Anmeldelse:

Mellemform: Et uregerligt pædagogisk begreb er her forklaret så det er til at forstå

Forfatterne præsenterer 10 velkendte og nye mellemformer i teori og praksis. Anmelderen anbefaler bogen, der kan være til inspiration og en hurtig, lettilgængelig håndsrækning ude på skolerne.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

10 mellemformer - Veje til inkluderende læringsfællesskaber

Forfattere: Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup

299 kroner

158 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Indrømmet! Anmelderen her, der holder meget af at putte ting i kasser, er udfordret når det kommer til mellemformer: Et bredt begreb og en tilsyneladende endeløs række af eksempler på, hvad en mellemform kan være. I bogen '10 mellemformer – Veje til bæredygtige og inkluderende læringsfællesskaber' forsøger forfatterne at give deres konkrete bud på det dynamiske begreb, og inspiration til hvordan ”alle professionelle i grundskolen kan bygge mellemformer ind i læringsrummet som grobund for en inkluderende og bæredygtig pædagogik.”

Forfatterne præsenterer mellemformerne i kapitler om nest-pædagogik, co-teaching, fysiske rammer, faglig stolthed, forældresamarbejde, bære-, være- og læredygtighed, dialogiske kompetencer, kreativ mediation, den kreative platform og vedholdenhed. De enkelte kapitler kan læses kronologisk eller efter interesse og er opbygget ens med en beskrivelse af mellemformens baggrund, udbredelse, definition og beskrivelse. Herefter følger en beskrivelse af, hvorfor denne pædagogik/tilgang er relevant i en mellemformstænkning, samt tilgange, metoder og øvelser til brug i egen praksis. Alle kapitler afrundes med en praksisbeskrivelse i form af en case hentet fra virkelighedens verden.

'10 mellemformer – Veje til bæredygtige og inkluderende læringsfællesskaber' er en lettilgængelig bog, der kan læses af alle aktører med tilknytning til grundskolen. Som forfatterne selv indleder, bygger nogle af bogens mellemformer ”på velafprøvet pædagogik”, mens andre er disses bud på, ”hvordan mellemformer kan forstås og videreudvikles.” For mig er meget af indholdet velkendt, men det er dejligt med en bog, hvor forfatterne formår at beskrive hver mellemform på få sider, med øje for det helt centrale og eksemplificeret for læseren via en case. Personligt var jeg mest optaget af kapitlerne om forældresamarbejde, dialogiske kompetencer og vedholdenhed som gode remindere i mit arbejdsliv lige nu.

Jeg er sikker på, at bogen kan være til inspiration og en hurtig håndsrækning i det pædagogiske arbejde ude på skolerne og i de enkelte klasser.