Lyder der pludselig et brag? Det vækker spænding, når en elev nærmer sig en ballon med en cykelhjelm, som er fuld af tegnestifter.
Lyder der pludselig et brag? Det vækker spænding, når en elev nærmer sig en ballon med en cykelhjelm, som er fuld af tegnestifter.

Elever udfordres på flere planer i internationalt samarbejde om forhindringsløb

En forhindring skal på en gang udfordre og være sikker at passere. Det er blandt de overvejelser, eleverne skal gøre sig, når de bygger forhindringer til Run the Ruth. Ideen til forhindringsløbet er skabt af en speciallærer og bruges også af almenskoler.

Publiceret

Krav til deltagerne

For at deltage i projektet skal skoler og institutionerne:

  • Lave en aktivitetsbane kaldet Run the Ruth.
  • Tage billeder af aktiviteterne.
  • Tage billeder af børn/elever, der gennemførerforhindringsbanen.

Projektet foregår i september og oktober 2020.

eTwinning

  • eTwinning er et community for skoler i Europa og henvender sigtil lærere, andre pædagogiske medarbejdere, vejledere ogskoleledere. Dagtilbud er også omfattet. Fokus er påinternetbaseret, fagligt samarbejde og medvirker til at styrketeknologiforståelse, pædagogisk it og digital dannelse.
  • eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere ogpædagogisk personale fra 44 europæiske lande og er en del af EU'suddannelsesprogram Erasmus+. Alle skoler og institutioner på 0 tilcirka 20 års-området kan benytte eTwinning gratis.
  • Deltagerne kan samarbejde om projektudvikling, kommunikation ogudveksling inden for alle fag, temaer og imellem institutioner fraenhver skoleform.
  • Alle tilmeldte lande tilbyder support med gratis hjælp til sineskoler og dagtilbud. Styrelsen for It og Læring er danskkoordinator og fungerer som National Support Service.

Kilde: Styrelsen for It og Læring

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

27 skoler, daginstitutioner og dagplejere fra otte lande deltager i dette efterår i Run the Ruth under den digitale samarbejdsportal . I projektet skaber klasser og grupper af elever forskellige forhindringer til et samlet forhindringsløb på deres skole. Samtidig deler de billeder af deres forhindringer på portalen og inspirerer på den måde hinanden på tværs af landegrænser.

"Eleverne skal både tage stilling til, hvilke materialer de skal bruge, og hvordan de laver deres forhindring sikker, samtidig med at den er sjov og udfordrende", fortæller lærer Lonnie Laugaard Rasmussen fra Pilehaveskolen, som er Assens Kommunes skole for elever med særlige behov.

Eleverne har fingre i forhindringerne

Lonnie Laugaard Rasmussen er eTwinning-ambassadør i Danmark og fik ideen til Run the Ruth, da hun hørte om Ruth Kirstine Larsen, som med inspiration fra militære forhindringsbaner arrangerer anderledes motionsdage på skoler i Vendsyssel.

"Ruth er ansat i forsvaret og laver militære træningsbaner til børn. Det fik jeg tilfældigvis nys om, og så spurgte jeg, om vi måtte bruge hendes ide til vores børn", siger Lonnie Laugaard Rasmussen, som står i spidsen for Run the Ruth sammen med en anden e-Twinning-ambassadør, pædagog Karina Tougaard Poulsen fra Børnehuset Bjørnen i Hjørring.

Alle børn - uanset fysisk og kognitivt niveau - kan deltage i Run the Ruth. Derfor er løbet både for almene elever og for elever i speciatilbud. Den afgørende forskel mellem den oprindelige nordjyske udgave og Run the Ruth er, at eleverne selv bygger forhindringerne i Run the Ruth.

