Forskerne ønsker at blive kloge på, hvilke matematikvanskeligheder nogle børn har. Der er endnu ikke lige så meget forskning omkring vanskeligheder ved matematik som ved læsning og skrivning.
Forskerne ønsker at blive kloge på, hvilke matematikvanskeligheder nogle børn har. Der er endnu ikke lige så meget forskning omkring vanskeligheder ved matematik som ved læsning og skrivning.

Test skal finde de talblinde elever

En nye talblindhedstest i 4. klasse er udviklet og skal nu afprøves. Forskerne bag testen regner med, at en til to procent af eleverne vil blive identificeret som talblinde.

Publiceret

SAGEN KORT

Talblindhed - også kaldet dyskalkuli - er en anerkendt diagnosei Danmark. Personer med talblindhed mangler en intuitivtalfornemmelse og kan have svært ved selv simple tal ogmængder.

Talblindhed er en funktionsnedsættelse, der resulterer itilbagestående regnefærdigheder, men som ikke påvirker færdighederi andre fag.

I forbindelse med aftalen om folkeskolereformen i 2013besluttede politikerne, at forskere skulle udvikle en diagnostisktest af talblindhed og vejledningsmateriale til denne.

Testen er nu klar til at blive afprøvet, og den kommer til atbestå af en observationsguide til 2.-4. klasse, en digital test i4. klasse, en samtaletest og en generel kognitiv PPR-udredning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

1, 2, 3 ... 8? 

En gruppe børn - og voksne - bliver forvirrede, når de ser tal og skal beskæftige sig med tal. Andre erklærer, at matematik er meget kedeligt, og nogle bruger nærmest aldrig tal i deres tale. Nogle taler om at have angst over for matematik. Lærere og forældre kan opleve, at disse børn ikke har nogen tidsfornemmelse, måske mangler de retningssans, eller de tæller altid på fingrene, når de skal regne.

Store vanskeligheder i matematik kan skyldes talblindhed. 15-20 procent har vanskeligheder i matematik, skønner forskere, mens en-to procent er talblinde.

Men nu er der hjælp på vej til at diagnosticere og hjælpe børn med talblindhed. Undervisningsministeriet vil de næste tre år afprøve en nyudviklet talblindhedstest i folkeskolen. Denne afprøvning skal følges af forskere (rettet 1/2, red.).

»Vi ser mange signaler fra elever med matematikvanskeligheder. Nogle af dem sidder i klassen og har nærmest taget en usynlig kappe over hovedet, mens de bare venter på, at matematiktimen er ovre. Andre benytter sig af den legale afbrydelse - de skal drikke vand, tisse eller spidse blyant - og så går timen med det«, fortæller lektor Bent Lindhardt fra Professionshøjskolen Absalon. Han er en af forskerne bag talblindhedstesten.

»Vi oplever også elever, der bliver meget vrede. Og hvis man bliver meget vred over et gangestykke, så har man nok problemer med matematik«, siger konsulent Pernille Pind, der har været med til at udvikle testmaterialet.

Et konsortium bestående af Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, og Professionshøjskolen Absalon har udviklet testen.

Hvorfor er 7 og 8 så svære?

Som led i arbejdet med at udvikle testen for talblindhed har forskergruppen oplevet børn, der ikke kan huske, hvordan de forskellige tal ser ud, og for eksempel har svært ved at skrive 63 eller har problemer med rækkefølger. Elever, som nok kan tælle et stykke ad vejen, men så går i stå - og bliver ved med at gå i stå samme sted gang på gang.

»7 og 8 er svære cifre for nogle. Af grunde, som vi ikke kender. Flere børn har svært ved at finde informationerne i matematiktimen og bliver hurtigt forvirrede. De kan selv finde på at sige, at de er forvirrede omkring tal. Hvis man spørger, hvad de ikke kan finde ud af i et matematikstykke, svarer de ofte 'det hele'. De ved ikke, hvad de skal gøre med opgaven«, forklarer Bent Lindhardt og fortsætter:

»For nogle er matematik et meget svært fag, og når man selv forstår matematikken, så kan det være svært at forstå, at andre kan have så store problemer i faget. Det vil vi gerne blive klogere på, så vi kan se sammenhænge og muligheder, og det bliver lettere at hjælpe de børn, der har vanskeligheder«.

Endelig: Talblindhedstest sættes i gang 

Forskerne bag testen har udviklet et testbatteri med fire tragte: Første og anden tragt - en observationsguide til 2.-4. klasse og en digital test i 4. klasse - skal identificere elever, der kunne have tegn på talblindhed. Her vil omkring ti procent på landsplan blive identificeret. Tredje tragt er en samtaletest ud fra en manual. Her vil omkring tre procent blive identificeret, forventer forskerne. I den sidste tragt foretager Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) en generel kognitiv udredning af de identificerede elever for at undersøge, om de har andre vanskeligheder.

Kun test til 4. klasse

Talblindhedstesten er udviklet til brug i 4. klasse, fordi det er et meget godt tidspunkt at se på matematikvanskeligheder og talblindhed. Det er dér, eleverne begynder at blive pressede og får mere at læse i matematik. Men folkene bag testen mener også, at der burde være en test til ældre elever.

»Jeg får henvendelse fra bekymrede forældre til elever i 8.-9. klasse og på efterskoler, hvor børnene har matematikvanskeligheder«, fortæller Bent Lindhardt.

Det kan være en simpel hverdagsopgave som at købe ind og finde ud af, hvad de forskellige varer koster, som volder de store børn problemer. Eller de kan ikke overskue deres egen økonomi.

»Det er temmelig invaliderende for mange i deres liv, og elever fra 5. klasse og opefter har også krav på at få en udredning og få en større forståelse af sig selv«, mener Bent Lindhardt.

Talblindhed er et relativt nyt forskningsområde, som er omkring 20 år bagud i forhold til for eksempel ordblindhed. Matematikvejledere og lærere mangler derfor viden og gode testværktøjer til at kunne støtte børn og unge i matematikvanskeligheder. Bent Lindhardt og Pernille Pind understreger, at den nye test til 4.-klasseelever er så god, som den kan blive, fordi forskningen på området endnu er så usikker.

PPR: Konsulenter kører indsats for elever i matematik-vanskeligheder i stilling 

Powered by Labrador CMS