8000 elever har målt CO2: I halvdelen af klasserne overskrides Arbejdstilsynets anbefalinger

For tredje gang siden 2009 gik sidste års Masseeksperiment ud på at indsamle data om indeklimaet i skoleklasser og dets betydning på elevernes trivsel og koncentration. En kort opsummering af resultaterne kunne være: ’det var skidt i 2009 og der er ikke sket fremskridt siden’.

Publiceret Senest opdateret

Luften er tung i de danske klasselokaler. Meget tung. I over halvdelen af klasserne er koncentrationen af CO2 højere end Arbejdstilsynets anbefalinger. I 18 procent endda mere end dobbelt så høj. Og det giver eleverne koncentrationsproblemer.

Det er et par af de nedslående resultater fra Masseeksperimentet 2021 hvor mere end 8000 elever fordelt på 234 skoler målte CO2-indholdet i luften i deres klasselokale og desuden tog to koncentrationstest: Én i et lokale, hvor luften var ’som den plejer’ og én i et lokale, hvor der luftet godt ud. Resultaterne var, at eleverne i gennemsnit havde 6 procent færre fejl, når de sad i et velventileret lokale.

Masseeksperimentet

Masseeksperiment er en årligt tilbagevendende aktivitet, hvor eleverne arbejder med autentiske problemstillinger med relevans for deres egen hverdag eller samfundet. Mange tusinde elever deltager hvert år i Masseeksperimentet, som har kørt i mange år med forskellige naturvidenskabelige emner. Det er Astra, det nationale naturfagscenter, som organiserer Masseeksperimentet sammen med forskellige partnere.

Tidligere års Masseeksperimenter har blandt andet undersøgt plastforurening, smag, skoletoiletter og inkontinens.

Se mere om Masseeksperimentet på masseeksperiment.dk

Men det allermest nedslående resultat er måske, at resultaterne fra denne ombæring af Masseeksperimentet nærmest ikke er til at skelne fra resultaterne fra 2009 og 2014. Der har med andre ord nærmest ikke været nogen fremgang for skolernes indeklima på 12 år.

”Jeg er på en måde overrasket over, at der ikke er sket flere fremskridt, for der har været politisk fokus på området i nogle år nu og der er også blevet installeret flere ventilationsanlæg rundt omkring på skolerne”, siger formand for DLF’s arbejdsmiljø- og organisationsudvalg Thomas Andreasen til folkeskolen.dk.

”På den anden side vidste vi godt fra vores arbejdsmiljørepræsentanter rundt omkring i landet, at skolerne ofte har et dårligt indeklima. Men at der nærmest ikke er sket fremskridt siden 2009, er alligevel meget nedslående”.

Thomas Andreasen håber at resultaterne vil få politikerne til at handle:

”Det er åbenbart ikke en opgave, kommunerne kan løse alene”, siger han. ”Jeg tillader mig at sammenligne det store infrastrukturplaner, for eksempel for den offentlige transport. Det er noget, man løser på nationalt niveau, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at der blev lavet en handlingsplan for, hvordan vi får gjort noget ved det her. Det koster selvfølgelig penge at løse det, men samtidig må man sige, at så længe det ikke er i orden, så får vi ikke det fylde udbytte af de penge, vi ellers bruger på skolen, fordi indeklimaet har så stor betydning for elevers og læreres trivsel og læring”.

Åbne vinduer gør det ikke alene

Den gode nyhed er, at indeklimaet i klasselokalerne kan forbedres med noget med grundig udluftning. Andelen af klasser med et CO2-niveau over Arbejdstilsynets anbefalinger faldt fra 53 procent til 36 procent, når det blev målt, efter at eleverne havde været ude i frikvarteret, og der havde været udluftet ud i klasselokalet. Undersøgelsen viste også, at eleverne oplevede ’signifikant mindre øjenirritation, hovedpine og træthed samt signifikant bedre koncentration og arbejdsiver’ under de forhold.

Men det betyder ikke, at udluftning i sig selv løser problemet med den tunge luft, selv med udluftning og forudgående ophold udendørs, var CO2-koncentrationen højere end det anbefalede maksimum på 1000 ppm i mere end halvdelen af de ’naturligt ventilerede’ klasselokaler, altså lokaler uden et fungerende ventilationsanlæg. Undersøgelsen viste desuden, at i 14 procent af klasselokalerne er der et ventilationsanlæg, som er slukket eller ude af drift.

Powered by Labrador CMS