Debat: Hvad skal de studerende lære i Livsoplysning – en offentlig brainstorm

Publiceret

Livsoplysning er et nyt fællesfag i den kommende læreruddannelse. Det bygger på det tidligere KLM-fag, men er udvidet med nye indholdsområder.

Faget er beskrevet i overskriftsform i den politiske aftale om ny læreruddannelse og skal nu indholdsbeskrives nærmere af en skrivegruppe nedsat af ministeriet. Skrivegruppen har bedt om input fra fagets nationale faggruppe til, hvad dette nye fag nærmere kunne handle om.

Som medlem af den nationale faggruppe for Livsoplysning vil jeg gerne have dit input til denne proces.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Du inviteres derfor til at bidrage til nedenstående ’offentlige brainstorm’ om, hvad faget skal handle om – inden for de fire politisk bestemte overskrifter (se nedenfor).

Skriv dine tanker, ideer eller kommentarer ind i dette dokument:

https://docs.google.com/document/d/1WsBOTkiXRnnaVY6EnZ7XNnMZjubvCY9SYTE63JnCemE/edit?usp=sharing


Lidt mere baggrund:

Faget Livsoplysning er tænkt som det mest 'almendannende' af de nye obligatoriske fællesfag, som er:

Pædagogik og almen didaktik (20 ECTS-point)

Pædagogisk psykologi, inklusion og specialpædagogik (20 ECTS-point)

Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet (20 ECTS-point)

Dansk som andetsprog (5 ECTS-point)

Valgfag (vælges blandt sundheds- og seksualundervisning; uddannelse og job; det praktisk-musiske fagområde; svømmelærer)(5 ECTS-point).


Faget Livsoplysning skal iflg. den politiske aftale om ny læreruddannelse have følgende indholdsområder:

1) Kristendomskundskab, religion og kultur

2) Idéhistorie og etik

3) Demokrati og medborgerskab

4) Autoritet, dømmekraft og retorik


Det er altså disse fire indholdsoverskrifter, der nu skal tydes og indholdsudfyldes i form af fagformål, indholdsbeskrivelser og mål af den ministerielt nedsatte skrivegruppe med sparring fra den nationale faggruppe. (For ligesom at komplicere processen yderligere er der allerede udarbejdet et udkast til fagbeskrivelse af en uformel skrivegruppe, som har aftalepartiernes lydhørhed.)

Faget har i sin hidtidige udformning (KLM) i overvejende grad været beskrevet som et religionsfagligt, idehistorisk og medborgerskabsteoretisk orienteret fag - mens fx samfundsfaglige, (social)historiske, skolepolitiske og pædagogiske perspektiver har fyldt mindre.

Personligt mener jeg, at perspektiver som de sidstnævnte bør opprioriteres i det nye fag, hvis målet er en nutidig almen dannelse med sigte på at forstå og engagere sig som professionel i skolen som samfundsinstitution. Men - hvad tænker du, at de lærerstuderende skal møde i dette fælles, alment dannende fag?

Skriv dine tanker, ideer eller kommentarer ind i dette dokument, som er en let forkortet udgave af ministeriets skabelon for fagbeskrivelser:

https://docs.google.com/document/d/1WsBOTkiXRnnaVY6EnZ7XNnMZjubvCY9SYTE63JnCemE/edit?usp=sharing

Så vil jeg efter bedste evne viderebringe ideerne til skrivegruppen.

Powered by Labrador CMS