Skærmdebat

Dagen efter Danmark anbefaler Norge også et mobilforbud i skolerne

Umiddelbart efter sin tiltrædelse i efteråret bad den norske undervisningsminister Kari Nessa Nordtun direktoratet om at formulere nationale anbefalinger til kommunerne om mobilfri skoler. Nu er anbefalingerne klar. 

Publiceret Senest opdateret

Tirsdag morgen lå 12 anbefalinger om skærmbrug i de danske skoler klar på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

Onsdag morgen var det så det norske uddannelsesdirektorats tur til at præsentere anbefalinger for "regulering av mobiler og smartklokker (smartwatches, redaktionen) i skolen".

"Forskningen viser, at adgang til mobiler for mange fører til dårligere koncentration og læring og bidrager til dårligere skolemiljø. For mange pile peger i den forkerte retning i skolen", siger undervisningsminister Kari Nessa Nordtun i en pressemeddelelse med henvisning til faldende resultater i de internationale Pisa- og Pirls-undersøgelser og i den nationale norske trivselsmåling.

"Mobiltelefonen må tage sin del af skylden for den negative udvikling i elevernes læringsresultater, men er bare et af flere greb, som må gøres i norsk skole", lyder det videre fra den norske undervisningsminister.

Ind i ordensreglementet

Siden Kari Nessa Nordtun overtog posten som norsk undervisningsminister i efteråret, har hun gjort det klart, at hun ønskede et mobilforbud. 

I erkendelse af, at det kunne blive vanskeligt og tidskrævende at komme igennem med, bad hun Utdanningsdirektoratet om at formulere nationale anbefalinger til kommunerne om at forbyde mobiltelefoner i timer og frikvarter. 

De anbefalinger lå altså klar her til morgen.

For 'barnetrinnet', dvs. skolen for 6-13-årige lyder anbefalingen fra direktoratet Udir:

  • Udir anbefaler, at man strengt regulerer brugen af private mobiltelefoner og smartwatches i undervisningen og frikvarterne

For 'ungdomstrinnet', dvs. skolen for 13-16-årige lyder anbefalingen:

  • Udir anbefaler, at man strengt regulerer brugen af private mobiltelefoner og smartwatches i undervisningen, og at også frikvartererne som hovedregel bør være mobilfri. 

For ungdomsuddannelsesskolerne lyder anbefalingen: 

  • Udir anbefaler,  at man strengt regulerer brugen af private mobiltelefoner og smartwatches i undervisningen. En streng indgriben i pauser og frikvarterer vil efter vores opfattelse ikke være proportional under hensyn til elevernes modenhed og alder. Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan dog begrunde enkelte restriktioner også i frikvarterer. 

Utdanningsdirektoratet opfordrer kommunerne til at lægge mobilforbuddet ind i skolernes ordensreglement efter en involverende proces med skoleledere, lærere, andre ansatte, elever og forældre. 

Tankegangen med, at det skal ske på kommunalt plan, er at sikre ens regler i hele kommunen. Hvis en kommune har uddelegeret kompetencen til at formulere ordensreglementet til de enkelte skoler, kan det også ske på skoleniveau. 

Powered by Labrador CMS