Inklusion

Børne- og ungdomsborgmester i København Jakob Næsager har indtil nu ikke villet svare på kritikken af Københavns planer om at inkludere 97 % af eleverne i almenundervisningen. Men på Folkemødet kom der svar på nogle af kritikpunkterne.

Borgmester svarer på kritik:
Derfor er 97 % inklusion en god ide

Københavnske skoler er langt fra klar til at inkludere 97 % af eleverne i almenundervisningen. Sådan lyder det fra lærere, forældre og elever. Indtil nu har børne- og ungdomsborgmesteren udskudt at svare på kritikken. Nu kommer der svar på en række spørgsmål. 

Publiceret Senest opdateret

”Vi skal ikke starte med et økonomisk styringsredskab. Vi er nødt til at starte med at levere en tryg skole”.

Sådan sagde formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg i en debat om folkeskolen fredag på Folkemødet på Bornholm. Og talte dermed til manden, der stod ved hans side. 

Børne- og ungdomsborgmester i København Jakob Næsager står nemlig i spidsen for den forvaltning, som i sidste uge fremlagde en anbefaling om, at 97 procent af eleverne i København fremover skal inkluderes i den almene folkeskole.  Det vil sige, at antallet af elever, der er i specialtilbud, omtrent skal halveres. 

Folkeskolen har i flere dage forsøgt at få et interview med Jakob Næsager, men han har ikke ønsket at blive interviewet, før forvaltningens anbefalinger er politisk behandlet på et møde den 26. juni. Men på Folkemødet stillede han op til debat og kom med en lang række argumenter for, hvorfor han synes, flere elever skal inkluderes i almenundervisningen. 

”Vi er nødt til at lave en skole til børnene. Det hjælper ikke, at vi maser børn ind i en skole, der ikke er egnet”, siger han og henviser til, at han har store forventninger til den politiske aftale, der er indgået på Christiansborg, hvor der er "lidt færre eksaminer, betydeligt færre mål og lidt færre timer". 

Han talte også om, hvordan mange taler om børn og unges mistrivsel med med medicinske begreber som stress og angst:

”Man devaluerer dem, der har massive problemer, når 40 procent bruger medicinske begreber til at tale om deres mistrivsel. Hvis vi skal tale om en folkeskole, der rummer flere, så er vi nødt til at have ord for, hvornår det er børn med diagnoser, der har massivt brug for hjælp, og hvordan håndterer vi den bredere gruppe, der har behov for professionel hjælp i en midlertidig periode, og hvornår er det almenmenneskelige ting. 40 procent sidder ikke med en diagnose”, sagde han.

Elever skal hjælpes hurtigere i skolen

Rasmus Edelberg fortalte om børn i mistrivsel, der venter meget længe på udredning af deres problemer. Jakob Næsager fortalte, at i København vil man gerne hjælpe børn hurtigere. 

”Spørgsmålet er, i hvilke omgivelser?”, lød det fra Jakob Næsager. ”Der er ingen børn, der bliver lykkeligere af at få en diagnose. Derfor skal vi hjælpe dem ud fra de behov, de har. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis man kunne hjælpe de børn i dagtilbud eller i skoler, uden de behøvede en diagnose eller behøvede at komme til en skolepsykolog. Det tager for lang tid”.

”Lige nu har vi udsigt til, at syv-otte procent bliver segregeret fra normalskolen. Det er et menneskesyn, som vi bliver nødt til drøfte. Er det ok, at vi ikke kan rumme syv-otte procent i fællesskabet?”

”Vi er nødt til at tænke på, hvordan vi får hjulpet hurtigt. Jeg tror på, at det er i klassefællesskabet”.

Flere timer med to lærere skal lette inklusion

Sofie Blendstrup, som er hovedbestyrelsesmedlem i Autisme Ungdom, var ikke helt tilfreds med det svar.

”Det lyder fint. Men der mangler resurser, og der mangler viden. Der mangler rigtig mange ting i folkeskolen. Der er ikke plads til at rumme alle børn og unge. Der er ikke lærere nok til, at der ville kunne være to lærere per klasse”, sagde hun og efterlyste og mindre klasser.

Jakob Næsager er enig i, at der skal være flere voksne.

”Lige nu er der i gennemsnit 22 elever per klasse i København. Noget af det i den øvelse vi er i gang med i København, handler om, om vi kan have to lærere i flere timer – og rigtig gerne i mange af timerne i indskolingen. For det tror vi har har stor værdi”, sagde han.

Specialtilbud dræner almenundervisningen

Lærer i København og medlem af Københavns Lærerforenings bestyrelse Kjell Nilsson ville vide, hvordan skolerne skal kunne rumme flere elever i almenundervisningen, når der sidste år er sparet 65 millioner kroner på skolerne i København.

