Skoleleder Pernille Madsen står i et af Ubberud Skoles klasselokaler. Ubberud Skole arbejder med årgange frem for klasser - bortset fra i de praksis musiske fag - fordi skolens faglokaler ikke er store nok. Årgangene har et stort klasselokale, hvor alle elever har faste pladser. En skydedør kan dele årgangen i to grupper.

Skydedøren gør forskellen på Ubberud Skole

Ubberud Skole på Fyn har størrelsen til at have to klasser per årgang, men skolen vil hellere undervise hele årgangen sammen. Ikke i orden, mente Styrelsen for Undervisning og Kvalitet – indtil de hørte om de faste pladser og skydedøren i klasselokalet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I slutningen af oktober fik Odense Kommune et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Her stod blandt andet, at Ubberud Skole har klasser, der er langt større end de tilladte 28 elever. 

Styrelsen havde noteret, at klassekvotienten var overskredet på alle årgange fra 3. til 9. klasse i skoleåret 2018/2019. I 8. klasse var der registreret hele 44 elever i den samme klasse.  

Antallet af ulovligt store klasse bliver ved med at skrumpe

Men det skyldes, at det system, skolen registrerer sine klasser i, ikke kan forstå, at Ubberud Skole arbejder med årgange frem for klasser, siger skoleleder på Ubberud Skole Pernille Madsen.

"Vores skole har størrelsen til at have to klasser på hver årgang. Men hos os underviser vi på hele årgangen og taler slet ikke om klasser i hverdagen. Det betyder, at der er mere end 30 elever i en klasse på papiret, men der er også to lærere i hver eneste time", siger hun.

Fik nej i første omgang

Det prøvede skolen også at forklare, da den skulle indberette antallet af elever per klasse til Danmarks Statistik. Men den forklaring godkendte Børne- og Undervisningsministeriet ikke i første omgang.

I et bilag til brevet blev det gjort klart, at en elev har brug for en fast, afgrænset gruppe for at sikre elevens undervisning og trivsel.

Det mener Pernille Madsen, at Ubberud Skole godt kan leve op til.

"Hver elev på en årgang har en primær plads i et lokale, hvor en skydedør kan dele årgangen op. Her har de størstedelen af deres undervisning med den samme gruppe elever, hvilket kan sidestilles med klassen som undervisningsenhed", siger hun.  

"Derfor har jeg i sidste uge snakket med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvilket har fået styrelsen til at godkende den måde, vi deler eleverne op på", siger Pernille Madsen.

Det gode ved årgangsklasser

Ifølge Pernille Madsen er der mange fordele ved at undervise årgange i stedet for klasser.

For det første er det meget nemmere at differentiere undervisningen, og for det andet bliver forberedelsen til undervisningen lavet i team, i stedet for at lærerne skal klare forberedelsen selv.

Hvad gør I med vikardækningen, hvis den ene lærer er syg?

"Som udgangspunkt prøver vi at få en vikar til at dække undervisningen, men ligesom mange andre steder er vi pressede på vikardækningen. Helt op til 6. klasse har vi ud over to lærere ofte også en pædagog i klasseren. Derfor sker det, at den ene lærer og pædagogen klarer undervisningen sammen. Men det mener vi også er det bedste for eleverne. Det vigtigste er, at de er sammen med voksne, de kender og som ved, hvad undervisningen går ud på".