Støttepartier klar til at ændre frit skolevalg

En ny ph.d.-afhandling viser at frit skolevalg forstærker social ulighed. To af regeringens støttepartier er klar til at kigge på nye måder at fordele elever fra ressourcestærke og –svage hjem.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ph.d. i økonomi Mikkel Høst Gandil fortalte i Folkeskolen nummer 13 om sit studie, der viser at frit skolevalg i høj grad bliver brugt af resourcestærke forældre til at fravælge folkeskoler, der har ry for at rumme mange udsatte elever. Dermed giver frit skolevalg, stik imod intentionen med loven, mere social opdeling af elever. Forskeren foreslog i bladet, at man i stedet fordeler skolebørn ud fra et system hvor hver familie indsender en prioriteret liste over skoler, de gerne vil have deres børn ind på. Fordelingen bestemmes så dels af deres ønsker, dels af en række regler for, hvem der har forrang på de enkelte skoler.

Forsker: Det frie skolevalg er unfair

Radikale: Det skal prøves 

"Jeg synes faktisk, det ser ud som et system, der ville kunne fungere hensigtsmæssigt" siger Marianne Jelved, skoleordfører for Det Radikale Venstre. "Så det kunne jeg godt have lyst til at afprøve. Det er en anden måde at lave frit skolevalg på, for det er jo et frit skolevalg, der giver alle en chance. Jeg synes det er værd at prøve, må jeg ærligt indrømme. Og vi (det Radikale Venstre, red.) er ellers tilhænger af det lokale skolevalg, men vi har også været provokeret af, hvor dårligt det er gået nogle steder. Børn skal ikke sendes rundt med busser, de skal have deres legekammerater i nærheden".

Jelved er ikke bange for at systemet kommer til at kræve for meget administration. Det må kunne løses gennem teknologi, mener hun.

EL: Inteligente skoledistrikter

I Enhedslisten er man også ked af - men ikke overrasket over - den utilsigtede effekt af det frie skolevalg, fortæller undervisningsordfører Jakob Sølvhøj.

Kommuner sender elever på tværs af skoledistrikter

"Det er vigtigt med social bred elevsammensætning, men det er ikke kun det frie skolevalg, der skaber problemet. Meget udspringer jo af, hvordan vi bor, og jeg er varm tilhænger af en distriktsmodel for elevfordelingen. Men det skal være intelligente skoledistrikter - distrikterne skal laves, så de sikrer en mere mangfoldig elevsammensætning" siger han.

- Men hvis der er frit skolevalg, kan distrikterne jo være nok så intelligente, folk kan jo stadig vælge at sætte deres børn i en anden skole…

"Her skal man måske lade sig inspirere af, hvordan gymnasierne fordeler elever mellem sig" mener Sølvhøj. "Her har vi (Enhedslisten,red.) sagt, at vi er indstillet på at begrænse det frie skolevalg, og det er jo den samme diskussion, vi skal have på folkeskoleområdet."

Den lokale folkeskole og forældrenes valg

 I modsætning til Jelved, er Sølvhøj ikke overbevist om at Mikkel Høst Gandils ide til fordeling af elever er en god ide.

"Jeg kan være bekymret for at forældrenes valg i den model vil føre til mere social opdeling, fordi der vil være tilbøjelighed til at vælge det samme som venner og bekendte og naboer" siger han. "Jeg synes, vi skal holde fast i skoledistrikter, som altså skal være intelligente, og så få en diskussion om det frie skolevalg. Men jeg er med på, at det er en meget varm kartoffel. Det er en svær sag, men at gøre ingenting er nok ikke en løsning."

Ved redaktionens slutning var det ikke lykkedes at få en kommentar fra SF eller Socialdemokratiet.