Debat

Manipulation – og ”lære at lære” uden indhold?

To professorer påstår i ny bog, at jeg er skyldig i ”åbenlys citatmanipulation”. Dog har de har ingen dokumentation og argumenter at støtte sig til. Jeg har blot kritiseret ”lærificeringen” og bestræbelsen på at isolere ”lære at lære” fra et bestemt indhold, hvorved ”lære at lære” bliver et indhold i sig selv. Det er der ikke megen manipulation i.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I min trilogi kritiserer jeg læringsbegrebet og ”lære at lære” for at være tomme begreber og forestillinger. Nu mener Lars Qvortrup og Jens Rasmussen (QR) i bogen Skoleret, at jeg manipulerer ”markant” med begrebet om læring – og at ”lære at lære” i virkeligheden slet ingen fortalere har. Jeg har jagtet vindmøller og skudt efter skygger. I den skoleret, de to professorer nu har sat, renser de sig selv for al skyld ved at skyde skylden på mig. Som i et skyggespil.

Uredelighed?

QR mener, at jeg gør mig skyldig i flere tilfælde af ”citatmanipulation” (tilmed ”åbenlys”), ”demagogisk fremstilling af fakta” og ”begrebsmanipulation” (s. 64-66). Det får QR til at beskylde afhandlingen for ”, som vi har vist, ikke at leve op til selv de mest fundamentale krav til videnskabelig redelighed” (s. 179). Udsagnet optræder i slutningen af den sætning, som Thorkild Thejsen her på folkeskolen.dk kom til at gengive forkert, og i hvis indledende del jeg har påvist adskillige skred i brugen af min tekst:

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

https://www.folkeskolen.dk/1867444/op-paa-hesten-igen

https://www.folkeskolen.dk/1868466/varsomhed-med-citater

Manipulation?

Nøgleordet er ”manipulation”. QR skriver:

”Hertil kommer fejlagtig gengivelse af citater (citatmanipulation) og analogislutninger (Skovmand, 2017b, s. 63) samt demagogisk fremstilling af fakta, så de passer med en af forfatterens inspirationskilder Gert Biestas konklusion, at ”viden miskrediteres”.

Jeg manipulerer hverken med citater eller begreber, og der er heller ingen eksempler på ”demagogisk fremstilling af fakta” i mit arbejde. QR har ét eksempel på ”citatmanipulation”, men der er – helt åbenlyst – ikke tale om manipulation, jf. vedlagte dokument, hvori jeg kommenterer QR’s påstande grundigt.

QR anfører ét eksempel på påstået ”begrebsmanipulation” (man må tro, der er flere). Eksemplet er tilmed ”markant”. Det vedrører læringsbegrebet. QR mener, at jeg ”fordrejer begrebet til at være et indholdsløst begreb”, idet jeg ”hævder […], at ”læring” er ensbetydende med ”læring af læring”.  

Trick eller teori?

Dette er ifølge QR et ”trick”, jeg har hentet ”fra den tyske reformmodstander Andreas Gruschka” (s. 65). Gruschka har en karakteristisk, frisk formulering: ”Læring af læring sker med læring som indhold, altså uden indhold!”.

Der er i afhandlingen ikke tale om noget ”trick”, men om en grundig og meget omfattende analyse, som primært støtter sig til Gert Biestas teori om ”lærificeringen” af uddannelsesfeltet. Når læring går ind i klasseværelset, går formål, relationer og indhold ud. Ifølge Biesta. QR gør en hel teori hos Biesta til et ”trick” hos Gruschka. Han er én af Tysklands største nulevende didaktikere. QR reducerer Gruschka til ”reformmodstander”.

QR kan selv et trick, der er klart kontrafaktisk (s. 65):

"Men ingen, hverken i Tyskland eller Danmark, har gjort sig til talsmand for, at elever ikke længere skal lære ”noget”, men alene ”lære at lære”".

”Ingen”! Har QR ingen viden om, at ”lære at lære” har været en særdeles dominerende diskurs inden for uddannelsesfeltet i det meste af et par årtier? Ingen erindring om egne tekster og udsagn, der klart peger i den retning? Fornægter de to forfattere nu sig selv?

Klar (dis)kurs

Jens Rasmussen er glad for ”lære at lære”. Han skrev i 2014 en artikel, der hed "Fremtidens kompetence: Lære-at-lære", som vist ikke findes nogen steder længere. Jeg vedlægger den sammen med et interview fra EVA, hvor han advokerer for ”lære at lære”. Hele magasinet, som indeholder flere gode interviews, der modsiger Rasmussen, kan tilgås her:

https://www.eva.dk/grundskole/laere-laere

I artiklen taler Rasmussen om et ”paradigmeskift” og – jeg citerer ordret:

”Med dette skift vinder den forestilling frem, at det i stedet for at lære eleverne noget bestemt gælder om at lære eleverne at lære” (bemærk, at der ikke står ”alene”, men der står heller ikke kun ”noget, men netop ”noget bestemt”, jf. citatet ovenfor).

I interviewet i EVA-rapporten udtaler han (på s. 8) noget lignende:

"Hermed gøres at lære at lære uafhængig af et bestemt indhold og bliver et indhold i sig selv […]".

”Lære at lære” bliver sit eget indhold. Andreas Gruschka har ret. Jens Rasmussen dokumenterer det. QR’s kurs har længe været klar. Desværre har de været med til at sætte den selvsamme kurs for folkeskolen.

Powered by Labrador CMS