Jakob Næsager peger på, at der også er tilført penge til skolerne - godt nok ikke til almenundervisningen. 

”Over de sidste to et halvt år, hvor jeg har været borgmester, har jeg fået at vide, der er kommet cirka 300 millioner kroner ekstra til specialundervisning. Det er så de elever, der ikke længere skal gå i almenskolen, der skal undervises for de ekstra penge. Og så er der 65 millioner mindre til almenskolen”, lød svaret. 

En rigtig dygtig lobbyistorganisation

Jakob Næsager om Københavns Lærerforening

Sofie Blendstrup ville vide, hvorfor der er behov for specialklasser, hvis folkeskolen kan rumme alle.

Jakob Næsager understregede, at folkeskolen ikke skal rumme alle elever.

”Der er nogle, der ikke kan rummes inden for fællesskabet. Specialklasserne er en mulighed for, at man kan komme ud og få timer i mindre fællesskaber og i specielle fag, men stadig være en del af et større klassefællesskab, hvor man kan”.

Hun ville også vide, hvorfor man i København vil fjerne penge fra det specialiserede område. På sigt lægger forvaltningen op til, at der årligt kan spaes 300 millioner på sepcialområdet - penge som så kan tilføres de almindelige folkeskoler.

Jakob Næsager pegede på, at planen er, at man de første fire år vil investere 100 millioner kroner om året i indsatsen:

”Vi vil putte flere penge i skolen. 400 millioner kroner, så almenskolerne kan rumme flere elever på sigt. Der er ikke tale om at tage penge ud af skoleområdet”, sagde han 

Lærerne skal tages med på råd

Men folkeskolerne er meget langt fra at være klar til at kunne inkludere 97 procent af eleverne, påpegede formand for Københavns Lærerforening Katrine Fylking:

”Lærerne i København har sagt tydeligt fra. Vi siger ja til, at vi gerne vil se på, hvordan vi kan bremse den negative spiral med flere elever, der bliver visiteret til det specialiserede område, men vi siger klart nej til, at de 5,8 procent, som er i specialiserede tilbud skal halveres til tre procent. Det er fuldstændig urealistisk. Hvordan vil du lykkes med det uden at have lærerne med dig?”, spurgte hun.

Jakob Næsager takkede Københavns Lærerforening for at være en ”rigtig dygtig lobbyistorganisation”.

”Vi har været meget optagede af, at den skole, vi har i dag, ikke kan fortsætte. Der er for mange, der ikke trives. Vi er nødt til at gøre noget andet. Spørgsmålet er så, hvad er det andet? Der her er en invitation til alle aktører om at svare på, hvad det andet skal være”, sagde han. 

”Jeg er enig med Københavns Lærerforening i, at den skole, vi har i dag, ikke kan rumme flere. Derfor skal der investeres ind i folkeskolen for at finde ud af, hvilke forudsætninger, der skal til. Noget af det Københavns Lærerforening har foreslået er tolærerordninger – og det er også et af de greb, forvaltningen har foreslået”.

Men der er også steder, hvor politikerne ikke er helt enige med forvaltningens anbefalinger. 

”Forvaltningen har foreslået en indfasning over ti år. VI politikere siger, at vi nok skal begynde et andet sted. Der skal nok være nogle investeringer først, inden man går i gang med en længere rejse, så flere klasser inden oplever, at der er to lærere i klasserne, og at lærerne er efteruddannede, så de er klar til at tage imod”.

”Det er ikke en rejse, hvor der skal mange flere elever ind i klasserne her og nu. Vi skal høre, hvad Københavns Lærerforening mener, inden man går i gang med sådan en rejse. Forvaltningen har lagt op til, at når man går i gang, så er det to til tre elever per skole. Det handler ikke om tusinder”, siger Jakob Næsager og opfordrer til, at man tager en snak om, hvad er det for børn, der skal gå i almenskolen nu og fremover.

”Det er en forpligtelse, vi har. Man kan ikke bare lukke øjnene og fortsætte. Derfor er vi nødt til at tale om, hvilke forudsætninger, der skal til”.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede forvaltningens analyse og anbefalinger om en 97 % målsætning på et møde i denne uge. Efterfølgende har de udsendt følgende fælles udtalelse.

”Et enig Børne- og Ungdomsudvalg har besluttet at fortsætte behandlingen af specialanalysen på udvalgsmødet den 26. juni og bruge den mellemliggende tid til at lytte og reflektere over det indkomne bemærkninger. Parterne er meget optaget af at finde de bedste løsninger for byens børn”.

Det var Landsorganisationen for sociale tilbud, der havde inviteret til Folkemøde-debat under overskriften ”Er folkeskolen virkelig for alle?”.