Lærere og pædagoger på Sorgenfriskolen kan gå til et lokalt hørecenter, som støber ørepropper efter den enkeltes øregange. Det hvide i høreværnene er filtre, som reducerer støjen på en måde, så læreren stadig kan høre eleven.

Arbejdstilsyn greb ind: Nu bruger lærere formstøbte ørepropper som værn mod elevers høje lyde

Lærere og pædagoger på Sorgenfriskolen i Virum havde ørepropper købt i håndkøb til at dæmpe støjen fra skrigende elever, men dem kunne Arbejdstilsynet ikke godkende. Specialskolen fik et strakspåbud og indførte formstøbte ørepropper. 

Publiceret Senest opdateret

Ansatte udsættes for unødig støj, når de arbejder med elever, som skriger eller råber i begejstring eller på grund af forandringer eller frustrationer. 

Og det er ikke sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det konkluderede Arbejdstilsynet efter et besøg på Sorgenfriskolen, som underviser elever med generel kognitiv funktionsnedsættelse, hvoraf nogle har diagnoser indenfor autismespektret. 

Besøget fandt sted i april sidste år og fik Arbejdstilsynet til at give skolen et strakspåbud, som betyder, at lærere og pædagoger skal bruge værnemidler i forbindelse med unødig støj, som ikke kan forebygges tilstrækkeligt.

Skolen fik en uge til at imødekomme påbuddet.

”Arbejdstilsynet slog primært ned i to nye afdelinger med børn, som har et lavere funktionsniveau, end vi havde været vant til. Nogle har ikke noget sprog, og de bruger høje lyde til at vise, at de er frustrerede. Vi var kommet et stykke med eleverne med vores pædagogisk arbejde, men ifølge Arbejdstilsynet var vi ikke helt i mål”, fortæller skoleleder Axel Duckert.

Formstøbte earplugs kan justere decibellen

Begrundelsen for påbuddet

Ved vurderingen af støjniveauet på Sorgenfriskolen i april 2022 lagde Arbejdstilsynet særligt vægt på:

  • at alle ansatte i nogle bestemte spor bruger størstedelen af deres arbejdstid sammen med eleverne som led i deres sædvanlige arbejde.
  • at mange af eleverne siger mange høje lyde i form af råb og skrig i løbet af en skoledag. Elevernes råb/skrig er mere eller mindre uforudsigelige og svære at forebygge og kommer i forbindelse med tics og som reaktioner og udtryk for følelser eksempelvis frustration. Nogle elever går også hen til ansatte og skriger dem ind i øret.
  • at de ansatte har adgang til almindelige ørepropper, men mange bruger dem ikke, fordi de passer dårligt i deres ører, og fordi de kan være svære at bruge i forbindelse med deres arbejde med eleverne, da de også lukker vigtige lyde ude. Det bliver oplyst, at ledelsen har besluttet, at alle ansatte i de pågældende klasser, skal tilbydes at få lavet formstøbte ørepropper, men at det er op til den enkelte, om de ønsker at få dem lavet, og om de ønsker at bruge dem.
  • at flere ansatte oplever gener i form af tinnitus, træthed, smerter i ørene, hovedpine og hørenedsættelse.

Der er i begrundelsen for strakspåbuddet lagt særligt på, at de ansattes hørelse på sigt vil blive skadet ved vedvarende udsættelse for høje støjbelastninger.

Skolen havde i forvejen ørepropper, som man kan købe i håndkøb, for eksempel hvis man skal ud at flyve.

”De var pænt dyre, men Arbejdstilsynet vurderede, at de ikke var gode nok", fortæller skolelederen. 

"Vi aftalte derfor, at medarbejdere, som har børn med høje lyde i klassen eller i SFO, kan gå ned i et lokalt hørecenter og få formstøbte earplugs, hvor de kan justere decibel, så de stadig kan høre barnet. Ørepropperne støbes efter medarbejderens øregange, og et par koster 1.600-1.700 kroner. Det ser vi som en investering i personalets trivsel”, siger Axel Duckert, som har købt omkring 30 par.

