Metoden er ligegyldig

Metoden til indlæring er ikke afgørende, men alt er ikke lige gyldigt, mener lektor Per Fibæk Laursen

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Metodediskussioner bliver ofte voldsomme, fordi kombattanterne identificerer sig med deres metode. Men reelt er diskussionen uden stor betydning. Metoden har nemlig kun marginal indflydelse på, om eleverne lærer noget eller ej, siger lektor Per Fibæk Laursen fra Københavns Universitets institut for filosofi, pædagogik og retorik og drager en parallel til de metodediskussioner, man kender fra den psykoterapeutiske verden i USA. Her har store og dyre undersøgelser skullet afgøre, hvilken metode der helbreder mest effektivt. Er det psykoanalyse, adfærdspsykologi, erkendelsesmæssig terapi eller måske noget helt andet? De første store undersøgelser afgjorde ikke striden; de forskellige terapimetoder virkede, og der var ingen betydningsfuld forskel på deres effektivitet.

Resultaterne var et slag i ansigtet på effektforskerne, som svarede igen med at raffinere deres undersøgelser. De tog flere variable med, for det måtte da være muligt at afgøre, hvilke metoder der virker, og hvilke der ikke gør det. Men nej. De mere detaljerede undersøgelser gav heller intet resultat. Terapierne virkede stadig lige godt.

Chok. Hvordan kan det være? Hvad gør vi galt? spurgte forskerne sig selv, og svaret lød: Vi fokuserer på det forkerte. Vi koncentrerer os om terapeuten og hans metodevalg, men det er klienten, som afgør, om terapien virker. Hans indstilling og hans motivation bestemmer mere end terapeutens metode.

Vi mangler et helt læringssyn

'Undersøgelser peger på, at et terapiforløbs metode kun har fem procents betydning. Klientens indstilling og motivation bestemmer 60 procent af resultatet. I undervisningsverdenen finder man en tilsvarende fordeling', siger Per Fibæk.

Når metodediskussionerne alligevel har en så central placering i den pædagogiske debat, hænger det sammen med en opfattelse af læring, hvor den aktive lærer propper viden ind i hovedet på passive elever. Hvis de lærer for lidt, har læreren brugt en forkert metode. Så må han finde en bedre metode. Så simpelt er det. Eller rettere: Så simpelt var det.

For i dag er det ikke sådan. Vi ved nu, at læring ikke er en lineær og ensidig proces. Vores viden har bare ikke fået konsekvenser for de pædagogiske diskussioner. Eller for lærebøgerne, siger Per Fibæk.

'Tag en lærebog i didaktik og sammenlign den med en lærebog i studieteknik. Du får to vidt forskellige forklaringer. De er så forskellige, at man skulle tro, at de kommer fra to verdener, som slet intet har med hinanden at gøre. De handler begge to om læring; de ser bare læringen fra to forskellige synsvinkler. Den forskel afslører, at vi ikke har et sammenhængende læringssyn. Vores opfattelse af lærerrollen og læringen er ikke påvirket af vores viden om, hvordan man lærer noget'.

Det afgørende går på tværs

Men noget nytter, det ved vi. Nogle klasser lærer mere end andre. Ligesom nogle psykoterapeuter har større succes end andre. Det opdagede de amerikanske forskere. Der var psykoanalyse, der hjalp folk, og der var psykoanalyse, der ikke virkede, der var effektive adfærdspsykologer og nogle, som ikke var effektive.

'Men det udslagsgivende gik på tværs af metoden, og sådan er det også i undervisningsverdenen: succes har noget at gøre med valget af indhold, med atmosfæren, med lærerens engagement, elevens tillid til læreren og dialogformen. Udbyttet afhænger af en hel række faktorer, som er mere basale end metodevalget'.

Læreren og undervisningens tilrettelæggelse har altså betydning. Det må være den gode udlægning af historien. Den dårlige er, at læreren stadig er på hele tiden. Succesen er nemlig ikke sikret, fordi man én gang har valgt en god metode. Udbyttet afgøres af den mængde af små valg, som læreren tager gennem hele processen. De valg er afgørende. De afgør, om det hele nytter.-Mikkel Hvid er freelancejournalist

Powered by Labrador CMS