Explainer

Chromebook-sagen – det handler om datasikkerhed

30. januar kom Datatilsynet med sin afgørelse i den såkaldte Chromebook-sag: 53 kommuners brug af Googles programmer i skolen er ulovlig. Nu skal skolerne finde en løsning inden næste skoleår.

Publiceret

Hvad betyder Datatilsynets afgørelse?

Sagen kaldes Chromebook-sagen, men handler i virkeligheden om Google Work- space, som er en pakke med webapplikationer, der kan tilgås via skolecomputeren. Datatilsynet har afgjort, at 53 kommuner ikke har hjemmel i folkeskoleloven til deres nuværende brug af Googles Workspace. 

Det skal bringes i orden inden 1. august. De berørte kommuner må gerne fortsætte med at bruge Chromebooks og Google Workspace i mellemtiden.

Hvem skal gøre hvad nu?

Kommunerne skal senest 1. marts meddele Datatilsynet, hvilken løsning de vælger. KL har allerede sendt en opfordring til regeringen om, at loven ændres. Alt efter kommunernes tilbagemelding vil Datatilsynet træffe en delafgørelse om, hvad de skal nå at rette op på inden 1. august. 

Efterleves påbuddet ikke inden da, kan der blive tale om bøder og fængselsstraf på op til seks måneder, står der i afgørelsen.

Hvilke løsninger er der?

Datatilsynet peger i sin afgørelse på tre løsninger: 

Den ene er, at Google udvikler en teknisk løsning, der gør det muligt for skoler og kommuner at fravælge, at dataene indsamles. 

Den anden er, at Google forpligter sig til ikke at bruge disse data. 

Den tredje er, at Folketinget sikrer ”et tilstrækkeligt klart retsgrundlag”; altså ændrer lovgivningen. Flere firmaer har desuden meldt sig på banen med løsninger i form af for eksempel at skifte styresystem på skolernes Chromebooks eller at kryptere den indsamlede data.

Hvorfor er det ulovligt?

Elevernes persondata må indsamles og behandles uden samtykke, hvis kommunerne kan påvise, at det er nødvendigt for at løse en myndighedsopgave. Disse data bruges dels til at sikre, at Googles produkter virker og er sikre, dels til at vedligeholde og forbedre it-produkterne. 

Datatilsynets afgørelse lyder kort fortalt, at den første brug er nødvendig for at drive skole og derfor inden for den nuværende lovgivning, men det er den anden brug ikke. Også andre it-tjenester end Google indsamler brugerdata, som de bruger til egne formål, og Datatilsynet opfordrer derfor alle kommuner til at sikre, at de overholder loven – uanset leverandør.