Ministeriet: Læringsmålstyret undervisning er ikke obligatorisk

De nye, forenklede Fælles Mål gælder fra 1. august. Men er lærerne så også lovmæssigt forpligtet til at gå over til læringsmålstyret undervisning? Det har været et omdiskuteret spørgsmål blandt lærerne. Svaret er nej. Undervisningsministeriet dikterer ikke, hvordan lærerne skal undervise i folkeskolen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De nye, forenklede Fælles Mål træder i kraft 1. august. Men bliver læringsmålstyret undervisning så også obligatorisk? Dette centrale spørgsmål er også blevet diskuteret heftigt i debatten på folkeskolen.dk

Nej, fastslog Undervisningsministeriet umiddelbart før sommerferien i en e-mail til folkeskolen.dk

»Læringsmålstyret undervisning er ikke obligatorisk. Det er op til den enkelte lærer at vælge, hvordan han/hun ønsker at tilrettelægge undervisningen ud fra Fælles Mål, så den bedst muligt imødekommer elevernes forudsætninger«, skriver ministeriet.

»Undervisningsministeriet regulerer ikke undervisningsmetoder«, tilføjer ministeriet.

De nationale kompetencemål (der afløser de tidligere trinmål) er obligatoriske. Og de nye færdigheds- og vidensmål er obligatoriske.

Undervisningsministeriet dikterer altså ikke, hvordan lærerne skal undervise i folkeskolen, men kommuner og skoleledelse kan godt kræve, at lærerne arbejder ud fra en læringsmålstyret tilgang til undervisningen, har ministeriet efterfølgende præciseret:

»Skolelederen har - inden for de mål og rammer, som kommunen udstikker, og inden for de principper, der er fastlagt af skolebestyrelsen - den pædagogiske ledelse, herunder ansvaret for at sikre, at skolens lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever. Dette betyder blandt andet, at skolelederen kan fastsætte de pædagogiske retningslinjer for organiseringen og tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, herunder arbejdet med en læringsmålstyret tilgang til undervisningen«, oplyser ministeriet i svaret til folkeskolen.dk

Powered by Labrador CMS