Lyde kan være en følelsesmæssig belastning for medarbejderne, så det er vigtigt, at de kan regulere lydniveauet, pointerer han.

”Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger på den løsning, vi har valgt. Medarbejderne kan levere en mere fokuseret indsats, når de ikke bliver generet af høje lyde, så ørepropperne hjælper også pædagogisk”.

Man skal vænne sig til hørepropperne

Lærer Bente Lauritzen er blandt dem, der benytter de formstøbte høreværn.

”De fungerer godt, men skal vænne sig til dem. Du skal blandt andet lære at høre dig selv tale på en anden måde. For det føles som om, at lyden bliver inde i ens hoved”, siger hun.

Bente Lauritzen har ikke hørepropper i ørerne hele tiden. Hun vurderer, om det er nødvendigt alt efter situationen.

”Jeg har elever, som kan råbe og skrige meget højt, så hvis jeg skal være sammen med en af dem, tager jeg høreværn på", siger hun. 

"I modsætning til de gamle hørepropper sidder de formstøbte længere inde og fylder samtidig ørene ud, så de er bedre til at tage støjen end de hørepropper, vi havde. Derfor har jeg dem ikke på til morgensamling, hvor der bliver givet beskeder, som jeg skal høre. Så dur det ikke, at jeg føler mig i en boble”, forklarer Bente Lauritzen, som er lærer på Sorgenfriskolen på fjerde år.

Værnene beskytter ikke kun sin hørelse

Bente Lauritzen tager ikke kun hørepropperne på for at beskytte sin hørelse. Hele kroppen er i spil, fortæller hun.

”Når man bliver sensitiv overfor høje lyde, falder kroppen sammen, når en elev pludselig skriger. Især hvis jeg står med ryggen til og ikke er forberedt. På samme måde, som når en bil bremser hårdt lige bag én”.

Hun har også hørepropperne i, når hun er støtte til elever til musik, hvor en kollega står for undervisningen.

”Man kan få hørepropperne med forskellige filtre, så det er meget individuelt, hvordan de bliver brugt. Men jeg tænker, at de må være gode at have på for eksempelvis musiklærere, som arbejder i en konstant støj”, siger Bente Lauritzen.

Ørepropperne bliver brugt

”Ja", svarer Axel Duckert prompte på spørgsmålet, om ørepropperne bliver brugt. Som skoleleder har han ansvaret for skolens arbejdsmiljø.

”Medarbejderne har ørepropperne i lommen, så når de kan mærke, at et barn bliver uroligt, er det ned i lommen og ind ørerne med dem”.

Rapporten fra Arbejdstilsynet afdækkede, at det ikke var alle, som brugte de gamle ørepropper. Så nu er skolelederen efter medarbejderne.

”Afdelingslederne holder også øje og siger ’Husk nu lige’, fortæller han. 

"Det er mit ansvar, at medarbejderne har ørepropperne med sig, og at de tager dem på, når det er nødvendigt. Men folk skal vænne sig til at bruge dem. Nogle har det godt med at have ørepropperne på hele tiden, mens andre er generet af at have silikone i ørerne for længe ad gangen”, siger skolelederen.

Medarbejderne bruger ørepropperne i perioder.

”Vi er blevet klogere på, hvad der får børn uden sprog til at bruge høje lyde i deres kommunikation, så i dag kan medarbejderne mærke, hvornår der er optræk til, at de skriger. Samtidig kombinerer vi propperne med pædagogisk arbejde, og det har fået de høje lyde til at aftage”, siger Axel Duckert.

Arbejdstilsynet har lavet en afsluttende rapport om, at Sorgenfriskolen har efterkommet strakspåbuddet om høreværn.

”Tilsynet er tilfreds med, at alle medarbejdere kan hente formstøbte ørepropper i hørecentret, uden at vi stiller spørgsmål til, om det er nødvendigt”, siger Axel Duckert.