Anmeldelse

Nest metoder

Endnu en vellykket og inspirerende bog om Nest

Læseren får fuld valuta for pengene i denne bog, hvor Nest-programmets metoder præsenteres. Metoderne er grundigt beskrevet og direkte anvendelige, uanset om disse bruges i fuld udstrækning som Nest-model eller blot som inspiration mod en mere inkluderende praksis.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sidste år udkom bogen om Nest-programmet i Danmark, der gav en overordnet introduktion til programmet og elementerne i modellen. Efterfølgeren, ”Nest metoder – Inspiration til inkluderende fællesskaber”, skal indholdsmæssigt ses som en kombination af det amerikanske undervisningsmateriale og Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings erfaringer fra den konkrete pædagogiske praksis i indskolingsklasser på modelskolen Katrinebjergskolen i Aarhus. I disse Nest-klasser er børn med autisme og børn fra almenområdet en del af og undervises i samme klassefællesskab. Intentionen med denne bog er at beskrive de gennemgående metoder, der er en del af en sådan klasse.

Fakta:

Titel: Nest metoder

Forfatter: Dorthe Møller Andersen, Eva Bartram, Anita Boelsmand, Anna Crawford Kromann, Camilla Tan Høegh, Stine Clasen, Katrine Tranum Thomsen

Pris: 360

Sider: 183

Forlag: Dafolo

Bogen indledes med en introduktion til programmet og metoderne og er herefter organiseret i fire overordnede dele eller kategorier: socialt samspil, kontakt og kommunikation, selvregulering samt overblik og struktur. Under hver kategori er en række kapitler, der hver især beskriver én af Nest-programmets pædagogiske metoder, her i alt 22. Ifølge forfatterne er det vigtigt at understrege, at programmet ikke er ”manualbaseret omkring bestemte metoder, men hele tiden trækker på kendt og ny viden inden for det specialpædagogiske og det didaktiske felt”.

Pointen i Nest-tænkningen er, at ”det, som børn med autisme har brug for, det profiterer alle andre børn også af”. Som forfatterne selv anfører, er de fleste af metoderne ikke nye, men ideen med at samle disse i denne bog er ”at formidle, hvad der kan bidrage til at understøtte et læringsrum, hvor alle oplever sig som hørende til”. Dette lykkes til fulde i ”Nest metoder – Inspiration til inkluderende fællesskaber”, der hele vejen rundt er en rigtig velskrevet og inspirerende bog. Læseren hjælpes elegant gennem de mange metoder ved hjælp af læservejledninger og en opbygning, der gør det let at orientere sig, uanset om bogen læses fra ende til anden eller bruges som opslagsbog. De enkelte metoder er så grundigt beskrevet, at de kan anvendes direkte i klassen, ligesom der er taget højde for progression og faldgruber. Og selvom metoderne tager afsæt og er anvendt i indskolingen, kan de sagtens tilpasses til brug på mellemtrinnet og i udskolingen.

For kommunen, der overvejer at implementere Nest, er denne bog obligatorisk. For alle os andre er den en gave.