Debat

Norddjurs kommune udfordrer de Nationale test

Undervisningsministeriet mener fortsat, at de nationale adaptive test er valide, på trods af, at Ørum skole på Djursland har dokumenteret at de måler som vinden blæser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Norddjurs kommune stillede den 9-september 5 konkrete spørgsmål om validiteten af de nationale test til undervisningsministeriet fordi vi på en af vores folkeskoler havde testet en 6.klasse i den samme Dansk test med 1 uges mellemrum.

Lærer, ledelse og eleverne på skolen var forundrede over de store udsving for ca. halvdelen af eleverne. Resultaterne gik både meget op og ned og derfor var det ikke lige til at forstå hvorfor der efter kun en uge kunne være så stor forskel på elevernes niveau. Mistanken faldt på selve de nationale test, som i mange år har været omgærdet af stor mystik og en del kritik bl.a. fordi der ikke er åbenhed om hvordan testene er lavet. Men også fordi de skulle forestille at tilpasse sig elevernes niveau, hvilket endnu aldrig er lykkedes for nogle i hele verden at lave.

Allerede i 2009 blev de nationale test kritiseret for at virke demotiverende for svage elever, men daværende undervisningsminister Bertel Haarder mente dengang, at det adaptive aspekt ved testene tog højde for det. På trods af at Bertel blev advaret af professor Sven Erik Nordenbo om at

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

”Der findes ingen international forskning, der viser, hvorvidt de adaptive test er gode eller ikke gode".

Bertil var dog stålsat og slog fast at;

” Nu vil vi have dem prøvet - også for andre landes skyld, så de kan bruge vores erfaringer. Nu kører vi linjen ud,"

Den kommende undervisningsminster Christine Antorini blev den gang spurgt om man kan ”sige, at I politikere bruger hele folkeskolen som laboratorium for de nationale test?”

Antorini svarede at;

"Ja, og det kan vi ikke være bekendt. Derfor skulle vi have gjort det til et forsøg fra starten. Vi er ikke blevet af- eller bekræftet i, om det virker. Så meget desto mere vigtigt er det, at vi laver løbende evaluering, så vi ikke får andre negative konsekvenser," siger Christine Antorini.”

Men der er ikke blevet lavet en ordenligt evaluering af de nationale adaptive test – heller ikke under Antorinis tid som undervisningsminister.

Men nu er der endelig en skole på Djursland – Ørum skole – der sammen med forvaltningen i Norddjurs kommune har udfordret undervisningsministeriet på om de nationale test nu også er valide?

 Norddjurs kommunen har spurgt om følgende;

”Er de nationale test tilstrækkeligt valide til, at lærerne kan bruge dem til at vurdere elevernes nuværende (på testtidspunktet) niveau af færdigheder inden for dansk læsning og matematik? Altså er de nati-onale test valide til den øvelse på hhv. elev- og klasseniveau?”

 ”Er de nationale test egnede til at måle progression i elevernes faglige udvikling på hhv. elev- og klasseniveau?”

”Er de nationale test tilstrækkeligt valide til, at skolelederne kan bruge dem til at vurdere skolens samlede nuværende (på testtidspunktet) niveau af færdigheder inden for dansk læsning og matematik? Altså er de nationale test valide til den øvelse på skoleniveau?”

”Er de nationale test egnede til at måle progression i elevernes faglige udvikling på skoleniveau?”

”Er de nationale test tilstrækkeligt valide til, at forvaltningsledelsen og det politiske kan bruge dem til at vurdere kommunens samlede skolevæsens nuværende (på testtidspunktet) niveau af færdigheder inden for dansk læsning og matematik? Altså er de nationale test valide til den øvelse på forvaltnings- og politisk niveau?”

Gode og meget relevante spørgsmål – Særligt når man i Norddjurs kommune har besluttet at alle de frivillige test skal være obligatoriske og at resultaterne skal bruges i skolens daglige arbejde med elevernes faglige progression, i projekt synlig læring, i forældresamarbejdet og i samarbejdet med forvaltningen og politikerne.

Det har krævet en længere snak før Norddjurs kommune fik et svar, men den 21 oktober kom det så.

Undervisningsministeriet(UVM) svarer at;  

”Overordnet vurderes den statistiske sikkerhed i testene til at være på niveau med andre test og prøver.”

Dog skriver de også at ”Den statistiske usikkerhed er størst på elev- og klasseniveau, mens den statistiske sikkerhed på grupper af elevers testresultater er høj, især på kommunalt og nationalt niveau.”

Men åbenbart er usikkerheden på elev- og klasseniveau ikke så stor at det rykker ved validiteten.

UVM svarer dog at de arbejder med at forbedre kvaliteten af de nationale test og bl.a. har indført en ny regel om, at alle elever skal anvende den i forvejen afsatte testtid på 45 minutter fuldt ud.

UVM svarer, som forklaring på Ørum skoles svingende resultater, at der muligvis er tale om en gentestningseffekt, som de vil undersøge nærmere og at de gerne vil bruge Ørum skoles eksempel i deres analyse af gentestningseffekten.

UVM slutter af med følgende konklusion;

”Det er styrelsens vurdering, at testene er tilstrækkeligt valide til at vurdere elevens faglige niveau inden for de områder testene tester, ligesom det er styrelsen vurdering, at testresultaterne kan bidrage til lærerens planlægning af en undervisning målrettet hver enkelt elevs niveau og af skoleledere og kommuner til den løbende kvalitetsudvikling på den enkelte skole og i forvaltningen som helhed. Men det er vigtigt at understrege, at et testresultat ikke kan stå alene, og at læreren må sammenholde elevens testresultat med den viden, som læreren ellers har om elevens faglige niveau fra arbejde med den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen.”

Jeg mener det er tydeligt, at de nationale adaptive test er kontrol-Danmarks store ideologiske projekt og at man ikke har evalueret og undersøgt testene på en videnskabelig måde. I stedet for åbent at forsøge at udvikle de bedste test og lave forskning om hvordan de virker og hvor sikre eller usikre de  er, har man uden dokumentation de sidste 6 år påstået at de er valide.

Det gør man så fortsat på trods af, at lærere i hele landet i årevis har fortalt både elever og forældre, at testene ofte viser, at elevens niveau er anderledes end det testen har vist, og på trods af, at der nu er en skole der har taget sagen i egen hånd og gjort opmærksom på, at de nationale test måler som vinden blæser.

De nationale test er ikke valide og det ved UVM, hvilket er grunden til at de ikke har iværksat ordentlige videnskabelige undersøgelser af usikkerheden.   

Det er en skam at vi har smidt hundrede af millioner af kroner ud på noget der ikke virker efter hensigten.

Men det er en endnu større skam at man fortsat prøver at bilde befolkningen ind, at de nationale test virker, og at man ikke lader videnskaben få adgang til at dokumentere hvor stor sikkerhed/usikkerhed der er og hvor dårligt/godt de rent faktisk måler.

Gad vide hvor lang tid bedraget kan fortsætte ?

Hvornår mon flertallet ser at kejseren ikke har noget tøj på ?

Det kan kun tiden vise.

http://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/2009-5-4-nationale-test-rammer-de-svageste-elever

https://www.folkeskolen.dk/572808/skoleleder-testresultater-svinger-som-vinden-blaeser

https://www.folkeskolen.dk/572813/eksperter-dumper-de-nationale-test

Powered by Labrador CMS