Skolepolitik

Når skolen skal frisættes, er der brug for penge, er budskabet fra Radikale Venstre, der har stort skolefokus i partiets alternative finanslovsudspil.

Radikale vil frikøbe lærere til at udvikle skolens formål

Står det til de Radikale, bør der sættes penge af til at frikøbe lærere, som kan besøg skoler rundt om i landet for at samle inspiration til udvikling af skolens fag og pædagogik. Partiet har lavet et alternativt finanslovsudspil, hvor skolen fylder meget.

Publiceret Senest opdateret

’Giv et bedre Danmark videre’.

Sådan lyder navnet på Radikale Venstres eget bud på et finanslovsudspil, partiet netop har lanceret som et alternativ til regeringens.

Udspillet har i høj grad fokus på folkeskolen, blandt andet med en ’børnemilliard’. Partiet foreslår konkret at give en milliard kroner til kommunerne, som skal bruges på flere pædagoger og lærere.

Radikale bud på skoleforslag

• Børnemilliard (1.000 mio.kr. i 2024)

• Bedre forhold for børn i de fattigste familier (300 mio.kr. i 2024)

• Udvikling af fag og pædagogik (10 mio.kr. i 2024)

• Bedre støtte til højt begavede børn (5 mio.kr. i 2024)

• Større fokus på leg gennem støtte til Dansk Legeplads Selskab (3 mio.kr. i 2024)

• Styrkelse af læsefællesskab gennem Læseforeningen (2 mio.kr. i 2024)

• Fortællerværkstederne (5 mio.kr. i 2024)

• Dansk Skolebridge (2 mio.kr. i 2024)

• Haver til maver (5 mio.kr. i 2024)

• Annullering af besparelse i regeringens FFL vedr. Center For Undervisningsmidler - CFU (30 mio.kr. i 2024)

Læs hele udspillet

Modsat regeringen foreslår partiet, at der bør sættes penge af til at frikøbe lærere, der kan spille en central rolle i udvikling af nye læreplaner. 

Konkret mener partiet, at der bør sættes 10 millioner kroner af til frikøb af lærere, der skal rejse rundt på skoler for at diskutere skolens formål og udvikling af fagene.

Det fortæller undervisningsordfører Lotte Rod:

”Alle skoler skal have gode muligheder for at udvikle fag og pædagogik, og derfor er det vigtigt, at arbejdet med nye læreplaner for fagene ikke bare skal foregå på et kontor inde i ministeriet, men bliver en levende samtale på alle skoler”, siger Lotte Rod til Folkeskolen.

Vil annullere CFU-besparelser

Radikale Venstres største post på finanslovsudspillet er ’børnemilliarden’, som skal gå til kommunerne som supplement til de 650 millioner kroner, som regeringen allerede har lovet. 

Det skal være med til at annullere besparelser på blandt andet skoleområdet, fortæller Lotte Rod.

Partiet vil afskaffe folkeskolereformen og vende skolepolitikken på hovedet. Det kræver ifølge de Radikale, at lærere faktisk har tid til den pædagogiske diskussion med kollegaerne og til at forberede god undervisning og selvfølgelig også har råd til materialer, busbilletter og lejrskoler.

Partiet foreslår desuden at afsætte 300 millioner kroner årligt til et permanent løft af de fattigste børnefamilier.

Derudover ønsker Radikale at tildele fem millioner til et videnscenter til at hjælpe højtbegavede børn og unge, og partiet vil også give i alt syv millioner kroner til Dansk Skolebridge og projektet Haver til Maver.

Samtidig foreslår partiet at rulle regeringens planlagte besparelser på Center for Undervisningsmidler tilbage.

”Alene i sidste skoleår 22/23 udlånte CFU over 2 millioner analoge eksemplarer ud til sektoren. Hvis CFU beskæres, bliver det umuligt at bevare den høje litterære kvalitet og derved taber skolens elever og lærere en værdifuld ressource til at styrke børns læselyst i skolen”, lyder det i udspillet.