Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen svarede på spørgsmål om højt begavede børn på et samråd i Børne- og undervisningsudvalget
Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen svarede på spørgsmål om højt begavede børn på et samråd i Børne- og undervisningsudvalget

Samråd:
Lærere skal klædes på til ny screening af højt begavede børn

Læreruddannelsen skal sikre, at nyuddannede lærere er i stand til at gennemføre den screening af højt begavede elever, som en bred politisk aftale lægger op til. Regeringen vil overveje, hvordan man kan få mere viden om højt begavede børn, lovede uddannelsesminister Jesper Petersen i et samråd i dag.

Publiceret Senest opdateret

”Der er 50.000 børn i vuggestuer, børnehaver og skoler, som er højt begavede”.

Sådan indledte De Radikales undervisningsordfører Lotte Rod et samråd i Børne- og Undervisningsudvalget på Christiansborg i dag. Uddannelsesminister Jesper Petersen var indkaldt til at svare på, hvordan regeringen vil understøtte, at pædagog- og lærerstuderende får viden om højt begavede børn.

Lotte Rod fortalte, hvordan højt begavede børn har det svært i skoler og børnehaver.

”Man skulle tro, at de her børn var udstyret med en gave”, sagde hun. ”Men for mange af dem er hverdagen svær”.

Hun fortalte om børn, som ikke bliver stimulerede, børn som føler sig uden for og forkerte og børn, der kan have brug for alenetid.

Hun sagde, at problemet er ”tabubelagt” og opfattes som ”et luksusproblem”.

”Lærere og pædagoger har ikke noget sted at finde viden. Hvad vil regeringen gøre, når det nu drejer sig om hele 50.000 børn?”, spurgte Lotte Rod.

Større ønsker fokus på højt begavede børn

Jesper Petersen understregede, at alle børn skal føle sig tilpas i skoler, børnehaver og daginstitutioner. Han pegede på, at forligskredsen omkring folkeskolen har besluttet i aftalen om fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, at der skal styrket fokus på højt begavede elever.

Han pegede også på, at en udviklingsgruppe er kommet med anbefalinger til en forbedret læreruddannelse.

”Udviklingsgruppen foreslår blandt andet, at centrale professionskompetencer, som eksempelvis inklusionskompetencer fremadrettet forankres tydeligt i lærerens grundfaglighed. Konkret foreslås et nyt fag pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik”, sagde han og fortalte, at regeringen inden for kort tid forventer at begynde forhandlingerne om en ny læreruddannelse.

”En ny læreruddannelse skal træne de lærerstuderende, så de kan se og tilrettelægge undervisningen for alle børn – både de højest begavede børn og de andre børn, der har brug for støtte”.

Han pegede også på mulighederne for, at lærerne kan tage efteruddannelse med særligt fokus på højt begavede børn.

Ønske om ekspertgruppe og videncenter

Lotte Rod var glad for tilsagnet om øget fokus på højt begavede børn og ønskede, at Uddannelsesministeriet nedsætter en ekspertgruppe, som kan samle viden om området op til forhandlingerne om en ny læreruddannelse. Hun så også gerne, at der på længere sigt blev etableret et videncenter om området.

Jesper Petersen sagde, at det var en mulighed, og at han ville tage ideer om at lave noget på forskningsområdet om højt begavede børn med sig. Men han gav ingen løfter.

”Jeg vil i første omgang afsøge mulighederne for at indfri det, som Lotte Rod kommer ind på ved dette samråd i dag”, sagde han.

Lærere skal klædes på til screening

I aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, er der lagt op til, at læreren skal foretage en helhedsvurdering af elever, der viser tegn på høj begavelse. Der skal være tilbud om en screening for høj begavelse via en tjekliste som udgangspunkt allerede i 1. klasse.

Lotte Rod ville vide, om uddannelsesministeren har overvejet, om der skal noget til for, at lærere og pædagoger er klar til en sådan indsats.

”Vi har i forligskredsen lavet en aftale om, at der skal foregå en screening af elever for begavelse, så man kan blive meget mere opmærksom på, om det er noget af det, der er på spil for nogle af de elever, der har det svært i skolen. Hvilke overvejelser har ministeren gjort om, hvorvidt lærere og pædagoger er klædt på til det?”, lød det fra Lotte Rod.

”I det omfang man bliver enig om specifik screening på skolen, så er det også noget man på læreruddannelsen vil skulle sikre, at kommende lærere også er i stand til at gennemføre”, lød svaret fra ministeren.

Powered by Labrador CMS