”Undersøgelsen viser en meget klar ”kanon” med de samme få titler. Louise Klinges undersøgelse af relationskompetence bliver stort set enerådende, når de studerende skal forholde sig til kompetenceområdet relationsarbejde, siger forsker Pia Rose Böwadt.

Forsker er bekymret over lærerstuderendes brug af vilkårlige hjemmesider

En undersøgelse af lærerstuderendes valg af litteratur i praktikfaget viser, at de studerende har svært ved at identificere, hvad faglitteratur er. Desuden vælger de at bruge samme begrænsede litteratur til alle tre prøver i praktik. Det er bekymrende, mener forsker.

Publiceret

Lærerstuderende googler et begreb, og så bruger de alt for ofte ukritisk de resultater, som techgiganten foreslår.

En ny undersøgelse af de lærerstuderedendes valg af litteratur i praktikfaget viser en bekymrende tendens til, at studerende har svært ved at skelne mellem, hvad der er faglitteratur, og hvad der er diverse tekster, som de googler sig til, mener docent ved læreruddannelsen Pia Rose Böwadt, som er en af forfatterne bag rapporten.

Rapporten viser også, at de studerende bruger de samme bøger fra læreruddannelsen til alle tre prøver i praktik.

"Dette betyder, at feltet praktik kan komme til at lukke sig om sig selv, fordi der bliver tale om reproduktion i stedet for udvikling og kritisk stillingtagen", står der i rapporten.

Pia Rose Böwadt er klar til at uddybe, hvad problemet er.

”På læreruddannelsen er der en ambition om, at de studerende i et vist omfang skal anvende forskningslitteratur. Men vores undersøgelse viser, at det gør de stort set ikke. De anvender bøger, som de har brugt på læreruddannelsen. Og det er den samme litteratur, der går igen”.

Hvorfor er det et problem, at lærerstuderende ikke er optaget af forskningslitteratur i lige præcis praktikfaget?

”Der er en udfordring i, at de kun bruger bøger rettet mod læreruddannelsen. Vi får en formidling, der ofte er tygget igennem og kan fremstå som normativ. Derfor er der brug for at supplere med forskningslitteratur, der kritisk spørger ind”.

”Undersøgelsen viser en meget klar ”kanon” med de samme få titler. Louise Klinges undersøgelse af relationskompetence bliver stort set enerådende, når de studerende skal forholde sig til kompetenceområdet relationsarbejde. Co-operative Learning bliver entydigt brugt. Der bliver ikke stillet spørgsmål til det”.

”Men det mest bekymrende er, at de studerende ikke ved, hvad en fagtekst er, og ikke kan skelne faglitteratur fra anden litteratur. Så havner de på en tilfældig hjemmeside. Det er der, det primært brænder på”.

Tabel 2. tabellen viser det samlede antal henvisninger for de enkelte værker.

Hvilket ansvar har læreruddannelsen for problemet?

”Læreruddannelsen har et ansvar i forhold til, at vi åbenbart skal arbejde mere med stilladsering i forhold til forskningslitteratur. Det er ikke en evne, de studerende har, når de kommer på uddannelsen. Det er måske ikke så overraskende”.

”Vi kan ikke ud fra vores undersøgelse sige noget om, hvilken rolle læreruddannerne spiller som vejledere i forhold til de studerendes praktikopgaver. Men noget tyder på, at læreruddannelsen i højere fra bliver nødt til at lære de studerende at være kildekritisk over for diverse hjemmesider og motivere dem til at inddrage forskningslitteratur".

Det lyder som om, du gerne vil have mere teori ind i praktikfaget. Flere nye lærere mener, at der er for meget teori og for lidt praktisk uddannelse på læreruddannelsen. De ønsker kendskab til Aula, underretninger og skole-hjemsamarbejdet. Hvad tænker du om den kritik?

”Det er en kritik, som vi har hørt ualmindelig mange gange. Jeg tror, det er vigtigt at adskille, hvad der er læreruddannelsens opgave, og hvad der er skolens opgave. Men der er et fælles ansvar i overlevering fra læreruddannelsen til skolen. Men der skal ikke være en falsk modsætning mellem det praktiske og forskning. De holder ikke som nye lærere særlig længe, hvis de ikke har det teoretiske fundament. Det er ikke enten eller”.

Tabel 3. Tabellen viser det samlede antal referencer til de enkelte antologiartikler.

Hvad kan man gøre?

" I integreret praktik i den ny læreruddannelse er der lagt op til et tættere samarbejde mellem læreruddannelsen og praktikskolerne, hvor praktikskolerne bliver uddannelsesskoler. Man skal ikke skabe et billede af, at på læreruddannelsen skal de lære teori, og på skolen, skal de lære noget konkret om Aula".

"Nye lærere efterlyser redskaber. Der er ingen, der kan håndtere alle de konkrete ting, når man begynder et nyt job. Men vi kan gøre det lettere for dem. Vi kan arbejde med overgangen mellem læreruddannelse og folkeskole".