Flere end en tredjedel af de lærerstuderende er ikke sikre på, de underviser på en skole fem år efter eksamen.

Kun 63 pct. af lærerstuderende forventer at være lærere
om fem år 

Ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at praktiktiden for bl.a. lærerstuderende giver en indsigt i arbejdsvilkårene, som gør nogle bange for at gå ned med stress. 

Publiceret Senest opdateret

Danmarks Evalueringsinstitut har i en ny undersøgelse spurgt 678 lærerstuderende, "Forventer du, at du arbejder som lærer om fem år?”

Kun 63 procent af dem svarer 'ja'. 26 procent svarer 'måske', syv procent 'nej' og fire procent 'ved ikke'. Tallene indgår i en ny Eva-undersøgelse af praktikken i sygeplejerske-, lærer-, pædagog- og socialrådgiverfagene. 

Evalueringskonsulenterne har interviewet studerende fra alle fagene, og de beskriver, at praktikken i høj grad forbereder dem på nogle svære arbejdsvilkår i deres fremtidige job. 

"[Arbejdsforholdene] gør, at man ikke slår til. Og man vil jo gerne igennem til eleverne og give dem det bedste med på vejen, men det er der ikke mulighed for i praksis. Og det får man næsten kvalme over, for det er så synd for eleverne. Det burde ikke være gældende i en dansk folkeskole", siger Fatima, der læser til lærer. 

Hun har dog ifølge rapporten valgt at se det som erfaringer, hun kan bruge i fremtiden: 

"Praktikken kan faktisk dét, at man bliver afklaret. Man får indblik i, hvad der faktisk sker på skolerne, og at det ikke er en dans på røde roser. Man bliver mere omstillingsparat i forhold til sin undervisning, og hvad der dukker op af muligheder. Man bliver klar over, at ikke alt kan lade sig gøre, uanset hvor godt du har planlagt det".

Men en del af de studerende fortæller også, at de er bange for, at de kommer til at gå ned med stress i fremtiden:

"For de interviewede studerende fylder det meget, at de har oplevet, at deres færdiguddannede kolleger arbejder under svære vilkår, og de bliver på denne baggrund i tvivl om, hvorvidt det er noget, de kan holde til på længere sigt, eller om de mon vil opleve at gå ned med stress", hedder det i rapporten. 

"Det kan både handle om et hårdt arbejdsmiljø og om, at man ikke oplever, at man slår til som professionel, fordi ressourcerne ikke er til stede for at udføre arbejdet på en måde, der opleves tilfredsstillende".

Flere af de studerende fortæller, at de vil være meget opmærksomme på arbejdsmiljøet i deres jobsøgning - om nødvendigt på bekostning af deres faglige interesser.