Dansk Center for Undervisningsmiljø har fået udviklet en gratis app, der på én gang kan gøre dig og eleverne klogere på indeklimaet i klasselokalet og give eleverne praktisk erfaring med både matematiske, biologiske og kemiske grundbegreber.

Tips mod åndenød:
Sådan får du styr på indeklimaet i dit klasselokale

Tung luft skader indlæringen, men man opdager den ofte først, når det er for sent. Her er fire måder, du nemt kan blive klogere på indeklimaet i dit klasselokale - og ja, måske ligefrem gøre noget ved det.

Publiceret Senest opdateret

Får du associationer til dit gamle teenageværelse eller glemt gymnastiktøj, når du træder ind i klassen og skal i gang med undervisningen?

Hvis svaret er ja, kan forklaringen meget vel være, at dit og elevernes undervisningsmiljø lider under et dårligt indeklima.

Det store masseeksperiment fra 2021 viste, at mere end hver anden danske folkeskoleklasse har et CO2-niveau, der overstiger de officielle anbefalinger på 1000 ppm, og i 18 procent af klasserne er niveauet faktisk dobbelt så højt.

Du er med andre ord ikke alene, hvis indeklimaet halter.

Imens det kan være temmelig åbenlyst, hvornår lyden, lyset eller temperaturen når et niveau, der er mere end et kreativt benspænd for god undervisning, er luftkvalitet mere lusket.

Luften bliver nemlig langsomt tungere, i takt med at vi bruger af den, og derfor opdager vi ikke, at vi genbruger hinandens CO2-holdige udånding, før børnene mister koncentrationen, bliver irritable eller ligefrem har fået hovedpine.

Men hånden på hjertet… hovedpine, konflikter og koncentrationsbesvær dukker nok op de fleste klasselokaler på et eller andet tidspunkt, så er det indeklimaet eller er det bare dig, den er gal med?

Det kan du finde ud af nu. Vi har nemlig samlet fire tips til dig, der gerne vil være klogere på indeklimaet i din klasse.

Tip 1: Den hurtige klasserumsberegner

Klasserumsberegner kalder Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) en virtuel regnemaskine, der med ganske få informationer kan give en indikation af, om dit klasselokale er en regulær CO2-fælde eller skoleeksemplet på velventileret undervisningsmiljø.

Menneskers udånding er groft sagt den eneste kilde til CO2 i luften i et klasselokale, og derfor kan klassens størrelse sammenholdt med antallet af personer, der bruger det, give et indledende fingerpeg om rummets luftkvalitet.

Bevæbnet med en tommestok eller et rigtig godt øjemål er beregneren derfor et godt sted af starte sin undersøgelse.

Ifølge de gældende bygningsreglementer, skal nyopførte skoleklasser kunne sikre 6 kubikmeter luft per elev og 12 kubikmeter luft per lærer.

Klasserumsberegneren kan så ganske enkelt fortælle dig, om dit klasserum lever op til de krav, hvis du indtaster rummets højde, bredde, længde samt antallet af elever og lærere, der bruger rummet.

Du kan finde klasserumsberegneren her.

Tip 2: Download en gratis app

CO2-indholdet i luften er påvirket af en række andre faktorer. Klasserumsberegneren er derfor omtrent lige så god til at fortælle om klasselokalet indeklima, som en våd finger i luften er til at fortælle om vindens retning, men til tider kan det også være rigeligt.

Vil du derimod have et mere dækkende billede af indeklimaet, er nogle af de næste tips måske mere noget for dig.

Svaret på mange af det moderne livs problemer gælder også for indeklimaentusiaster i folkeskolen. En app. Den har Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fået udviklet.

”Med en tablet i hånden vil skolerne selv kunne kortlægge deres indeklima på en dag eller to. Indeklima-tjek app'en kræver ingen forkundskaber at bruge, og enhver af skolens ansatte vil med en tablet og en internetforbindelse hurtig kunne identificere eventuelle indeklimaudfordringer i skolens lokaler”, skriver DCUM på sin hjemmeside.

