Hvis Datatilsynet ikke er kommet med en udmelding til Helsingør Kommune inden 15. august, skal byrådet endnu en gang tage stilling til elevernes mulighed for at bruge Chromebooks, opsummerede borgmester Benedikte Kiær på et ekstraordinært byrådsmøde i går aftes

Ny Helsingør-beslutning:
Elever må ikke bruge Chromebooks – lærerne må godt

8 timer før eleverne skulle møde i skole efter sommerferien, besluttede byrådet i Helsingør på et ekstraordinært møde i går aftes, at eleverne foreløbig ikke må bruge deres Chromebooks i undervisningen. Lærere og pædagoger må dog godt kan bruge deres.

Publiceret Senest opdateret

"Eleverne må ikke anvende deres Chromebooks. Medarbejderne kan fortsat anvende deres Chromebooks. Og byrådet sender en henvendelse til Datatilsynet, hvor vi anmoder om, at de kommer med en hurtig tilbagemelding på vores konsekvensanalyse”. Sådan lød opsummeringen fra den tydeligt trætte konservative borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær, i går aftes tæt på midnat.

Byrådet var indkaldt til et ekstraordinært møde søndag aften for politisk at tage stilling til forvaltningens indstilling om, at eleverne trods et forbud fra Datatilsynet kan bruge deres Chromebook-computere i skolen fra i dag. Et flertal bestående af Konservatives og Socialdemokratiet besluttede, at eleverne foreløbig ikke må bruge Chromebooks, mens lærerne gerne må.

Lærerformand glad for beslutning

Formand for Helsingør Lærerforening Merete Svalgaard Knuhtsen mener, at det er den bedste beslutning i den situation, som Helsingørs lærere og elever står i lige nu.

”Det er på sin plads, at man ikke fortsætter med at bruge Chromebooks blandt eleverne, når Datatilsynet har nedlagt et forbud. Selv om der står i afgørelsen, at når kommunen er kommet med dokumentation, kan man ophæve forbuddet, så ved vi jo ikke, om dokumentationen er god nok. Så længe, der er usikkerhed, så synes jeg, det er godt at vente med at bruge computerne, til der kommer en tilbagemelding fra Datatilsynet”, siger hun.

Mette Lene Jensen fra Venstre fremhævede på byrådsmødet i går, at partiet er bekymret for lærernes datasikkerhed, når de kan bruge computerne, mens kommunen venter på Datatilsynets afgørelse. Den opmærksomhed er Merete Svalgaard Knuthsen glad for blev nævnt.

”Det er godt, vi ikke udsætter ikke-myndige børn for et potentielt datalæk. Lærerne er voksne. Alt andet lige vil lærerne nok have en skærpet opmærksomhed på, hvad de er de laver på Chromebooks nu”, siger Merete Svalgaard Knuthsen.

På trods af usikkerheden er hun glad for, at lærerne kan bruge deres computere her ved skolestart.

”Det er den pragmatiske og lige nu bedste løsning, der kan falde. Lærerne kan gå på arbejde og kommunikere med hinanden og med forældre. Chromebooks er vores livline. Derfor er det en god ting, at vi kan arbejde videre”, siger hun.

Sen udmelding

14. juli fik Helsingør Kommune afgørelsen fra Datatilsynet, der forbød brugen af kommunens Chromebooks, hvis der ikke blev rettet op på datasikkerheden inden 3. august. Datatilsynet manglede blandt andet en konsekvensanalyse fra kommunen, der skal garantere , at elevernes persondata ikke kan misbruges.

Helsingør Kommune sendte i sidste uge yderligere dokumentation til Datatilsynet - blandt andet med et bilag på 1700 sider, og forvaltningen meldte ud, at computerne derfor godt kunne bruges i skolerne.

Søndag aften var byrådet indkaldt til ekstraordinært møde, fordi Datatilsynet endnu ikke er vendt tilbage efter at have modtaget yderligere dokumentation fra kommunen. Derfor skulle byrådet tage stilling til, hvorvidt eleverne kunne bruge computerne ved skolestart.

Forvaltningen anbefalede politikerne at fortsætte brugen, men byrådspolitikerne valgte altså at vente på Datatilsynets udmelding.

”Jeg håber, at vi rigtig hurtig kan få en thumbs-up fra Datatilsynet, så børnene kan bruge computerne igen. For det er en udfordring at gennemføre god undervisning uden”, siger Merete Svalgaard Knuthsen.

Det blev understreget på byrådsmødet, at man vil appellere til Datatilsynet om en hurtig afgørelse. Borgmester Benedikte Kiær opsummerede på mødet, at beslutningen godt kan omgøres.

”Byrådet mødes såfremt, der ikke er kommet en tilbagemelding fra Datatilsynet om en uge - det vil sige mandag den 15. - for at tage stilling til, hvad vi så gør”.