Rektor på professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann har et ønske om en kommission, som ”eventuelt kan foreslå ændringer i formålsparagrafferne”.

Rektor til politikere: Nedsæt en formålskommission for skolen

Nedsæt en formålskommission, som eventuelt kan foreslå ændringer af skolens formålsparagraf. Sådan lød den direkte opfordring til politikerne fra formand for professionshøjskolerne Stefan Hermann på Sorø-mødet i dag. Men Merete Riisager siger foreløbig nej tak.

Publiceret

Formålspararaffen

§ 1. Folkeskolen skal isamarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til atlære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giverdem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deresforståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer denenkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udviklearbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse ogvirkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillidtil egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberedeeleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i etsamfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor værepræget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg vil foreslå, at det politiske Danmark nedsætter en formålskommission, som skal fremme den her eftertanke, som dannelsesdiskussionen egner sig til at give os".

Riisager: Dannelsen i skolen er truet af forandringstrang 

Få øjeblikke efter, at undervisningsminister Merete Riisager på Sorø-mødet havde talt om, at skiftende regeringers forandring- og forstyrrelsestrang truer dannelsen i skolen, greb Stefan Hermann mikrofonen og holdt et oplæg under overskriften: "Dannelse er udfordret".

Med sig havde han en opfordring til ministeren og regeringen om at påbegynde et arbejde, som kan være første skridt på vejen mod en ny formålsparagraf for folkeskolen.

Tænk formål på tværs

Stefan Hermann mener, at der er behov for at sammensætte en meget bred gruppe af aktører, der kan debattere, afklare og kortlægge formålsparagrafferne. Dermed fremsætter et ønske om en kommission, som "eventuelt kan foreslå ændringer i formålsparagrafferne", som han sagde.

"Jeg tænker, at det her komisorium skal arbejde med formålsparagraffer fra dagtilbud til universiteter. Jeg synes, det er overraskende så dårligt vi kender formålene fra dagtilbud til universiteter. Jeg synes, det er overraskende hvor dårligt, vi kender formålenes historie. Jeg synes, det er overraskende, hvor dårligt vi kender hinandens uddannelseshistorie på kryds og tværs", sagde Stefan Hermann.

Dermed melder han sig i koret om at tage tiltag, som kan føre til en ny formålsparagraf. Udviklingsdirektør i KL Arne Eggert fortalte tidligere på sommeren på et lærermøde på Ryslinge Højskole, at KL gerne ser, at formålsparagraffen bliver mere tidssvarende i forhold til de kompetencebehov, der er i samfundet.

KL åbner debat: Er skolens formålsparagraf tidssvarende? 

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen mener, skolen har brug for ro og advarer mod, at politikerne skaber flere ændringer for skolen.

"Lad os holde op med alle de lovændringer. Lad os diskutere hvorfor holder vi skole - den debat skal vi først", sagde han til folkeskolen.dk i går. 

Bondo før årets Sorø-møde: Tiltrængt fokus på dannelse 

Riisager vil ikke nedsætte kommission nu

Det bliver ikke undervisningsminister Merete Riisager, som nedsætter en formålskommission på nuværende tidspunkt. 

"Jeg kommer ikke til at skyde sådan én i gang i dag. Det er en fin og ordentlig tanke. Men jeg synes faktisk, at der står nogle ganske fornuftige ting i folkeskolens formålsparagraf i dag. Jeg synes bare, at den har levet for meget en skyggetilværelse i nogle år. Jeg vil gerne have formålspragraffen mere frem i lyset", siger Merete Riisager til folkeskolen.dk efter Stefan Hermanns oplæg. 

Hun mener, at der skal mange diskussioner til, før man kan se på formålsparagraffen. 

"Med det vi diskuterer i dag, kan man godt få en vision for noget, man kunne ønske sig. Men det er klart, at der vil også være en stor politisk uenighed, om hvad en ny skal rumme. Og derfor er det en meget svær manøvre at skrive den", siger Merete Riisager.