Chromebooksagen

Regeringen åbner op for mulighed for lovændring, så eleverne også kan have Chromebooks i taskerne næste skoleår

Regeringen åbner for mulig lovændring i Chromebooksagen

Regeringen er i gang med at se på en løsning på Chromebook-sagen, som kan indeholde en lovændring, meddeler tre ministre i et brev til KL.

Publiceret Senest opdateret

Digitaliseringsminister Marie Bjerre (V), børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) sendte i fredags et brev til KL, hvor de anerkender den vanskelige situation, som Datatilsynets afgørelse og påbud har bragt kommunerne i i den såkaldte Chromebook-sag.

Sagen går kort ud på, at Datatilsynet har afgjort, at 53 kommuner lige nu ikke har hjemmel i loven til at bruge Googles Workspace, og at det skal bringes i orden senest 1. august. 

En af mulighederne, som Datatilsynet peger på, for at løse problemerne på skolerne er, at Folketinget gør det lovligt at overføre skolebørns data til virksomheder for, at de kan forbedre deres produkter.

I brevet understreger ministrene, at der skal findes en holdbar løsning, men at løsningen ikke er ligetil. 

"Regeringen er naturligvis altid åben for at diskutere, om lovgivningen er tidssvarende og virker efter hensigten, men en løsning, der indebærer vedtagelse af et nyt retsgrundlag på dette område, er ikke ukompliceret og forudsætter meget grundige overvejelser, herunder i forhold til implikationer på tværs af områder, der også rækker ud over skoleområdet", står der i brevet, som er stilet til formand for KL Martin Damm og direktør Kristian Vendelbo.

Ministrene afviser ikke, at der skal ske lovændringer, men understreger, at hvis det skal ske, vil det tage tid. 

"Eventuelle lovgivningsmæssige tiltag kan være en del af løsningen i både denne og andre sager, men er som anført langt fra ukompliceret og må derfor også forventes at have et lidt længere aftræk", står der i brevet.

KL har flere gange opfordret regeringen til at se på lovgivningen, og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Peter Rahbæk Juel er glad for meldingen fra ministrene.

”Det er rigtig godt, at regeringen nu går ind i arbejdet med at få set på en mulig løsning i sagen. Som regeringen også pointerer i sit svar, handler den her sag om meget mere end folkeskolen og Chromebooks. Derfor er der brug for at se på en mere samlet løsning i det offentlige, så vi på en forsvarlig, ansvarlig og tidssvarende måde sikrer, at vi kan bruge de digitale redskaber til at løse velfærdsopgaver”, lyder det fra udvalgsformanden i en pressemeddelelse fra KL.

Regeringen lover i brevet at vende tilbage snarest muligt og inden 1. juli 2024. Skoleledernes formand Claus Hjortdal har overfor Folkeskolen pointeret, at det er alt for sent med en udmelding op til elevernes sommerferie, da skolerne allerede nu planlægger næste skoleår. 

Det er en bekymring, som KL deler:

”Vi er jo først rigtig glade, når vi ved, hvad regeringen kommer med inden sommerferien. Vi står stadig med en lang række uklarheder og spørgsmål. Vi vil derfor nu gå i dialog med Datatilsynet om, hvad regeringens udmelding betyder ift. det påbud, som tilsynet har givet 52 kommuner”, lyder det fra Peter Rahbæk Juel.