Klik på Stauning

Elever og lærere begejstrede for danmarkshistorie på cd-rom

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Jeg vil hellere have en cd-rom end en bog, for der kan man få noget at vide uden at skulle læse en helt masse.

Siger Rikke Sørensen, 9.d, på Iselingeskolen i Vordingborg, efter hun har arbejdet med cd-rom'en 'Hvem byggede Danmark'. Hun har sammen med klassekammeraterne Michelle Lieberkind, Anika Larsen og lærer Steen Hansen brugt omkring fire timer ved computeren. Alle er generelt positivt stemt over for materialet.

- Det gør det mere spændende, at man selv skal bevæge sig rundt i programmet for at finde oplysninger, siger Anika Larsen.

Steen Hansen var ellers lidt nervøs for, at eleverne skulle få problemer med at overskue de store mængder stof, der ligger på cd-rom'en.

- Man skal have noget at gå efter, når man går i gang med cd-rom'en, for ellers kan man nemt miste overblikket.

Men han må samtidig konstatere, at tidens folkeskoleelever er rene computerhajer ved siden af de fleste voksne.

- Børn i dag er jo vokset op med computere, siger han. Eleverne skulle undersøge emnet 'børn og unge', og jeg hørte ingen beklagelser om, at det var svært at finde rundt. De var tværtimod fuldstændig uimponerede og fandt hurtigt ud af at bruge materialet.

Efter hvad Steen Hansen erfarer, er det nemmere at få eleverne til at interessere sig for stoffet, når de får det præsenteret via en cd-rom. Og de tre piger svarer da også med et eftertrykkeligt ja, da de bliver spurgt, om de foretrækker en cd-rom frem for en bog.

Samtidig er alle enige om, at cd-rom'en ikke kan stå alene, men skal bruges som et supplement til andre materialer.

Indlevelse fremmer interessen

Indlevelse er et nøgleord, når de unges interesse skal vækkes. Og det kan sommetider være svært i forbindelse med historieundervisning, mener Steen Hansen.

- Som historielærer prøver man at give eleverne en oplevelse af, hvordan folk levede i gamle dage, siger han. Det kan være meget vanskeligt, men der kommer cd-rom'en os til hjælp, fordi man får præsenteret nogle historier om personer af kød og blod på en meget indbydende måde. Det levendegør stoffet, og dermed øges elevernes interesse.

'Hvem byggede Danmark' er tilrettelagt og udarbejdet af gymnasielærere, og selvom målet har været, at den også skal kunne bruges i folkeskolens ældste klasser, mener Steen Hansen, at tekstdelen er mere egnet for gymnasiet end for folkeskolen.

- Ordvalget er for svært, siger han. Det kan selvfølgelig skyldes, at mange af kildeteksterne og filmklippene stammer fra en tid, hvor sproget var markant anderledes, end det er i dag. Men som jeg ser det, har eleverne svært ved at holde tråden i lange tekststykker.

I stedet kan de skriftlige kilder bruges af læreren i forberedelsen, mener Steen Hansen.

- Det er nemt at finde de oplysninger, man skal bruge, og så må man finde ud af at gengive det med sine egne ord.

- Efter min mening er billederne, film- og lydklippene alletiders til en 9. klasse. Og det var også det, de umiddelbart syntes, var mest interessant, siger Steen Hansen.

Vigtigt med problemstilling

Lektor i historie ved Danmarks Lærerhøjskole, Vagn Oluf Nielsen, er også positiv over for cd-rom'en.

- Dette er det bedste, jeg har set inden for historieundervisning på cd-rom, siger han. Materialet er meget omfattende, og den historiske lødighed er høj.

Men Vagn Oluf Nielsen er ikke ubetinget begejstret over cd-rom'en.

- I forbindelse med historieundervisning skal man tidligt i forløbet nedfælde den problemstilling, man vil arbejde ud fra. Som jeg ser det, lægger de i introduktionen op til, at problemstillingen affødes på baggrund af, at man surfer rundt på cd-rom'en. Det lyder jo godt, men jeg tror ikke helt på det.

- Jeg forestiller mig i stedet, at man på baggrund af en samtale i klassen eller andet materiale rejser en problemstilling, som er snævrere, og belyser den delvist med cd-rom'en og med andet materiale.

- Hvis man bruger 'Hvem byggede Danmark' på denne måde, mener jeg, materialet er fremragende, fordi det er så fagligt godt, siger Vagn Oluf Nielsen.

- Min frygt er, at det vil blive brugt til at surfe rundt på og få småoplevelser, som ikke er sammenhængende, og at den problemorienterede undervisning dermed ikke finder sted, siger Vagn Oluf Nielsen. Men læreren kan råde bod på det, hvis hun er dygtig nok og ved, at kernen i historieundervisningen er at undersøge problemstillinger.

'Hvem byggede Danmark'

I oktober udgav LO og Munksgaard cd-rom'en 'Hvem byggede Danmark'. Den dækker de seneste 100 års danmarkshistorie med hovedvægten lagt på arbejderbevægelsens betydning for samfundsudviklingen. Der blev ved udgivelsen lagt op til, at cd-rom'en kan bruges i historie- og samfundsfagsundervisningen i folkeskolens ældste klasser.

Cd-rom'en er inddelt i fire perioder og består af fem forskellige dele. I oplevelsesdelen kan man med den såkaldte omniview-teknik bevæge sig rundt i otte virtuelle rum ved hjælp af en 'magisk kugle'.

Ved hjælp af kuglen kan man ligeledes komme til arkivet, som består af 5.000 historiske kilder. De er organiseret i 17 temaer, hvoraf fire specielt omhandler fagbevægelsen. Temaerne er igen inddelt i 330 emner. Der er forskellige søgemuligheder i arkivdelen.

Samtidig findes en tidslinje, hvor man for hvert af de 100 år, cd-rom'en dækker, kan få en oversigt, som fortæller om de vigtigste hændelser fra det pågældende år.

Der er desuden mulighed for at få en speaket gennemgang af perioderne 1890, 1930, 1960 og 1990.

Cd-rom'en er udarbejdet af Claus Larsen, Hans-Kurt Gade, Lars Bluhme Larsen og Carsten Nielsen. Den kan købes i boghandlen eller bestilles på Internettet: www.hvembyggede.dk, hvor man også kan få en smagsprøve på indholdet.

Powered by Labrador CMS