Universitet vil efteruddanne lærere

Danmarks Tekniske Universitet tilbyder kursus til lærere i natur/teknik

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) afvikler i efteråret 1999 for første gang et efteruddannelseskursus pååben uddannelse for folkeskolelærere i natur/teknik. Bliver kurset en succes, vil DTU senere udbyde flere kurser med natur- og teknikrelevante temaer.

- Det er spændende, at et universitet vil tilbyde sin faglige viden til folkeskolerne på et område som natur/teknik, hvor vi ved, at der er brug for efteruddannelse, siger Per Møller Janniche, pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet.

- Behovet for efteruddannelse er der, så det er helt fint, at lærerne også får dette tilbud fra DTU, især hvis der indtænkes pædagogiske overvejelser i kurset. Forhåbentlig vil kontakten mellem universitetsverdenen og folkeskolen vise, at begge parter kan lære noget af hinanden, siger han.

Initiativtager til brobygning mellem skolen og DTU er professor Arne Villumsen, DTU's Institut for Geologi og Geoteknik.

Han blev inspireret af udtalelser fra natur/teknik-lærere, der er glade for elevernes interesse for faget, men synes, de selv mangler faglig kompetence.

- Det fik mig til at undersøge DTU's muligheder for at tilbyde folkeskolen efteruddannelse til natur/teknik-lærere. I foråret afholdt vi et endagspilotkursus for lærere for at lodde DTU's muligheder for at formidle de emner, vi arbejder med. Det var en stor succes, så DTU besluttede at give midler til at udvikle et egentligt kursus, i første omgang som forsøg, siger Arne Villumsen.

Faglig indsprøjtning

- Vi håber så, at en kompetent og inspirerende undervisning i folkeskolen vil gøre eleverne mere interesseret i naturfagene også på længere sigt, og at det ad åre vil smitte af på DTU og andre naturfaglige institutioner, siger han.

DTU-kurset skal give en faglig indsprøjtning og formidle emner til lærerne på en måde, så de igen kan formidle dem til eleverne.

Derfor lægges blandt andet vægt på, at deltagerne prøver analysemetoder, demonstrationsmodeller og forsøg, som kan bruges i natur/teknik. Den egentlige pædagogiske tilrettelæggelse af stoffet skal kursisterne selv sørge for.

Kurset tilrettelægges i fællesskab af DTU-lærere og natur/teknik-lærere fra hele landet for at sikre faglig relevans i forhold til folkeskolens læseplan for natur/teknik og muligheden for at omforme indholdet til undervisning i 1.-6. klasse. Andre kriterier for kurset er, at indholdet er inspirerende for både kursister og folkeskoleelever og kan sættes ind i en sammenhæng, eleverne kender fra hverdagen. Endelig skal udstyr og materiale findes på skolerne eller de pædagogisk centraler - eller ikke være for dyrt at anskaffe.

- Vi vil lave nogle demonstrationsmodeller af simple måleværktøjer og prøvetagningsudstyr, som kursisterne kan låne med hjem, og som kan fremstilles billigt lokalt på skolerne eller på de pædagogiske centraler, siger Arne Villumsen.

Mange elementer

Lærer Pernille Asbøl Kepler, Pilegårdsskolen i Tårnby, er en af ankermændene i planlægningen af kurset:

- Det er en stor udfordring at sætte noget i gang, der er så meget brug for i folkeskolen. Natur/teknik integrerer fysik, kemi, biologi og geografi og er baseret på, at eleverne selv skal undersøge og forundres. Det kræver en utrolig professionel vejledning fra læreren, som skal kunne overskue de forskellige elementer og kunne integrere dem i undervisningen. Det kan man kun med en god faglig baggrund.

Skoleinspektør Karen Bille Hansen fra Pilegårdsskolen i Tårnby har fulgt planlægningen fra sidelinien og mener, at kurset bliver en god mulighed for opdatering i et vigtigt fag:

- Vi prioriterer natur/teknik højt her på skolen, og jeg vil sætte penge af til, at tre-fire lærere herfra kommer med. Samtidig har jeg bedt om, at alle kommunens lærere får kendskab til kurset.

DTU-kurset er på ti dage og holdes over tre gange tre dage i september, oktober og november plus en dag først i december. Undervisningen veksler mellem teori og praksis og foregår på DTU i Lyngby med de muligheder for adgang til universitetets apparatur, det indebærer.

Der er plads til 50-100 deltagere, og kurset tilrettelægges, så det kan følges af lærere uden naturvidenskabelige forudsætninger. Deltagerne bliver undervist af kemikere, fysikere, geologer og ingeniører fra DTU.

Jette Møller Nielsen er freelancejournalist

Powered by Labrador CMS