Anmeldelse:

Læs her, inden du starter i praktik

Praktik foregår i samarbejde mellem forskellige aktører fra læreruddannelsen, praktikskolen og ikke mindst de studerende selv. Bogen her hjælper de studerende gennem de nødvendige refleksioner.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Integreret praktik i fagene -  Professionsudvikling i praksis

Redigeret af Dorthe Ansine Christensen, Claus Stoklund Christiansen, Tine Sofie Højrup, Rasmus Aaskov Iversen og Gitte Gorm Larsen 

250 kroner. Fås som ibog for 200 kroner.

224 sider

Akademisk Forlag

Med indførelsen af ny læreruddannelsen i sommeren 2023 var intensionen, at de studerende skulle have flere timer og mere praktik, feedback og vejledning for at give kommende studerende og lærere en mere ambitiøs og attraktiv uddannelse. Praktik og flere undervisningstimer har længe været afgørende faktorer for at sikre sammenhæng mellem studie og hverdagen som lærer.

Med en ambition om, at undervisningen på den nye læreruddannelse skal være mere virkelighedsnær, så nye lærere er bedre forberedte på de områder af skolens hverdag, der kan være krævende, er praktikken ikke blot udvidet med flere timer, men læreruddannelsen har også fået betragtelig bedre muligheder for at fokusere på praktikkens klare formål som integreret praktik. Til praktikkens fokusområder, som handler om integreret praktik, har forlaget Samfundslitteratur udgivet en bog med titlen ”Integreret praktik i læreruddannelsen”.

Hensigten med udgivelsen her er at introducere væsentlige elementer og aspekter af praktikken i læreruddannelsen, samtidig med at udgivelsen skal fungere som et værk, der kan udfordre den studerende i forhold til blandt andet diskussionen om teori og praksis. Udgivelsen er delt op i fire dele, som sætter fokus på praktikkens rammer og grundlag, praktik i grundfagligheden, praktik og de første undervisningsfag samt evaluering og tværfaglig integration. Specielt del III, som handler om de studerendes praktik i fagene dansk, engelsk og matematik, er interessante at dykke nærmere ned i for studerende, da nogle af kapitlerne har universel karakter, så læsningen kan understøtte en form for transfer til andre fag. Det gælder for eksempel kapitel 8, som handler om tekstvalg og fagdidaktik i danskfaget. Kapitlet diskuterer, hvordan lærerens valg af læremiddel kan være med til at sætte en fagdidaktisk refleksion i gang hos den studerende, så fokus rettes mod overgangen fra fagdidaktisk refleksion til handlinger i skolens praksis.

En vigtig faglig pointe i bogen er understregningen af, at praktikken foregår i et samarbejde mellem forskellige aktører fra læreruddannelsen, praktikskolen og ikke mindst de studerende selv og deres eget engagement i at blive dygtigere lærere. Integreret praktik i fagene hjælper de studerende på vej gennem de nødvendige refleksioner og er der bogen virkelig kommer til sin ret.