Selvstændige centre

De nye centre til lærernes efteruddannelse bliver selvejende institutioner

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det ministerielle notat om lærernes efter- og videreuddannelse, som blev udførligt omtalt i sidste nummer af Folkeskolen, er nu blevet sendt ud på Internettet.

Det fremgår af notatet, at der skal oprettes fire til seks regionale centre, der får 'ansvaret' for lærernes og pædagogernes efteruddannelse.

Centrene bliver 'selvstændige' og får status af 'selvejende institutioner med egne bevillinger'.

'Hvert center ledes af en bestyrelse, for eksempel benævnt centerråd, der sammensættes blandt andre af repræsentanter for kommuner, amtskommuner, seminarier og organisationer med flere i regionen. Til at varetage den daglige ledelse ansættes en centerleder', står der i notatet.

Ordet 'selvejende' fik formanden for Seminariernes Rektorforsamling, Per Frimer-Larsen, til i Jyllands-Posten i sidste uge at sige: 'Vi er på vej mod skrækscenariet. Stik imod intentionen om at få færre institutioner ser det ud til, at vi får flere'.

Formand for pædagogisk udvalg i DLF, Jørgen Stampe, mener, at Per Frimer-Larsen kludrer med lommeregneren.

'Der er rigtigt, at der skal etableres fire til seks regionale centre, men samtidig skal Lærerhøjskolens otte afdelinger og de fem afdelinger fra Danmarks Pædagoghøjskole jo nedlægges. Det er ganske enkelt forkert at sige, at der kommer flere institutioner ud af det', påpeger Jørgen Stampe, der mener, at de nye centre kan være med til at løfte kvaliteten i efteruddannelsen.

Centre bliver bare fordelingscentraler

Per Frimer-Larsen fastholder over for Folkeskolen, at der med centrene bliver skudt et nyt led ind mellem seminarierne og Lærerhøjskolen, og at det er med til at gøre konstruktionen 'mere indviklet end nødvendigt'. Han understreger, at han udtaler sig på egne vegne. Han har endnu ikke talt med sine rektorkolleger om det.

Næstformand i Århus Lærerforening, Karsten Levinsen, har endnu ikke nået at læse notatet igennem, men siger, at efter hvad han 'hører', så har den såkaldte almindelige lærer et pragmatisk forhold til, hvordan efteruddannelsen er organiseret, bare den har en anstændig kvalitet.

Han ser en risiko for, at centrene bare bliver 'fordelingscentraler, der bliver et forsinkende, bureaukratisk led i planlægningsprocessen'.

Skoleleder på Skåde Skole i Århus og formand for Ledernes Landskreds i DLF, Jens Færk, mener, at det er vigtigt at fastholde de ressourcer og muligheder, der allerede nu findes i Lærerhøjskolens afdelinger.

'Jeg har haft meget glæde af Lærerhøjskolens afdeling i Århus. Vi har samarbejdet om kurser, der passer til vores skole. Dér er jeg usikker på, hvordan mulighederne ligger i centrene', siger Jens Færk.

Han tilføjer, at på hans skole er der for eksempel i øjeblikket et udviklingsarbejde i gang, som kører i et tæt samarbejde mellem en gruppe på ti lærere og Danmarks Lærerhøjskole i Århus. Det handler om 'skolen som lærende organisation', et indsatsområde, som Århus Kommune har i år. Udviklingsarbejdet mellem de ti lærere og Lærerhøjskolen skulle så gerne med tiden smitte af på hele skolen.

'Det vil være en betydelig svækkelse, hvis sådanne skoleudviklingsarbejder falder væk med de nye centre', understreger Jens Færk.

Foruden de nye regionale centre så fastslår notatet fra ministeriet også, at Lærerhøjskolen, Pædagoghøjskolen og Danmarks Pædagogiske Institut (DPI) 'ophører som selvstændige institutioner'. I deres sted skal etableres Danmarks Pædagogiske Universitet.

I alt 20 interessenter, herunder naturligvis DLF, skal kommenterer notatet senest den 12. februar, hvorefter det indstilles til undervisningsministeren.

Resten er politik.jvo

Powered by Labrador CMS