Stor forskel på hvor godt fusionsskoler fungerer

Sammenlægninger: Lærerne har flere negative erfaringer end positive med skoler, der fordeler sig på flere matrikler, viser en rundspørge til lærerkredsene i DLF. Men billedet er ikke entydigt.

Publiceret

Nedlæggelser i 2014

• Syv skoler bliver nedlagt til sommer, heraf trespecialskoler.

• 31 skoler lægges sammen til 11 skoler med flere matrikler.Flertallet af fusionsskolerne ligger i Egedal og OdsherredKommuner.

• I Viborg fortsætter Ulbjerg Skole som en selvstændig skole,men får fælles ledelse med Skals Skole efter ønske fra forældre ogskolebestyrelse.

• Fem skoler får nedlagt en afdeling. Fire af dem bliver dermedtil en skole med kun en adresse.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

 Der er stor forskel på, hvor godt fusionsskolerne fungerer, viser en rundspørge, Folkeskolenhar foretaget blandt lærerkredsene i DLF i forbindelse med den årlige undersøgelse af skolenedlæggelser. Ikke alle kommuner har lagt skoler sammen, men 44 lærerkredse har svaret på spørgsmålet, og ingen af dem jubler af begejstring. Fem lærerkredse har dog overvejende positive erfaringer.Det er en populær manøvre blandt lokalpolitikere at lægge skoler sammen. Siden 2005 er cirka 430 skoler smeltet sammen til skoler med undervisning på flere matrikler. Når yderligere 31 skoler lægges sammen til 11 skoler til sommer, vil der være knap 200 sammenbragte skoler på landsplan med et elevtal, som varierer fra 250 til over 2.100 elever. 

Oplysningerne på kortet bygger på Folkeskolens årlige undersøgelse af skolenedlæggelser og skolesammenlægninger blandt lærerkredsene i DLF. Folkeskolen sikrer sig, at samtlige lærerkredse svarer. Eventuelle ukorrektheder i kortet kan skyldes, at der mangler oplysninger i svarene.

Gevinsten skal blive i skolen

Hvis lærerne skal opleve en sammenlægning som en succes, skal den besparelse, man opnår ved stordrift, bruges til at udvikle kvaliteten, understreger professor Lars Qvortrup, Aalborg Universitet, som har set på skolefusioner i Norge og Danmark.

»Hvis man alene lægger skoler sammen for at opnå stordriftsfordele, er det i bedste fald ligegyldigt, og i værste fald gør det skade, fordi lærerne opfatter det som forringelse af kvaliteten. I stedet skal man bruge de sparede resurser til at styrke ledelsen og til at forbedre samarbejdet mellem lærerne, så de oplever et fagligt løft, for eksempel gennem stærkere årgangs- og klasseteam og vejledere i blandt andet læsning, matematik, adfærd, kontakt, trivsel og inklusion«, siger Lars Qvortrup.

Det kan imidlertid være svært at opnå stordriftsfordele i geografisk store kommuner.

»Den store økonomiske gevinst ligger i at samle eleverne i større klasser, men det er svært at gennemføre, hvis det betyder, at børn på seks-ti år skal transporteres over lange afstande«, siger Lars Qvortrup.

Powered by Labrador CMS