Censorerne på læreruddannelsen efterlyser mere tid til de studerende til at øve færdigheder som klaver og sang.
Censorerne på læreruddannelsen efterlyser mere tid til de studerende til at øve færdigheder som klaver og sang.

Kurven er knækket: Flere nyuddannede musiklærere

Antallet af nyudklækkede lærere med musik som et af deres undervisningsfag er siden 2019 steget en smule. Men det er ikke nok, lyder det i den nyeste rapport fra censorerne på læreruddannelse.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fra 2015 til 2018 faldt det årlige antal af nyuddannede lærere med musik som undervisningsfag fra 205 til 125.

I 2019 knækkede kurven, og tallet steg til 141 - og udviklingen ser ud til at fortsætte, da tallet i år er 147.

Lektor i musik og censorformand for musik på læreruddannelsen Erik Heiberg Lyhne har i sidste års censorrapport fra læreruddannelserne samlet op på erfaringerne fra musikfaget.

Han kalder det "glædeligt", at der er fremgang, men han understreger, at der er brug for, at mange flere vælger musik på læreruddannelsen. 

"Sammenholder man disse tal med den efterspørgsel, der er på nyuddannede musikundervisere i folkeskolen, er der et problem. Flere professionshøjskoler taler endvidere om manglende rekruttering til faget", skriver han i censorrapporten.

I lighed med andre år peger flere censorer på, at der skal sikres tid på læreruddannelsen til, at de studerende kan "sikres et højt niveau i sang og instrumentale færdigheder på alle professionshøjskoler".

Erik Heiberg Lyhne opfordrer til, at aktører omkring musikfaget følger antallet af dimittender i musik og også holder øje med rekrutteringen af lærerstuderende, der vælger faget.

Anbefalingen i censorrapporten slutter således med en opfordring om, at "udviklingen i musikfaget i det hele taget følges meget nøje".

Læs mere

Censorformandskabet for læreruddannelsen årsberetning 2021

Powered by Labrador CMS