"Den mobning, der foregår på nettet, er ekstrem alvorlig, og jeg ser det som en bunden opgave at tage livtag med den", lød det fra daværende undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da projektpuljen blev afsat i 2021.

Ny platform samler de bedste gratisforløb om digital dannelse

I 2021 afsatte politikerne en pulje penge til at bekæmpe digital mobning. Første skud på stammen er en hjemmeside med undervisningsforløb om digital dannelse.

Publiceret Senest opdateret

Savner du undervisningsforløb om digital dannelse? Eller har du svært ved at navigere i den jungle af muligheder, en internetsøgning giver? Så er der hjælp på vej.

I dag går en gratis platform med udvalgte forløb nemlig i luften. Det sker som et led i projektet ’On’, som de fire organisationer Red Barnet, Børns Vilkår, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik står bag.

Projektet har 48,6 millioner kroner i ryggen, finansieret af Børne- og Undervisningsministeriets pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge.

Platformen med undervisningsforløb og syv principper for digital dannelse er de første skud på stammen i ’On', der løber frem til juni 2026.

on-undervisning.dk hedder hjemmesiden, der  huser de gratis undervisningsforløb, som organisationerne bag projektet vurderer har høj nok kvalitet. Platformen går i luften med 124 af slagsen.

Målet er at hjælpe undervisere med at navigere på et område, hvor en hurtig internetsøgning giver masser af tilbud, men hvor det kan være svært at vurdere kvaliteten, fortæller fagkonsulent og projektleder i Center for Digital Pædagogik Anna-Sofie Bruun,  der er medlem af programledelsen i 'On'.

”Vi har brugt rigtig meget tid på sammen med kyndige fagfolk at gennemgå og kuratere de utallige forløb, der findes på området. Feltet bevæger sig utrolig hurtigt, så øvelsen har især været at sortere de uddaterede fra. Dem, der er vurderet gode og aktuelle, har vi nu pakket pænt ind på en overskuelig hjemmeside”, siger hun.

I projektet er der også afsat penge til at udvikle undervisningsforløb. Efter at have skabt sig et overblik over de eksisterende materialer, vil organisationerne som næste led i projektet udarbejde forløb dér, hvor der er ”huller”, fortæller Anna-Sofie Bruun.

”Her vil vi blandt andet have fokus på specialområdet, hvor vi regner med at have forløb klar i slutningen af 2024”, siger hun.

Vil skabe et fælles sprog

Børn og unges digitale trivsel er et område, der har fået massiv opmærksomhed de seneste år. Men ifølge Anna-Sofie Bruun mangler der et fælles sprog om digital dannelse. Det skal syv principper for digital dannelse, der i dag lanceres sammen med undervisningsportalen, være med til at afhjælpe.

Syv principper for digital dannelse

De fire organisationer bag 'On'-projektet har defineret disse syv principper for digital dannelse:

1. Identitet og idealer

Børn og unge kan forholde sig til idealer og rollemodeller samt give plads til forskellighed i digitale miljøer.

2. Balance i en hverdag med digitale medier

Børn og unge kan være medskabere af en varieret hverdag med digitale medier.

3. Demokrati og deltagelse

Børn og unge kan deltage i demokratiske samtaler og kritisk vurdere information og afsender.

4. Digitale forretningsmodeller

Børn og unge kender til kommercielle interesser bag digitale medier og kan træffe bevidste valg.

5. .Digitale fællesskaber

Børn og unge kan deltage i og bidrage til trygge og inkluderende digitale fællesskaber.

6. Digitale krænkelser og skadeligt indhold

Børn og unge kender til deres rettigheder og kan søge hjælp, hvis de selv eller andre udsættes for digitale krænkelser og skadeligt indhold.

7. Privatliv og sikkerhed

Børn og unge kan genkende svindel og beskytte deres data og privatliv.

”Hvis vi skal styrke og sikre kommende generationers trivsel, handler det blandt andet om at styrke deres digitale dannelse. Og det er vores helt klare analyse, at der er brug for et fælles afsæt, hvis indsatsen skal lykkes”, siger hun og tilføjer:

”Vi håber, dels at principperne kan skabe større forståelse hos de voksne i børns liv, men også at de kan skabe afsæt for en fælles tilgang til, hvordan vi arbejder med digital dannelse. Børnene har allermest brug for at møde voksne i alle arenaer, der interesserer sig for deres digitale dannelse”.

Dermed også sagt, at det ikke kun er skolen og lærernes opgave at løfte, understreger Anna-Sofie Bruun.

”Vi er virkelig ikke ude i at sige, at lærerne ikke gør det godt nok. Principperne skal ses som en hjælp til at finde et fælles sprog til en samtale mellem voksne og børn på tværs af alle arenaer. Men målet er selvfølgelig også at give de voksne et sted at søge viden, samt en læringsportal hvor de kan finde gratis undervisningsmaterialer om digital dannelse, der er lette at implementere i undervisningen ”, siger hun.

Næste led i projektet er indsatser, der retter sig mod fritidsklubber og hjemmene. Dernæst er et såkaldt peer to peer-koncept på tegnebrættet, hvor børnene selv kan arbejde med digital dannelse.

”Det forkromede formål er, at børn og unge i Danmark skal have det godt, og at de skal lære at indgå i samfundet og i verden. Vi ser i dén grad at et projekt om digital dannelse kan være med til at understøtte det, men det kræver at vi kommer hele vejen rundt”, siger Anna-Sofie Bruun.

Hvad betyder digital dannelse?

Men hvad vil det så sige at være digitalt dannet? I ’On’ defineres digital dannelse som 'evnen til at kunne forstå sig selv og andre i relation til en verden og et samfund, der er influeret af digitale teknologier'.

”Man kan forstå, hvordan det digitale spiller ind i processer både i en selv og i relation til andre – og man kan agere ud fra den forståelse. Digitale medier spiller så stor en rolle i vores samfund i dag, at digital dannelse er helt afgørende for at kunne begå sig”, siger Anna-Sofie Bruun og tilføjer:

”Vi fokuserer på digitale krænkelser, skadeligt indhold, digitale fællesskaber, identitetsdannelse, idealer, privatliv og sikkerhed samt digitale forretningsmodeller. Vi forsøger at lave et 360-graders perspektiv på, både hvad børn bliver udsat for, men også de indre processer. Og særligt hvordan man navigerer mellem indre og ydre processer”.

Hvad er forskellen på digital dannelse og bare dannelse?

”Vi er helt med på diskussionen, om det ikke ’bare’ er dannelse. Det vil vi principielt sige, at jo, det er det, men de voksne, der skal løfte opgaven, har brug for, at der bliver sat streg under det digitale, for at de også kan rammesætte det i deres kontekst. Projektet prøver at skabe sprog for noget, vi alle sammen lige nu håndterer efter bedste evne i dagligdagen”.

Hvad med den del, der handler om selv at skabe digitalt? Er det ikke også digital dannelse?

”Vi er meget bevidste om, at teknologiforståelse også er et dannelsesspor, men vi koncentrerer os i projektet mere mod de bløde processer i dannelsesperspektivet”, siger Anna-Sofie Bruun og tilføjer:

”Men vi er meget nysgerrige på, hvordan vi kan lave en snitflade til teknologiforståelse. For den er helt central for, at de gode dannelsesprocesser finder sted”.