"Jeg tænkte, at vi kunne bruge forhindringsløbet til at skabe fællesskab, og derfor er eleverne med i hele forløbet. Det er ikke mindst vigtigt for vores elever, fordi de er gode til at erfaringslære. Mine elever med generelle og specielle indlæringsvanskeligheder bidrager på lige fod med de almene elever fra andre skole, og jeg forventer, at de vil kunne huske der her i lang tid, fordi de har haft fingre i banen", siger Lonnie Laugaard Rasmussen, som underviser på mellemtrinet.

Run the Ruth styrker fællesskabet i både klassen og på skolen

Ud over Pilehaveskolen er de danske deltagere Langelinieskolen i København og Parkskolen Struer.

"Vi har elever med meget energi i kroppen, og de samarbejder fint om at konstruere forhindringer, som både de selv og andre kan få glæde af. Det giver en kæmpe motivation, at deres produkt ikke bliver proppet ned i en skuffe, men kan bruges af både klassekammerater og andre elever på skolen og derudover bliver delt på en platform", siger Lonnie Laugaard Rasmussen.

Run the Ruth styrker fællesskabet i både klassen og på skolen.

"Alle fokuserer på at konstruere forhindringer. Hvilke forhindringer skal vi lave? Kan vi lave en katapult? Hvordan bygger vi den, og hvordan justerer vi den til, når vi har prøvet den af? Vi havde 11 forhindringer på vores bane, hvor vi havde konstrueret den ene, og de andre klasser resten. Vi har samarbejdet, været kreative og bidraget til et fællesskab på hele skolen: Den her bane har vi skabt sammen", siger hun.

Balloner i en galge udviklede sig til en samarbejdsøvelse

Pilehaveskolen afviklede sit Run the Ruth i sidste uge. Forhindringerne blev stillet op på den 400 meter lange løbebane rundt om Assens Stadion. Et sted skulle eleverne kravle over halmballer, et andet sted over en skrotbil, og et tredje sted kravlede de under rødhvide plastsnore. Men allerførst skulle de løbe igennem en pool.

"Det tænder noget i eleverne, også i de store fra 9. klasse, når de bliver våde. Det vækker følelsen af at hoppe i en vandpyt, som da de var små", fortæller Lonnie Laugaard Rasmussen.

Et sted fik eleverne en cykelhjelm med tegnestifter på hovedet. Opgaven var at sprænge en ballon, som hang i en galge. Det var sværere end forudset, fordi tegnestifterne skubbede ballonen væk.

"En elev blev nødt til at holde ballonen, mens en anden stangede til den. Derfor blev forhindringen til en samarbejdsøvelse", sige Lonnie Laugaard Rasmussen.

Lysten til at lave et anderledes idrætsprojekt er eneste krav

Når projektet slutter med udgangen af denne måned, laver Lonnie Laugaard Rasmussen en video med bidrag fra alle deltagere. Derudover lægger hun et katalog med forhindringer ud på den åbne eTwinning-platform.

Pilehaveskolens forhindringsbane kostede ikke det store at bygge. Cirka 400 kroner i alt. Mange af remedierne havde skolen i forvejen, og en lærer skaffede skrotbilen, mens en landmand leverede et læs halmballer.

"Elevene har bare været så glade. De har leget og lært en masse om, hvad der kan lade sig gøre. Det kræver kun, at man som skole har lyst til at lave et anderledes idrætsprojekt. Vi kører projektet igen til næste år, fordi udbyttet er så stort", siger Lonnie Laugaard Rasmussen.

Selv om projektet slutter, kan andre godt nå at gribe ideen.

"Man kan kopiere alt det, man har lyst til. Tag det, I kan bruge, og oplev, hvordan eleverne både bliver aktive i processen med at skabe forhindringer og i selve løbet", opfordrer Lonnie Laugaard Rasmussen.

Du kan læse mere om Run the Ruth via det første af nedenstående link. Via det andet kan du se en video med elever, som afprøver Pilehaveskolens forhindringsbane.

Powered by Labrador CMS