Kicki Laumann er en af tre praktikere, der i en ny podcast fortæller om deres kønsovervejelser i undervisningen.

Natur/teknologi-lærer arbejder 'kønsklogt': "Jeg inddeler aldrig eleverne i drenge og piger"

Da Kicki Laumann som nyuddannet kom ud i skolen, blev hun overrasket over, at pigerne godt gad naturfag. I sin egen undervisning forsøger hun at skabe rammer, så alle elever - ikke kun de dominerende drenge - oplever at tage styring i gruppearbejde.

Publiceret Senest opdateret

Når natur/teknologi-lærer Kicki Laumann laver grupper til gruppearbejde, tænker hun på forhånd over, hvilke roller eleverne kommer til at indtage i grupperne.

Dermed forsøger hun at imødegå den udfordring, at drengene tager styringen og laver forsøgene, mens pigerne "ender som sekretærer".

”Jeg har selvfølgelig også oplevet piger tage styringen, og at de meget gerne vil forsøgene. Men det bliver bare hurtigt de roller, de finder ind i. Og så kan det være nødvendigt at sætte dem i en gruppe, hvor de bliver tvunget ind i en anden rolle”, siger hun til folkeskolen.dk/naturfag.

Alt efter emne og hvor lang tid eleverne skal arbejde i grupperne, kan læreren ved Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg endda finde på at tildele eleverne en rolle hver og lade dem skifte mellem rollerne undervejs.

”Én noterer, én henter ting, én udfører forsøget og én dokumenterer ved at tage billeder. Og så skifter vi undervejs, så alle får prøvet alle roller”, siger hun.

Kicki Laumann er en af tre praktikere, der i en ny podcast fortæller, hvordan de arbejder 'kønsklogt' i undervisningen i STEM-fagene.

Sammen med en folder på cirka 30 sider er det meningen, at den skal give inspiration til lærerne.

Folderen og podcasten bygger på viden fra et større projekt 'Kønsklog skole', som professor og socialpsykolog Dorthe Staunæs har lavet sammen med en gruppe forskerkolleger.

Her har de kortlagt i alt 187 studier om køn i STEM-fagene fra hele verden.

”Uanset om man gør noget eller ikke gør noget, så dukker køn op. Det er en af de måder, man bliver til på i verden. Så man kan lige så godt forholde sig til det, og man kan lige så godt forholde sig til det didaktisk”, siger Dorthe Staunæs og tilføjer:

”Når man arbejder kønsklogt, er man opmærksom på, hvordan køn bliver til igennem undervisningen og pædagogikken. Hvad det er for forventninger, man har til børn, og hvilke forventninger eleverne har til hinanden. Men i høj grad også gennem hvad man gør. Hvad det er for materialer, man arbejder med. Hvordan man placerer borde og stole. Hvordan man deler grupper, stiller spørgsmål og så videre”.

Ingen drengene mod pigerne

I Kicki Laumanns undervisning er opdeling af eleverne i drenge og piger bandlyst. Og så forsøger læreren så vidt muligt at undgå, at køn bliver en del af måden, hun omtaler enkelte elever eller grupper på.

”Det burde egentlig være et let greb som lærer, men man opdager hurtigt, at noget af det sværeste er at ændre sit sprog”, siger hun.

Endelig er læreren opmærksom ikke altid at lade de elever, der sidder med hånden i vejret, svare på spørgsmålene i undervisningen.

”Og det gælder både drenge og piger. Det handler om at få flere stemmer til orde i undervisningen og at give flere en oplevelse af, at de godt kan håndtere at komme på banen”, siger Kicki Laumann.

”Så kigger jeg rundt og ser, om der er nogen, der fanger mit blik eller på anden måde signalerer, at de faktisk gerne vil på banen. Og ellers spørger jeg nogen direkte. Jeg kan også finde på at forberede elever på, at jeg vil spørge dem næste gang”.

Ifølge Kicki Laumann er det lærerens opgave at sørge for, at flere elever kommer på banen – i klasseundervisningen og i gruppearbejde. Det kræver nemlig nogle kompromiser, eleverne ikke selv er i stand til at lave.

Til gengæld er hun opmærksom på, hvordan hun formidler til eleverne, hvorfor hendes indblanden er nødvendig.

”Man skal jo som lærer kunne forklare dem, at meningen ikke bare er, at jeg er voksen og gerne vil bestemme for at bestemme. At jeg faktisk gør det for at hjælpe dem og give dem alle muligheder for at prøve nogle andre roller”, siger hun.

Og hvordan reagerer de så?

”De fleste kan godt forstå, at de skal prøve noget andet, og at de andre også skal have lov at prøve nogle andre roller. Jeg oplever, at de fleste egentlig synes, det er positivt at prøve noget nyt”, siger Kicki Laumann og tilføjer:

”Men selvfølgelig oplever jeg også, at det går i kage på grund af usikkerhed, utålmodighed eller irritation over at være på udebane. Og der skal man igen stå klar som voksen til at forklare, at man skal øve sig på at være i en rolle, og at de nok skal blive gode til det, hvis bare de bliver ved”.

Det er et fælles ansvar at være kønsklog

På trods af en række indsatser de seneste år for at få pigerne til at interessere sig mere for naturfag, er der stadig en stor overvægt af mænd på ingeniøruddannelserne og de naturvidenskabelige fakulteter.

Holdet bag forskningsprojektet håber, at det kan være med til at rette op på balancen, at lærerne i grundskolen får nogle helt konkrete didaktiske og pædagogiske redskaber.

Dorthe Staunæs anbefaler, at lærerne først hører podcasten. Dernæst at man drøfter den taksonomi, der opridses i folderen, i fællesskab på skolen.

”Indtil videre har køn typisk været noget, der lå uden for undervisningen, og det har været båret af enkelte ildsjæle. Men så sker der ikke nok”, siger Dorthe Staunæs og tilføjer:

”Vi har brug for et sprog og en måde at tale med hinanden om det. Derfor er det vores anbefaling, at man tager folderen op på et teammøde for at diskutere og analysere, hvordan køn kommer til udtryk netop i den enkelte klasse, på den enkelte årgang eller den enkelte skole.”

Målet med folderen har været at lave en taksonomi, hvor lærerne får redskaber til at arbejde med køn didaktisk, pædagogisk, i klassefællesskabet eller i klasserummet, påpeger Dorthe Staunæs:

”Det vigtigste har været at få det ind i det didaktiske rum. Få det ned til, hvordan man tilrettelægger og gennemfører undervisning. Og meget gerne med opbakning fra ledelsen”.

Find podcasten og folderen her.