Nye folk til den upåagtede gerning

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ideen er spændende og perspektivrig, mener dagbladet Politiken på lederplads den 22. oktober om undervisningsminister Ole Vig Jensens forslag om at 'åbne folkeskolens døre for andre lærere end de seminarieuddannede'.

'Undervisningsministerens forslag skal først og fremmest afhjælpe den mangel på folkeskolelærere, som opstår mange steder i landet de kommende år, fordi der ikke er unge nok, som har lyst til at binde an med lærergerningen,' argumenteres der. 'Men ideen er også god, fordi nye lærerkræfter vil kunne øge den faglige tyngde i en række fag, og fordi folkeskolen i det hele taget har brug for at åbne sig mere mod det omgivende samfund. De færreste er formentlig i tvivl om, at en politibetjent i uniform vil kunne begå sig som underviser i trafikreglerne. På samme måde vil bachelorer fra universitetet og andre faggrupper med en særlig ekspertise uden tvivl kunne supplere den traditionelle undervisning . . .'

Politikens lederskribent sluttede med at slå fast, at manglen på lærere grundlæggende skyldes det statusfald, lærerne har oplevet de sidste mange årtier. 'Alene på grund af lærernes beskedne løn er der ingen grund til at frygte et boom af helt nye grupper af lærere. Et faktum, der desværre også vil afholde en lang række spændende mennesker med en anden baggrund end den traditionelle fra at forsøge sig med den vigtige, men alt for upåagtede gerning som folkeskolelærer.

Powered by Labrador CMS