Klare retningslinier stopper uro

Regelsæt gør det nu nemmere at reagere korrekt

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når en elev overskrider skolens ordensregler og grænsen for almindelig god opførsel, er der flere ting at tage hensyn til, inden skoleinspektøren skrider til handling. Der er nemlig flere både love, bekendtgørelser og vejledninger, der fortæller, hvad der skal gøres og af hvem.

Det oplevede en skole i Galten Kommune i en konkret situation sidste år, hvor mange pludselig blev involveret på kryds og tværs: lærer, skoleinspektør, skole- og kommunalbestyrelse. Der opstod indimellem tvivl om, hvor sagen var, hvad der skete, og hvem der havde kompetencen.

Derfor besluttede kommunen at udarbejde regelsættet 'Konsekvenser for elever i skolen, der udviser uhensigtsmæssig adfærd', der er en sammenskrivning af de love, bekendtgørelser og vejledninger, der gælder på området.

Det fremgår af skriftet, hvem der har den overordnede opgave, hvilke sanktioner der kan anvendes ved enkeltstående tilfælde, ved gentagne tilfælde, og hvordan sanktionerne sikres gennemført, så alle forholdsregler er opfyldt.

Skoleinspektør på kommunens største skole, Gyvelhøjskolen, Kjeld Vestergaard, er glad for denne samling af reglerne.

'Jeg har været i skolevæsenet i mere end 35 år, og jeg har nok løbet loven og de forskellige regler igennem hvert tredje, fjerde år for lige at få opdateret, hvad man skal gøre, når der skal skrides til sanktioner. Nu har vi det hele samlet, og det gør det langt lettere, ikke alene for mig, men også for læreren, skolebestyrelsen og i sidste ende kommunalbestyrelsen', siger han.

Kjeld Vestergaard mener ikke, at der er større problemer med eleverne end tidligere, og siger: 'Tiden er en anden, hvor familiens vilkår er ændret, hvor vi også må forholde os til de mange splittede familier, og derfor er opgaven at udarbejde regler og at håndhæve dem, så det sker på en tidssvarende måde og bedst muligt'.

Børne- og kulturchef Svend Erik Jensen, der har udarbejdet regelsættet, er enig.

'Førhen var det tilstrækkeligt lige at præcisere skolens regler for en elev, så var det forstået. Nu om dage sætter eleverne spørgsmålstegn ved alt muligt. Gennemgår vi skolens ordensregler, spørger eleven: 'Hvorfor det?', og derfor foregår håndhævelsen af almindelig god orden og den måde, de involverede parter skal reagere på, på en helt anden måde i dag', siger Svend Erik Jensen.

Kjeld Vestergaard tilføjer, at skolen har officielle ordensregler, men at eleverne ydermere selv har fastsat regler for almindelig god omgang med hinanden under temaet 'Den mobningsfri Skole'.

Bedst når eleverne inddrages

Konsulent i Undervisningsministeriets uroprojekt Bo Ørsnes fortæller, at ministeriets rådgivning stemmer meget godt overens med det, der gøres i Galten Kommune, der ikke er med i ministeriets 'Uro-Net'.

'Den bedste måde at få eleverne til at forstå ordensregler på er, at de selv er med til at udforme og beslutte, hvordan reglerne skal være. Og deltager forældrene i dette arbejde, er det et yderligere plus. Nutidens unge har svært ved at efterleve regler, der bliver 'trukket ned over hovedet på dem'. Hvis eleverne inddrages, kan de langt bedre acceptere dem. Derfor er det en god ide, at skolen bruger tid på at fastsætte spille- og samværsregler i klassen, i et afsnit af skolen eller de steder, hvor eleverne færdes. Og det kan nemt fungere under de meget vide rammer, skolebestyrelsen har at arbejde inden for', siger Bo Ørsnes.-Michael Bjørnbak Martensen er freelancejournalist

Regelsættet

Børne- og Kulturforvaltningen i Galten Kommune har udarbejdet regelsættet 'Konsekvenser for elever i skolen, der udviser uhensigtsmæssig adfærd', der er en sammenskrivning af:

Folkeskolelovens paragraf 44, stykke 4: Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

Folkeskolelovens paragraf 45, stykke 2: Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever.

Bekendtgørelse nummer 27 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen.

Bekendtgørelse nummer 38 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

Vejledning nummer 10 af 10. januar 1995 om tilsyn med folkeskolens elever i folkeskolen.

Vejledning nummer 14 af 12. januar 1995 om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen.

Regelsættet kan læses på www.folkeskolen.dk

Powered by Labrador CMS