Især én ting gør
Esbjerg-skoleleder stolt
efter et år med frihed

Skoleleder på Auraskolen i Esbjerg gør status efter lidt over et år med frihed. Ud over kortere skoledage er der især ét element ved frihedsforsøget, som skolelederen er særligt stolt over.

Publiceret Senest opdateret

Kortere skoledage, nye fag og mere projektbaseret læring.

Skolehverdagen på Auraskolen i Esbjerg er blevet markant anderledes på det halvandet år, skolepersonalet har været fri af de tøjler, som folkeskoler ellers er bundet af.

For det første, og ifølge skoleleder Lene Aagaard Brandt nok også det vigtigste, har det været muligt at forkorte skoledagen for eleverne og bruge de frigivne resurser til mere to-voksen-undervisning. I en evaluering af det første år med frihedsforsøget, som Auraskolen netop har udgivet, er det netop de kortere skoledage, som både lærere og elever har været allergladest for.

”Når vi spørger eleverne, oplever de at have mere overskud, når dagen er kortere. Lærerne og pædagogerne oplever på samme måde, at de har mere tid og overskud til at undervise og til at håndtere faglige forskelle blandt eleverne, når de er to i klassen. Vi oplever helt klart, at skoledagen er blevet behageligere og mere kreativ”, siger Lene Aagaard Brandt.

”Jeg kan ikke tale for de andre skoledistrikter i Esbjerg, men hos os har frihedsforsøget næsten følt som, at vi har fået flere resurser, fordi vi har haft frihed til at flytte kræfterne derhen, hvor det gav mening”.

Kreativitet kommer nedefra

Noget af det vigtigste ved frihedsforsøget for Lene Aagaard Brandt var, at lærerne og pædagogerne selv fik lov at bestemme, hvordan skolehverdagen skulle se ud. Derfor var første skridt en periode, hvor alle kunne fortælle ønsker til nye tiltag og til eksisterende elementer, de ville af med. Mange havde omlægning af resurser fra lange skoledage til to-voksentimer højt på ønskelisten.

Lene Aagaard Brandt husker den første del af frihedsforsøget som en periode med gejst og motivation til at finde gode løsninger. Nye kreative idéer strømmede frem. Og spørger man skolelederen, hvad der har været den allerbedste idé, er det umuligt for hende at vælge. Men hun nævner en episode som et perfekt eksempel på den kreativitet, der har hersket.

”Nogle lærere foreslog at lære alle børnene på 4. årgang at spille et instrument. De ville undersøge, om den koncentration og motivation, man udvikler gennem at lære et instrument at kende, ville smitte af på de andre fag. Og det har de i høj grad oplevet, at det har gjort”, siger Lene Aagaard Brandt.

Eleverne kan vælge mellem fire forskellige instrumenter, og eleverne bruger deres evner i musicalen sidst på året. I Auraskolens evaluering står beskrevet, at eleverne er mere koncentrerede i de øvrige fag, og deres faglige niveau stemmer overens med niveauet hos andre 4.-klasser på trods af, at de har færre timer.

”For mig er det et godt eksempel og symbol på det engagement, der har været hos alle lærere og pædagoger. Jeg er simpelthen så stolt over, hvor meget ansvar, de har taget på sig, og hvor motiverede de er. Det vidste jeg jo godt før, men frihedsforsøget har virkelig vist, hvor meget det giver mening at lade beslutningerne komme nedefra”.

”Normalt har vi så travlt med at passe ind og stramme op og opfylde alle mulige krav. Det er fantastisk at se, hvad der sker, når vi bare kan sige til personalet: 'Glemt alt og sig, hvad I har lyst til. Hvad giver mening for jer?'”.

Mere sammenhængende undervisning

Listen over tiltag og idéer på Auraskolen, siden frihedsforsøget gik i gang i august 2021, er lang. Men blandt de vigtigste nye elementer er, at lærerne i højere grad arbejder i årgangsteam omkring specifikke projekter, og at eleverne dermed bliver delt efter niveau på tværs af klasser.

I flere årgange i indskolingen er skemaet helt fjernet, og i stedet foregår læringen gennem projekter, der involverer de forskellige fag.

”På den måde er der langt mere kontinuitet og en følelse for både elever og voksne af, at man kan følge nogle ting til dørs, fordi man har mere tid med sit hold. Nogle lærere har savnet at undervise i deres eget fag, men til gengæld har mange en oplevelse af, at man når i mål med nogle flere ting og lærer sine elever godt at kende. Eleverne siger i evalueringen, at de har det sjovt og er motiverede for at lære, blandt andet fordi der er så meget fokus på processen og det kreative”.

Undervisningsminister Mattias Tesfaye har oplyst, at han vil se på den afsluttende evaluering fra frihedskommunerne, før han vil forholde sig til, om forsøget skal gøres permanent og udvides til alle kommuner. For Lene Aagaard Brandt er succesen ved friheden ikke til at tage fejl af.

”For os på Auraskolen tror jeg roligt, jeg kan sige, at vi har været glade for friheden. Og det ville da helt praktisk også være noget rod for elever og forældre, hvis vi i en periode skulle tilbage til den gamle skole”.