Kronik

Stop de unges frafald

Et tættere bånd mellem folkeskoler og erhvervsskoler er en nødvendighed. Ellers spilder vi de unges fremtid.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

To ud af tre unge fra grundskolen ender med at stoppe på den valgte ungdomsuddannelse. Tallet kommer fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Dansk Industris undersøgelse »Omveje i uddannelsessystemet på vej til ungdomsuddannelse«. Unges omveje i uddannelsessystemet beløber sig samlet til 5,8 milliarder kroner fordelt med 3,7 milliarder kroner på unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, og 1,6 milliarder kroner på unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. 500 millioner kroner koster det for unge, som har omveje på produktionsskolerne.

Det er på denne baggrund, at vi på Munkholmskolen i Randers besluttede at give vores elever et bredere grundlag at træffe deres valg af ungdomsuddannelse på.

Sammen med erhvervsskolerne Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU) vil vi fremme kendskabet til erhvervsuddannelserne hos både elever, forældre og undervisere.

Undersøgelserne giver deres tydelige billede af, at valg af ungdomsuddannelse er præget af tilfældighed og vejledning, som den unge primært henter fra den nære familie og venner, hvis viden er begrænset - ofte til den ungdomsuddannelse, de selv har taget, selvom både lærere og forældre ønsker det allerbedste for eleverne.

Hertil kommer, at samfundet om føje år vil mangle faglært arbejdskraft, hvis ikke der sker markante ændringer i de unges valg af uddannelse efter grundskolen.

Mange flere unge skal gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, end tilfældet er i dag.

Ny Nordisk Skole

En stor del af vores fælles projekt »Ny Nordisk Skole« er de otte erhvervsrettede valgfag. De består af introduktion og vejledning på Munkholmskolen før og efter to gange tre dage på erhvervsskolerne. Undervisningen på Munkholmskolen vil blive forestået af både lærere fra skolen og lærere fra de tilknyttede ungdomsuddannelser.

Eleverne vil fra 7. til 9. klasse hvert år i grundskolen deltage i valgfagene, sådan at 7.-klasseeleverne opnår at have fået mulighed for at prøve otte forskellige valgfag i løbet af deres skolegang i overbygningen på Munkholmskolen.

Valgfagene vil give eleverne en mulighed for i praksis at afprøve de faglige områder, som erhvervsskolerne tilbyder. Som en del af forløbet med valgfagene vil eleverne også modtage UEA-undervisning (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) dels af UU-vejledere, dels af lærerne på Munkholmskolen. Der er også fokus på, at vejledningsprocessen er en UU-faglig profession. Jo mere information alle får, jo lettere vil UU-vejlederen kunne igangsætte vejledningsprocessen.

Et samlet uddannelsessystem

En anden stor del af projektet er kompetenceudviklingen af underviserne. Den vil ske ved, at undervisere fra erhvervsskolerne deltager i elevaktiviteter på Munkholmskolen, og underviserne fra Munkholmskolen deltager i elevaktiviteter på Tradium og Randers Social- og Sundhedsskole.

Lærerne oplever, at det er spændende at planlægge forløbet sammen, og samarbejdet går rigtig godt. Der er stor respekt for det forskellige udgangspunkt, man kommer med, og viljen er stor til at lære hinandens faglighed, pædagogik og didaktik at kende.

Et øget samarbejde mellem lærere i folkeskolen og underviserne på erhvervsskolerne er med andre ord en nødvendighed for, at vi alle kan vejlede de unge bedre.

Forældre ser behovet

Uddannelsessystemets samarbejde med forældre har stor betydning for, om elever træffer det rigtige karrierevalg. Mange forældre ser det almene gymnasium som det mest oplagte valg, selvom det måske er et andet valg, der er det rigtige for deres barn. Vores projekt har derfor også fokus på et øget samarbejde med forældrene. De skal ikke alene informeres om de mange muligheder, der er for deres barn. Forældre skal også lade den unge tage det kvalificerede valg selv - og støtte op om dette valg. Har forældre ikke kendskab til andre muligheder end det traditionelle gymnasium, så vil det naturligvis være dette, som bliver valgt. Vi arbejder derfor med et øget samarbejde mellem forældre og undervisere. Hos vores elevers forældre er der et stærkt ønske om en karrierevejledning, der både er målrettet og velkvalificeret.

Elever skal tage et sikkert valg

Succeskriterier for projektet er, at de unge oplever sig bedre orienteret om deres muligheder for ungdomsuddannelse, sådan at der vil blive færre omvalg - til gavn for samfundet, men allermest til gavn for den unge selv.

Vi ved fra forskningen, at mange unge er meget usikre på, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge. For nogle elever handler valg af ungdomsuddannelse også om valg af, hvilken ungdomskultur de ønsker at være en del af, mens de går i for eksempel gymnasiet. Dette gælder både drenge og piger. Deres valg handler om, hvilket gymnasium de skal vælge, og hvilken ungdomskultur de derved bliver en del af. For stx-eleverne er det således begrundelser som stemning, atmosfære og attitude, der dominerer, når eleverne skal forklare, hvorfor de har valgt den ungdomsuddannelse, de har.

Ved at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne tror vi på, at eleverne vil få mulighed for at træffe et mere kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Vi vil dermed bedre kunne udfordre alle unge, så de bliver så dygtige som muligt. Kombinationen af introduktionsforløb på skolen og efterfølgende undervisning på erhvervsuddannelsen er helt bevidst. Det er vigtigt, at eleverne får hænderne helt ned i det, som faget drejer sig om.

Munkholmskolen i Randers er med i Ny Nordisk Skole-samarbejdet, som - med afsæt i danske og nordiske værdier - skal inddrage, begejstre og støtte de ansatte til selv at igangsætte forandringer.

Powered by Labrador CMS