PD-projekt

Kan fagudvalget få problembaseret matematik­undervisning til at blomstre?

Stine Krarup Nielsen er indstillet til Lærerprofession.dk for sit diplomprojekt om, hvorvidt problembaseret matematikundervisning kan skabe muligheder for, at elever udvikler deres selvstændige tænkning, og gør dem i stand til at arbejde fordybet, engageret og med tillid til sig selv som matematikere.

Pæd. konsulent i matematik Kirsten Søs Spahn fra Københavns Professionshøjskole har indstillet Stine Krarup Nielsen til en pris for hendes diplomprojekt med følgende begrundelse:

"Projektet dykker ned i, hvordan fagteamet kan samarbejde om udvikling af problembaseret matematikundervisning og sætter fokus pa vejlederens forskellige værktøjer. Pa baggrund af spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview har vejlederen udviklet bearbejdede udgaver af de valgte teorier.

Indholdet på møderne tager udgangspunkt i eksempler fra videoer med problembaseret matematikundervisning og teamets egne erfaringer. Der lægges op til diskussioner og mulige afprøvninger på baggrund af bl.a. en pixi-udgave af arbejdsmetoder fra Building Thinking Classrooms og et bearbejdet refleksionsværktøj med udgangspunkt i Alan Schoenfeldts samtale- og refleksionsguide.

Der er høj kvalitet i metoder og teorier - og mange fagteams kan med fordel blive inspireret til fagdidaktiske samtaler på baggrund af dette projekt."

Stine Krarup Nielsen har helt konkret arbejdet med, hvordan hun som matematikvejleder kan  arbejde med fagudvalget, så hun, ved hjælp af Alan Schoenfelds samtaleguide og observationsguide, er med til at udvikle en mere problembaseret matematikundervisning på Lyngholmskolen.

Læs projektet her.

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.