Frederiksberg Kommune har problemer med at tiltrække sosu-elever, fordi kommunen ikke tilbyder samme lønvilkår som i nabokommunerne.

Ulige lønvilkår for elever presser sosu-uddannelsen
på Diakonissestiftelsen

En stigende konkurrence mellem kommunerne om at tiltrække sosu-elever har medført et drastisk fald i elever på Diakonissestiftelsen, der uddanner elever med ansættelse i Frederiksberg Kommune. Der er akut brug for, at Frederiksberg Kommune matcher elevlønnen i omegnskommunerne – ellers er sosu-uddannelsen truet på sin eksistens, lyder det fra formanden for Frederiksberg Lærerforening.

Publiceret Senest opdateret

Der er akut behov for at tiltrække flere elever til sosu-uddannelserne, og derfor lokker en række kommuner landet over med særlige løngoder for sosu-elever ansat i netop deres kommune.

En udvikling, der i øjeblikket presser sosu-uddannelsen på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen i en grad, så formanden for Frederiksberg Lærerforening, Lasse Hansen Winther, råber vagt i gevær.

Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen på Peter Bangs Vej på Frederiksberg uddanner udelukkende sosu-elever ansat i Frederiksberg Kommune, men da blandt andre Københavns Kommune tilbyder løn helt fra grundforløbsstart og voksenlærlingeløn til alle elever, vælger eleverne i stigende grad at tage deres sosu-uddannelse på Sosu H i København.

”Hvis man gerne vil have en sosu-skole på Frederiksberg og dermed mulighed for at få sosu-elever til kommunen, så må Frederiksberg Kommune til lommerne, og det kan kun gå for langsomt. For lige nu er sosu-uddannelsen på Frederiksberg truet på sin eksistens”, siger Lasse Hansen Winther.

”Hvis udviklingen med det drastiske fald i elever fortsætter, vil skolens økonomi blive drænet, og jeg frygter, det på et tidspunkt vil betyde, at der skal fyres lærere. Så der er brug for, at Frederiksberg Kommune benytter sig af de samme kneb og tricks, som man gør i omegnskommunerne, ellers vil eleverne gå til Sosu H”, fortsætter han.

København støvsuger markedet

Rektor på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen, Kim Petersen supplerer:

”Lige nu daler vores ansøgertal hel vildt, fordi kommunerne tilbyder vidt forskellige lønvilkår til sosu-eleverne, og eleverne søger derhen, hvor de kan få de bedste vilkår. Så p.t. støvsuger Københavns Kommune nærmest markedet for sosu-elever”, fortæller han.

Problemet er, at Frederiksberg Kommune aflønner sosu-elever efter minimumsreglerne, hvor grundforløbselever får SU under de 20 ugers grundforløb, og efter grundforløbet modtager eleverne den laveste elevløn.

Københavns Kommune tilbyder derimod elevløn helt fra grundforløbsstart. Samtidig tilbyder kommunen voksenlærlingeløn til alle elever, hvor det ellers kun er lovpligtigt med voksenlærlingeløn, hvis eleverne er over 25 år og bosiddende i ansættelseskommunen.

”Derfor er Københavns Kommune en magnet, hvor sosu-eleverne stryger hen”, forklarer Kim Petersen.

Første gang skolen oplevede et fald i ansøgertal var ved august-optaget i 2022, og det så endnu værre ud i til januar-optaget i år.

”Ved januar-optaget optog vi kun 58 sosu-elever, hvor vi plejer at tage 70-80 elever pr. optag. Vi oplevede ovenikøbet en stigning i antal ansøgere, men ud af de 160 ansøgere vi behandlede, endte vi med et optag på 58 elever. De øvrige 102 elever trak deres ansøgninger og gik i stedet til andre skoler – især til Sosu H – på grund af mere tillokkende lønvilkår”, fortæller Kim Petersen.

Lever ikke op til dimensionering

Ud over de direkte følger for skolen har det faldende ansøgertal også konsekvenser for Frederiksberg Kommune.

”Vi er den eneste sosu-skole, der uddanner elever til Frederiksberg Kommune, og et så drastisk elevtal påvirker rekrutteringen både lige nu og her, men også langsigtet. Alle ved, hvor mange sosu-medarbejdere kommunerne kommer til at mangle”, siger Kim Petersen.

