DLF mener: Frihed forudsætter, at pengene følger med

Publiceret Senest opdateret

I regeringsgrundlaget beskrives uddannelse som grundstenen i et stærkere Danmark. Jeg er helt enig og har altid opfattet folkeskolen som et fundament for vores velfærd, velstand og demokrati.

Jeg deler også opfattelsen af, at folkeskolen har nogle væsentlige udfordringer. Vi har i dag alt for mange elever, der forlader folkeskolen uden de nødvendige kompetencer til at komme videre i uddannelse eller job.

Vi har brug for en folkeskole, hvor alle elever udfordres, og hvor retten til god, varieret og motiverende undervisning tages alvorligt. Vi ved, at læreren er central i den forbindelse. Lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere, som kender deres elever, bør i langt højere grad kunne tilpasse undervisningen, så alle elever får en skolegang, der motiverer og kvalificerer til videre færd i livet. Det kræver investeringer. Investeringer i rammerne, så dygtige skolefolk i langt højere grad får et råderum og kan indrette skolen til de elever, de har.

Regeringsgrundlaget nævner også øgede frihedsgrader til skolerne. Konkret peger den nye regering på at konvertere understøttende undervisning til for eksempel kortere skoledage, hvor de frigjorte midler geninvesteres i folkeskolen. Det er en rigtig god ide. Den kortere skoledag er en indlysende fornuftig disposition, og samtidig får vi lagt den understøttende undervisning endeligt i graven, så man lokalt kan prioritere mere fleksibelt og med mulighed for flere timer med to lærere.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Men skal skolen kunne mere, end den kan i dag, har vi brug for investeringer, så folkeskolens økonomiske grundlag ikke smuldrer i lokale kommunale budgetudfordringer. Kommunernes økonomi er mange steder så presset, at helt uacceptable besparelser på folkeskoleområdet gennemføres. Det er grotesk, og lærere, elever og forældre kan med rette føle sig afmægtige.

Lokale frihedsgrader må følges op af en resursesikring til folkeskolen. Friheden må ikke blive en spareøvelse, men skal tværtimod give bedre muligheder for at udvikle skolen lokalt.

Invester i folkeskolen og vores elevers fremtid – det betaler sig. Både for den enkeltes livskvalitet og for vores samfundsøkonomi.