, indgår, at de studerende, der vælger fysik/kemi, biologi, geografi, natur/teknologi, billedkunst og/eller musik, skal finde en måde at komme til den lille by Nørre Nissum små 30 km mod nord til deres timer i de fag.

I Skive har man alle faglokalerne, gode idrætsfaciliteter, en stor festsal og en folkeskole på samme matrikel, fortæller Jonas Klitte.

”Vi samarbejder meget med folkeskolen - jeg har allerede fem gange ’lånt’ elever fra folkeskolen til at prøve noget af”, siger han. 

Men ofte må læreruddannelse i Skive alligevel opgive at oprette fag, fordi der ikke er studerende nok til dem, og de studerende, der insisterer på at læse fag, som ikke bliver oprettet i Skive, må så rejse til Silkeborg til noget af deres undervisning.

”Det er ikke godt for fællesskabet. Og det vil jo være forskelligt, hvilke dage de studerende vil skulle af sted til Nørre Nissum”, siger Jonas Klitte og håber meget på, at protester fra studerende, undervisere og lokalpolitikere kan få Vias bestyrelse til at genoverveje planerne.

På onsdag skal uddannelsesminister Christina Egelund forholde sig til planerne i folketingssalen, hvor Signe Munk (SF) har stillet spørgsmål om lukningen af læreruddannelserne Skive og Nørre Nissum i Folketingets spørgetid.