PLC'er og biblioteker får 14,2 millioner til digital dannelse og litteraturformidling

39 projekter på folkebiblioteker og pædagogiske læringcentre har lige modtaget 14,2 millioner kroner fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Projekterne handler blandt andet om demokrati, digital dannelse, litteratur og formidling af FN's verdensmål

Publiceret

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre landet over er gået sammen om 72 projekter, der skal styrke børns læselyst, give dem digital dannelse og få dem til at forstå FN's verdensmål og har søgt Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre om støtte. 39 af projekterne har netop modtaget i alt 14,2 millioner kroner. Fem af projekterne handler særligt om de pædagogiske læringscentre på skolerne.

”En vigtig opgave for bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre er at inspirere til læselyst og læseglæde. Derfor er jeg glad for, at vi med Udviklingspuljen i år blandt andet støtter et stort samarbejdsprojekt om børns læsekultur, der vil gentænke, hvordan bibliotekerne formidler til og med børn. Projektet involverer biblioteker i hele 46 af landets kommuner og er et fantastisk eksempel på, at vi i det danske biblioteksvæsen har et meget velfungerende samarbejde på tværs af hele landet til gavn for dem, der skal bruge bibliotekerne", siger Annette Bach fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Blandt projekterne er et samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og bibliotekerne i Aarhus og Herning og Det Digitale Folkebibliotek. Projektet vil revolutionere bibliotekernes arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler litteratur til børn. Biblioteker og børn skal i fællesskab udforske, hvordan litteraturformidling bliver på børnenes præmisser ved at tage udgangspunkt i børnenes ønsker og interesser, både på nationalt og lokalt niveau. Målet er at skabe gennemslagskraftige og varige forandringer i børns læsekultur. Biblioteker i 43 andre kommuner inddrages også undervejs, og projektet når ud til 4.000 børn.

Et andet eksempel er Biblioteket på roadshow i Skive, hvor biblioteket, sammen med lokale museer og skolernes pædagogiske læringscentre i de mindre byer, vil lave foredrag og arrangementer, der samler de små lokalsamfund om fælles aktiviteter på tværs af generationer. Med Biblioteksbussen som samlingspunkt tager biblioteket på tur til landsbyerne for at skabe fællesskab og fælles viden på tværs af aldersgrupper.

Powered by Labrador CMS