Anmeldelse:

Godt sted at blive klogere på behandlingsskoler

Det er et hyldestskrift til og af en bestemt udbyder, men der er viden at hente, hvis man vil blive klogere på hvad dagbehandling er for en størrelse. Hvis man husker sin kritiske sans.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Dagbehandling – Sådan!

Forfatter:  Mads-Frederik Juul Damgaard, Mette Carlseng, Mia Marqvard Sørensen, Søs Føhns. Tine Vastring, Lærke Nørregaard Fox Maule og Trine Juul Damgaard.

397,50 kroner

249 sider

Udgiver: Behandlingsskolerne

”Dagbehandling – Sådan” giver et overordnet billede af hvad dagbehandling kan og hvordan fagpersonerne samarbejder på kryds og tværs med barnet i centrum. Men den er skrevet og udgivet af en spiller med store økonomiske interesser i området, så husk den kritiske sans under læsningen.

”Dagbehandling – Sådan” er en bog udgivet af Behandlingsskolerne, som er en privat udbyder af specialtilbud til børn og unge med særlige behov, herunder adskillige dagbehandlingsskoler. Bogen er skrevet i anledning af Behandlingsskolernes 20-års jubilæum og udfolder Behandlingsskolernes værdisæt med udgangspunkt i skolernes egen praksiserfaring.

Dagbehandlingsskoler er for børn og unge med særlige behov, som af forskellige årsager ikke kan gå i folkeskole eller specialskole. De følger almindelige bestemmelser fra folkeskoleloven, herunder hvor mange timer eleverne skal tilbydes undervisning, hvad de undervises i og at alle eleverne som udgangspunkt går til eksamen. Der tages dog hensyn til individuelle forudsætninger og dispensationer. På en behandlingsskole er der flere ansatte pr barn end i den almene folkeskole og derfor er der større mulighed for at få hjælp og støtte i undervisningen eller hvis elever har brug for at trække sig. Derudover er der psykologer tilknyttet skolerne, som til daglig arbejder med eleverne og elevernes behandlingsplaner.

”Dagbehandling – Sådan” viser og sætter fokus på, de mange muligheder samt fremgangsmåder der er til nogle af de børn i vores samfund som har de største udfordringer. Bogens 12 kapitler har forskellige forfattere med forskellige professioner; psykologer, sygeplejersker, sundhedsplejersker og lærere. De har alle til fælles, at de arbejder på Behandlingsskolerne, hvilket gør bogen en smule unuanceret. Den giver ét muligt bud på hvordan dagbehandling kan gøres på bedste vis.

Justitsminister Peter Hummelgaard har skrevet det fine lille forord. Herefter kommer kapitler, som handler om Behandlingernes historie, visioner og om hvordan behandling og undervisning går hånd i hånd, når behandlingen fungerer. Her præsenterer stifter af behandlingsskolerne sig selv, hans tanker og hans vej mod at starte skolerne op.

De næste kapitler handler om børnesamtaler og psykologernes arbejde med unge med ADHD, autisme, angst og psykose. Dernæst er der kapitler om forældresamarbejde, familiebehandling og udredning. De sidste kapitler handler om metoder og skolernes behandlingscenter, herunder tankegange, redskaber, skolevægring, ”dem vi andre ikke kan nå” og pelsterapi.

Hvis jeg skal anbefale denne bog, er det under forudsætning af at man læser den med et kritisk blik

Bogen er enormt flot og detaljeret illustreret af Jimmy Edvardsen. Hans illustrationer virker meningsskabende og supplerer teksten fint, de giver en fornemmelse af hvilke følelser der nogle gange er spil på en behandlingsskole. Derudover har bogen en del cases og modeller, som konkretiserer teorien og metoderne.

Denne bog er til hvis man er ny og – eller nysgerrig på området. Den er meget fyldestgørende og beskriver hvad dagbehandling er, kan og skal og hvordan det gøres på allerbedste vis. Der bruges ofte fagtermer som tilhører dagbehandlings- og skoleregiet, som kan være en smule forvirrende, hvis man ikke kender dem i forvejen.

Det er vigtigt at have in mente, at bogen er skrevet som en hyldest til en konkret virksomhed. Der er en forretning som gerne vil have børn og unge til at vælge lige netop ”Behandlingsskolerne” og derfor mangler den som tidligere nævnt nuancer og et kritisk syn. Så hvis jeg skal anbefale denne bog, er det under forudsætning af at man læser den med et kritisk blik, da der findes andre dagbehandlingsskoler som måske benytter mange af de samme fremgangsmåder, men som også vil være uenige i nogle af de ting der skrives.

Ikke desto mindre giver bogen overordnet et rigtig godt indblik i, hvad dagbehandling vil sige. Der er nogle fine cases og nogle rigtig gode metoder at hente i denne bog. Bogen anerkender udfordringerne ved at arbejde med sårbare børn og unge, der lægges ikke skjul på hvor svært og komplekst de kan have det herunder hvor kompliceret hverdagen til tider kan være for personalet.

Powered by Labrador CMS