Bestået-karaktererne ligger går fra A som topkarakter til E. Dertil kommer dumpe-karakteren F. Fra dette skoleår kan de svenske skoler vælge at give karakaterer helt ned til 4. klassetrin. En mulighed kun få skoler har benyttet sig af - heraf flest af de privatejede skoler, der opererer i konkurrence med de kommunale svenske skoler.

Svenske skoler må give karakterer fra 4. klasse - nu viser forskningen, at det ikke gavner

De svenske politikere vil hæve det faglige niveau i grundskolen med bl.a. flere karakterer. Fra sidste år har skoler måttet give karakter fra 4. klasse - men først i dette år er tidligere års forsøg med tidlig karaktergivning afsluttet

Publiceret Senest opdateret

Den forrige svenske regering og dens støttepartier ville højne det faglige niveau i de svenske skoler ved bl.a. at bruge karakterer til at motivere fra eleverne. Det er på baggrund af den daværende regerings regeringsgrundlag, at de svenske skoler fra sidste skoleår har fået mulighed for de at give karakterer allerede fra 4. klasse. Men først i dette skoleår har en forskergruppe offentliggjort evalueringen af det forsøg med tidlig karaktergivning, som Rigsdagen gjorde permanent. Og forskningen giver ingen støtte til ideen om tidlig karaktergivning.

"I vores studier kan vi ikke se, at karakterer på 4. klassetrin gør, at eleverne lærer mere eller bliver mere motiverede fremadrettet i skolen", siger lektor i pædagogik ved Linköpings Universitet Håkan Löfgren til forskning.se og mener, at karakterer i 4. klasse tværtimod kan have skadelige virkninger:

"Meget forskning viser, at dygtige elever klarer sig lige godt i skoler med tidlig karaktergivning som i skoler, der ikke har det. Forskningen viser også, at karakterer ikke er godt for elever, som har det sværere i skolen. De havner i en situation, hvor de får bekræftet, at de ikke lykkes, som ikke gavner deres vilje til at lære".

Næsten kun private skoler

De svenske lærere og deres organisationer var stærkt kritiske over for den politiske beslutning. Særligt advarede de imod, at tidligere karakterer kunne forstærke den allerede meget stærke tendens til et segregeret skolesystem.

Til forskning.se siger lektor Håkan Löfgren, at han frygter, at visse skoler vil indføre tidlige karaktergivning for at tiltrække elever, som kan få høje karakterer, en slags elitesatsningsskoler.

P.t. er der kun få svenske skoler, der har benyttet sig af muligheden for tidlig karaktergivning - 25 ud af omkring 4600 svenske grundskoler. Kun 2 af de 25 er kommunale, resten de såkaldt fritstående skoler. Sverige skiller sig ud på verdensplan ved at tillade private skoler drevet af aktieselskaber, som skal tjene penge til aktionærerne, men finansieret af skattekroner.

"For skolerne kan det svare sig at tiltrække de elever, for de er nemmere at undervise, og det bliver billigere", påpeger Håkan Löfgren.

Forskerne fremhæver også, at det svenske karaktersystem ikke bygget op på en måde, der fremmer børns lyst til at lære:

"Alle kriterier skal klares for at få en højere karakterer. Ét eneste svagt punkt for derfor et stærkt gennemslag og trækker hele karakteren ned. Et lille barn, som har en stor interesse i én retning, men ikke følger så godt med på et andet område, har svært ved at højne sin karakter. Det tror jeg ikke er en god erfaringer for tiårige - børn har brug for at kunne se sammenhængen mellem anstrengelse og resultat", siger en anden af forskerne bag evalueringen, docent i nationaløkonomi Anna Sjögren.