App’en er groft forklaret udformet som en slags spørgeskema, hvor du noterer, hvad undervisningslokalet bliver brugt til, lokalets størrelse, vinduernes placering, hvilke pærer, der er i lamperne og en lang række andre parametre, der samlet kan give et billede af indeklimaet.

For alene forholdet mellem rummets størrelse, antallet af elever og mulighederne for udluftning kan være nok til at afgøre, om du har et problem med luftkvaliteten.

Det tager et sted imellem 12 og 20 minutter at gennemgå et lokale, og får man lyst til at dele sine observationer med sin skoleleder, hjælper app’en også godt på vej med det. Og for at det ikke skal være løgn, er app'en designet med henblik på, at undervisere kan tage eleverne med på opgaven som en del af undervisningen i natur/teknologi.

”På baggrund af kortlægningen udarbejder app'en automatisk overblik og rapport, samt skræddersyet vejledning og gode råd til indeklimaforbedringer på den pågældende skole”, skriver DCUM.

Du kan både downloade og læse mere om app’en her.

Tip 3: Lån en gratis indeklimamåler

Hvis du er endnu mere nysgerrig på dit indeklima, er der også udviklet en dims, der rent faktisk kan måle, hvor slemt det præcist står til i dit klasselokale. Og det er tilmed muligt at få fat i dimsen helt gratis.

DCUM er et såkaldt statsligt videnscenter under Undervisningsministeriet, og derfor er der masser af gratis hjælp at hente hos dem. Blandt andet kan man låne en digital indeklimamåler, som groft sagt bare skal sættes i stikkontakten og efterlades et stykke tid.

Måleren (eller ’loggeren’, som DCUM kalder dimsen) registrerer tre af de fire parametre, der ifølge videnscenteret selv er afgørende for et godt indeklima: Temperatur, lydniveau og luftkvalitet.

Lysforholdene siger indeklimaloggeren altså intet om, men til gengæld bliver både CO2-niveau og luftfugtighed registeret.

Hvert femte minut bliver data uploadet til et site, hvor man kan se lokalets indeklimadata gengivet grafisk i røde, gule og grønne farver.

Personen, der har bestilt loggeren, kan desuden få tilsendt en ugentlig mail med indeklimadata, fortæller Annemette Nyvang Pedersen fra DCUM.

Dimsen er faktisk så smart, forklarer hun, at enhver kan få adgang til data ved at tage et billede af en QR-kode på den enkelte logger.

Måleren er særligt populær i vinterhalvåret, men DCUM har endnu ikke oplevet, at ventetiden har været længere end 3-4 uger, fortæller Annette Nyvang Pedersen.

Du kan læse mere om indeklimaloggeren her på DCUMs hjemmeside.

Tip 4: Bliv klogere med en gratis folder

Måske behøver du hverken en app eller en måler for at konkludere, at lugten eller lydniveauet i 6.b er en klimatisk hæmsko for indlæring.

I det tilfælde kan du springe direkte til at downloade DCUMs indeklimaguide. Her kan du let og overskueligt blive klædt på med den mest basale indeklimaviden.

De mest udbredte indeklimaproblemer er listet op, og for hvert enkelt problem kan du læse, hvad årsagen typisk er, hvem der er ansvarlig for at løse problemet på skolen, samt hvad løsningen er.Uden at afsløre for meget kan vi godt fortælle, at hvis luften for eksempel er for fugtig eller for CO2-mættet, så er årsagen ifølge indeklimaguiden, at lokalets mekaniske ventilationsanlæg er gået i stykker. Hvis lokalet ikke har et ventilationsanlæg, ja så er både årsagen og løsningen også ganske klar ifølge guiden.

Du skal have ventilationsanlæg i klassen, hvis luftkvaliteten nogensinde skal blive god. Ansvaret ligger hos ledelsen og det tekniske personale, anviser guiden, men løsningen er både opdelt i tekniske og pædagogiske muligheder. Så imens du venter på kommunens tekniske forvaltning, kan du selv sørge for at lufte ud og bede 6.b om at efterlade overtøjet på gangen.