Eva har spurgt en masse unge, der både har valgt at starte på læreruddannelsen og andre, der overvejede læreruddannelsen, men endte med at vælge noget andet.
Eva har spurgt en masse unge, der både har valgt at starte på læreruddannelsen og andre, der overvejede læreruddannelsen, men endte med at vælge noget andet.

Ny rapport: Derfor fravælger unge at blive lærer

Mange overvejer at læse til lærer, men dropper det, fordi de tror, at løn og arbejdsvilkår er for dårlige. For mange tror, at andre uddannelser er mere spændende.

Publiceret Senest opdateret

Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) har kortlagt, hvorfor unge fravælger at starte på læreruddannelsen.

Eva har samlet spurgt over 40.000 unge, der begyndte på en videregående uddannelse i 2021 og 2022.

Knap 3.000 af dem angiver, at de overvejede at søge ind på lærer-, pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen, men de endte med at søge andre uddannelser.

En stor del dem peger på, at det skyldes, at arbejdsvilkårene ikke er gode nok, og at lønnen inden for professionen.

For dem, der specifikt overvejede læreruddannelsen angiver 53 procent, at arbejdsvilkårene var en del af årsagen til, at de endte med at fravælge læreruddannelsen.

36 procent svarer, at de fravalgte læreruddannelsen, fordi lærernes løn er for lav.

Ifølge direktør på EVA Christina Barfoed-Høj viser undersøgelsen, at der er behov for at have mere fokus på at oplyse de unge om de reelle løn- og arbejdsvilkår.

”Det er tydeligt, at forestillinger om løn og arbejdsvilkår skræmmer en del unge væk fra de her fire uddannelser, selvom de egentlig er interesserede i faget. Det understreger behovet for at adressere de unges forestillinger om arbejdsvilkår og løn".

"Undersøgelsen forholder sig ikke til forholdet mellem myte og realitet i de unges forestillinger, men det er oplagt, at vejledning og information om uddannelser og arbejdslivet gerne skal kvalificere de unges forestillinger på en troværdig måde", siger direktøren i en pressemeddelelse.

Lærerstuderende: "Jeg gruer ikke for en startløn på lige over 30.000 kr."

Forperson for Lærerstuderendes Landskreds Anneline Larsen skrev onsdag i et tweet om Eva’s undersøgelse, at hun tror, at de unge ikke ved, hvad en lærer tjener.

”Alt er selvfølgelig relativ, men jeg gruer ikke for en startløn på lige over 30.000 kr. 💸 Ved unge nok om forholdene i folkeskolen? Hvordan får vi et retvisende billede af lønniveau?”, skrev Anneline Larsen på Twitter.

Det er dog hverken løn eller arbejdsvilkår, der er den vigtigste faktor i fravalget af læreruddannelsen ifølge Eva’s undersøgelse.

72 procent svarer, at de vurderede, at der var andre uddannelser som er mere spændende. Det er den klart mest udbredte fravalgsårsag.

Fravælges af studerende med høje karakterer

Studenter med karaktersnit på 7 eller derover er mere tilbøjelige til at overveje, men fravælge de fire velfærdsuddannelser end elever med lavere karaktersnit.

65 procent af dem, der overvejede, men fravalgte læreruddannelsen, havde et karaktersnit på mindst 7.

De studerende med høje karaktersnit begrunder i højere grad deres fravalg med en bekymring for, at det faglige niveau på uddannelsen er for lavt.

Optagne vil gøre en positiv forskel

Men det hele er ikke negativt. Eva har også talt med unge, som har valgt at starte på læreruddannelsen.

Her svarer 93 procent, at valget i høj eller meget høj grad skyldtes, at de ønsker et job, hvor de kan gøre en positiv forskel for andre.

85 procent angiver faglig interesse, og 60 procent angiver et ønske om at blive en mere dannet og vidende person.

Minister: Brug for mere attraktive velfærdsuddannelser uddannelser

Tallene fra Eva bekræfter uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) i, at der er brug for at se på, hvordan uddannelserne på velfærdsområdet kan gøres mere attraktive, siger hun til Politiken.

"Det handler om at styrke fagligheden med flere undervisningstimer og mere underviserkontakt. Og det handler om bedre mulighed for at efter- og videreuddanne sig inden for fagene".

"Derfor har regeringen også annonceret et selvstændigt reformspor, parallelt med universitetsreformen, der skal styrke netop de professions- og erhvervsrettede uddannelser, så flere får lyst til at vælge den vej gennem uddannelsessystemet", siger Christina Egelund.

Powered by Labrador CMS