Normalt anbefaler lærer Jesper Petersen, at eleverne bruger computere i matematik, men i år har han måtte finde kladdehæfterne frem.

Lærer i Helsingør: ”Der kommer pres på kopimaskinerne”

En vis frustration over, at lærerne ikke kan gennemføre deres undervisning som planlagt prægede lærerværelset på elevernes første skoledag, fortæller lærer og tillidsrepræsentant Jesper Petersen, efter at Snekkersten Skole og de andre skoler i Helsingør Kommune pludselig fik forbud mod Chromebooks i undervisningen.

Publiceret

Midt på formiddagen i går samlede ledelsen lærerne på Snekkersten Skole afdeling Rønnebær Allé for at orientere dem om Helsingør Byråds beslutning om, at eleverne alligevel ikke må bruge Chromebooks. I hvert fald ikke før, kommunen har fået en melding fra Datatilsynet om, at kommunen har gjort nok for at sikre elevernes persondata.

Lærerne var ellers stillet i udsigt, at de kunne skyde skoleåret i gang med opklappede computere på bordene – præcis som de plejer. Derfor kiggede mange af lærerne også med online, da det ekstraordinære byrådsmøde blev afholdt søndag aften.

Lærer og tillidsrepræsentant på skolen Jesper Petersen har i år holdt lidt igen med de store planer på portalerne. Normalt ville han have skrevet ugeplanen ind og fundet læringsforløbene frem, så eleverne kunne tilgå dem på computerne, men i år bliver det anderledes.

”Det er godt, vi som lærere er omstillingsparate”, siger han og fortæller, at nogle lærere havde planlagt rigtig meget, som eleverne skulle tilgå via Chromebooks, derfor var stemningen på lærerværelset mærket af udmeldingen.

”Der har været frustration over, at man ikke kunne gøre de ting, man havde planlagt. Fra den ene dag til den anden skal man tænke helt anderledes”, siger Jesper Petersen.

”Under corona kunne man kun bruge Chromebooks som undervisningsmiddel. Nu skal vi vende den 100 procent på hovedet og sige, at vi ikke kan bruge elevernes Chromebooks overhovedet. Vi krydser fingre for, at det er meget kort tid, før vi kan vende tilbage til computerne”.

På jagt efter fysiske materialer

Skolen er en udskolingskole fra 7. klasse. Helt konkret skal lærerne i depoterne for at finde de bøger frem, som findes på skolen og kladdehæfter, som eleverne kan skrive i.

”Normalt skriver de jo noter på deres computer. Men det kan de ikke. Skolerne er ikke gearet til det, for der har fra kommunen ikke været en plan B. Indtil nu har vi fået at vide, at vi regner med, at det her påbud er ophævet, og vi kører på som om intet er hændt”.

Mandag har været en introduktionsdag, men allerede i dag tirsdag, hvor Jesper Petersen skal have eleverne i matematik, bliver noget anderledes end normalt. Men eleverne har en matematikbog, så det kommer ikke til at være den store udfordring, siger han.

”Normalt når jeg starter med min 7. klasse, anbefaler jeg, at de bruger deres computer mere og mere. For undervisningen er lagt an til tegneprogrammer og regneark. Men nu skal de tilbage til kladdehæfter og blyanter. Men selvfølgelig kan de det”, siger han.

Orienteringsfag udfordrer

Der er dog fag, hvor det bliver mere udfordrende. I orienteringsfagene historie, biologi og geografi har skolen ikke mange bøger. Her er undervisningen i større grad koblet til læringsportaler, som eleverne tilgår via computeren.

”Der er fag, hvor bøger mere eller mindre er udfaset. Det er også forskelligt fra skole til skole, hvilke bøger, de har liggende. Vi lærere kan stadig tilgå portalerne, så der kommer pres på kopimaskinerne på skolen. For vi skal printe ting ud til ungerne”.