Censorer: Det er for let for kommende lærere at snyde i den skriftlige matematikprøve

Censorerne på læreruddannelsen rejser kritik af, at den skriftlige matematikprøve er fortsat som en hjemmeprøve efter coronapandemien

Publiceret

Når kommende matematiklærere skal til skriftlig prøve i matematik, behøver de ikke at møde op på deres uddannelsessted. I stedet kan de sidde hjemmefra og klare prøven.

Men det er ikke en god løsning, hvis man spørger censorerne. Det er nemlig alt for let at snyde og for svært at opdage, om der er blevet snydt.

Det skriver censorerne i årets censorrapport fra læreruddannelserne.

Den skriftlige prøve i matematik blev ændret til en hjemmeprøve under coronapandemien. Der er efterfølgende blevet ændret i prøven for at undgå snyd, men det er stadig ikke godt nok, lyder det fra censorkorpset.

”Det er et problem, at den skriftlige prøve er en hjemmeprøve. Det er generelt for nemt at snyde og for svært at opdage. Det giver urimelige vilkår for de studerende - også alle dem, der ikke snyder, men som er vidende om medstuderendes snyd. Det er blevet klart bedre med de nye mere åbne spørgsmål, men problemet er på ingen måde løst”, skriver en censor blandt andet.

I rapporten står der, at bekymringerne i flere tilfælde er kommet af oplevelser, ”hvor censor og eksaminator har haft mistanke om, at de studerende har kommunikeret uretmæssigt uden dog at kunne bevise det”.

Derfor foreslår nogle censorer, at man fortsætter med at udvikle på den skriftlige prøve, så det blandt andet bliver sværere for de studerende at kommunikere med hinanden undervejs i prøven.

Nogle studerende er ikke gode nok til matematik

Generelt er censorerne tilfredse med de lærerstuderendes fagdidaktiske niveau.

En censor har blandt andet oplevet ”høj kvalitet, hvor både dansk og international forskning/litteratur blev sat i spil. De studerende anvendte velbegrundede teorier, der fint støttede deres praksisvalg”.

Men der er også censorer, der mener, at de lærerstuderende ikke er godt nok inde i den matematikfaglige del.

En censor påpeger, at det er ”helt afgørende, at kravene til det matematikfaglige niveau hæves betragteligt i forbindelse med indførelse af ny læreruddannelse”.

En anden skriver:

”De studerendes faglige niveau var lavere end forventet. Mange af de studerende havde svært ved at arbejde deduktivt med matematik og de havde en instrumentel tilgang til nogle af emnerne”.

Powered by Labrador CMS