Forsøgsordning med naturfagsundervisning på engelsk gøres permanent

Det bliver nu en permanent mulighed for landets kommunalbestyrelser at oprette internationale linjer i udskolingen, hvor undervisningen i matematik og naturfag foregår på engelsk.

Publiceret Senest opdateret

Det var daværende undervisningsminister Christine Antorini (S), der i 2014 igangsatte et forsøg med 'internationale linjer', hvor skoler kunne vælge at lade matematik- og naturfagsundervisningen foregå på engelsk.

Forsøget er slut og med blandede evalueringer, men nu har et flertal i Folketinget valgt at gøre forsøget permanent.

Det betyder, at kommunerne har muligheden for at oprette internationale linjer på deres skoler i 7.-9. klasse, hvor matematik og naturfagene undervises på engelsk. Engelskundervisning må fylde op til 50 procent af elevernes samlede undervisningstid.

På baggrund af en evaluering af Christine Antorinis rammeforsøg i 2021 blev det konkluderet, at elever, som deltog i rammeforsøget, klarede sig bedre i folkeskolens afgangsprøve i skriftligt engelsk sammenlignet med elever, der ikke deltog i forsøget.

Engelskundervisningen havde også en positiv betydning for elevernes faglighed og trivsel, blandt andet fordi eleverne var mere motiverede til at lære nyt, fordi de aktivt selv havde tilvalgt linjen.

Resultaterne fra forsøget viste desuden, at eleverne klarede sig ligeså godt i dansk og matematik som elever, der havde haft almindelig dansksproget undervisning.

Selvom forsøget viste positive resultater, har der også været en del kritik af forsøget.

Blandt andet fordi eleverne flere steder havde svært ved at forstå de faglige begreber på engelsk, og fordi det var svært at finde lærere med de rette kompetencer.

Powered by Labrador CMS