Hvor Frederiksberg Kommune hidtil ikke har haft problemer med at opfylde dimensioneringen af sosu-elever, kunne kommunen i 2022 ikke leve op til den aftalte dimensionering. Ændres søgemønstrene ikke markant, vurderede Social-, Sundheds- og Arbejdsområdet i Frederiksberg Kommune allerede i januar måned, at kommunen ikke kan overholde dimensioneringsaftalen for i år.

Hvert år indgår Regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og FOA en dimensioneringsaftale for social- og sundhedsuddannelserne, som fastlægger hvor mange nye sosu-hjælperelever og sosu-assistentelever, der skal ansættes i kommunerne.

Antallet fordeles efterfølgende mellem de enkelte kommuner af Kommunernes Kontaktråd.

For 2022 skulle Frederiksberg Kommune have ansat i alt 142 sosu-elever – og her manglede de 16 elever. I 2023 skal kommunen rekruttere 137 sosu-elever – heraf 47 sosu-hjælpere og 90 sosu-assistenter.

På udvalgsmøde i januar

I Frederiksberg Kommune var problematikken omkring det markante fald i ansøgere og indgåede elevaftaler på udvalgsmøde hos kommunens Ældre- og Omsorgsudvalg i januar måned.

Her fik forvaltningen opbakning til ”at ansætte elever med løn under grundforløbet og/eller på voksenlærlingeordningen, så der kan ansættes flest mulig elever på de resterende hold i 2023 inden for den eksisterende økonomis rammer”.

Rektor Kim Petersen ved dog endnu ikke, hvad beslutningen reelt kommer til at betyde.

Folkeskolen.dk/sosu har spurgt Frederiksberg Kommune, hvad de har tænkt sig at gøre ved situationen.

Kommunen er vendt retur med en række skriftlige svar, hvor der blandt andet står, at ”Frederiksberg Kommune har et tæt og godt samarbejde med Diakonissestiftelsens skole om at skabe gode og sammenhængende uddannelsesforløb lokalt på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune nyder godt af skolen som et vigtigt uddannelsessted, og derfor er vi fra kommunens side også opmærksom på de udfordringer, der er med rekruttering af elever”.

Helt konkret oplyser kommunen, at de har igangsat ”en række tiltag med henblik på at opnå et tilstrækkeligt elevgrundlag på de resterende hold i 2023 inden for den eksisterende økonomiske ramme.”

Et af tiltagene er at tilbyde løn under grundforløb til de kommende hold for Grundforløb 2 fra august 2023. Et andet tiltag er at ansætte 10-15 elever årligt ved brug af voksenlærlingeordningen i forbindelse med holdet for social- og sundhedsassistent i oktober måned for at sikre et tilstrækkeligt antal elever på holdet.

Det understreges i det skriftlige svar, at voksenlærlingeordningen kun ”kan anvendes i begrænset omfang inden for den nuværende økonomiske ramme”, og det understreges, at ”de muligheder kommunen har for at igangsætte tiltag, sker under hensyn til at kunne overholde det indeværende budget. Kommunens vilkår i forhold til at rekruttere social- og sundhedselever etc. kan behandles ved budgetforhandlingerne for 2024”.

Efterspørger nationale regler

Helt overordnet mener rektor Kim Petersen, at det er en kæmpe udfordring, at de forskellige kommuner kan gå ind en ulige konkurrence om sosu-elever – alt efter hvor god en kommunes økonomi er.

”På den lange bane burde der være nationale regler for, hvad sosu-eleverne skal have i løn, for de nuværende regler skaber en uholdbar og ulig konkurrence imellem kommunerne og dermed skolerne”, siger han.

Lasse Hansen Winther, formand for Frederiksberg Lærerforening bakker op:

”Vi har som samfund et kæmpe strukturelt problem med for få unge, der søger mod velfærdsuddannelserne, og på den lange bane bliver det ikke løst ved at kommunerne overbyder hinanden for at tiltrække elever. Her skal gøres noget nationalt fra Christiansborg. Men lige nu skal Frederiksberg Kommune forholde sig til, at de mangler elever – både på den lokale sosu-skole og i kommunen”.