En ny dataopsamling fra landets seks professionshøjskoler viser, at få lærere har fået en praktikvejlederuddannelse gennem de sidste par år.

Uddannede praktikvejledere: Lærere halter efter andre uddannelser

Antallet af lærere, der bliver uddannet til at vejlede praktikanter fra læreruddannelsen, halter efter i forhold til sammenlignelige uddannelser, viser en undersøgelse. Professionshøjskolerne håber, at den ny læreruddannelse vil skabe større efterspørgsel.

Publiceret Senest opdateret

I perioden 2018 til sommer 2021 startede 1464 pædagoger på en praktikvejlederuddannelse, mens der i samme periode blot var 278, der startede på praktikvejlederuddannelsen til læreruddannelsen.

I foråret 2021 var der kun tre lærere i hele Danmark, der tog et diplommodul som praktikvejleder.  Til sammenligning var der det år 200 pædagoger, der på samme måde uddannede sig til praktikvejleder. Men da uddannelserne ikke bliver udbudt på samme tidspunkter, kan det være svært at sammenligne (rettet 24/8-2023 kl. 12.36).

Det undrer områdeleder og projektchef hos professionshøjskolen UCN i Nordjylland, Mathilde Nyvang Hostrup, at så få lærere tager en uddannelse som praktikvejleder. 

På UCN kører praktikvejlederuddannelsen en gang årligt. I 2022-2023 var fire lærere indskrevet. Men det alt for få til at dække behovet for at uddanne fremtidens lærere på de nordjyske skoler.

”Der er virkelig et efterslæb på lærerområdet i forhold til uddannelse af praktikvejledere", siger hun.  Hun forventer, at den nye læreruddannelse og en ny praktikvejlederuddannelse vil betyde, at en markant stigning i uddannelsen af nordjyske praktiklærere, siger hun og fremhæver et tæt samarbejde med de nordjyske kommuner og et stort fokus på dem som meduddannere. 

Landets seks professionshøjskoler indsamlede sidste år data for uddannelse og efteruddannelse af praktikvejledere på de såkaldte velfærdsuddannelser. Man undersøgte, hvor mange der tog et praktikvejlederdiplommodul blandt pædagoger, lærere, socialrådgivere og klinisk personale – herunder sygeplejersker - indenfor det sundhedsfaglige område. Tallene danner et klart billede, fortæller Mathilde Nyvang Hostrup.

”Uddannelse af praktikvejledere til læreruddannelsen halter bagefter de andre områder – især efter sundhedsområdet. Flest inden for sundhedsfaget får en vejlederuddannelse, fordi det er obligatorisk at have det. Men også langt flere pædagoger end lærere får en praktikantvejlederuddannelse”, siger Mathilde Nyvang Hostrup.

Bundplacering

Professionshøjskolerne så gerne, at mange flere lærere uddannede sig til praktikvejledere og praktiklærere.  Center for skole og læring på Absalon udbyder praktikvejledermodulet for lærere i Region Sjælland. Trine Skov Jensen fra Professionshøjskolen Absalon  mener, at skoler og kommuner har afventet, hvilke krav, der ville være i den nye læreruddannelse.

”Man har ventet på, at der skulle komme en ny læreruddannelse, også fordi der ikke er en særlig stærk tradition om at uddanne praktikvejledere ”, mener Trine Skov Jensen.

Giver håb om mere uddannelse

Absalon har i samarbejde med de andre professionshøjskoler tilrettet praktikvejlederdiplommodulet til lærere til den ny læreruddannelse. Fremover kan lærere uddanne sig som både praktikvejleder og som praktiklærer. Men fordi den ny læreruddannelse faldt på plads sent på året, har det været svært at få gjort opmærksom på de nye muligheder.

”Jeg håber, at så mange som overhovedet muligt kommer af sted. Men det er sent, at den ny læreruddannelse og studieordningen faldt på plads”, siger hun og henviser til, at professionshøjskolen først kunne tilbyde den opdaterede uddannelse den 1.august i år.

Hun mærker dog en større end interesse fra kommuner end tidligere.

Kortere kurser kan være en vej frem

Lærerstuderendes Landskreds ønsker, at der på læreruddannelsen ligesom i sundhedsuddannelserne kommer et krav om, at praktiklærere er uddannet til opgaven. Men det har ikke været muligt at få igennem som en del af den nye læreruddannelse.

”Umiddelbart er der jo ikke råd til det. Men vi kan ikke løfte kvaliteten i læreruddannelsen, hvis praktiklærerne ikke er klædt på til opgaven. Nu er opgaven blevet anderledes, og der er kvalitetskrav, så er det ikke nok, at man har erfaring med at være lærer, det er hele vejledningsdelen, der halter”, siger Trine Skov Jensen som også ser muligheder i korterevarende kurser for at klæde praktiklærere bedre på.

”Jeg kan se et stort potentiale i forhold til at koble de resursepersoner, der i forvejen er i skolen som dansk- og matematikvejledere stærkere ind i praktikken. De er vant til at vejlede færdige lærere, så de har allerede en kompetence, der kan bruges, når vi skal uddanne fremtidens lærere”.

Københavns Professionshøjskole (KP) har i år flere lærere, som søger en praktikvejlederuddannelse end de seneste år. Men chefkonsulent på KP Trine Danø har endnu ikke overblik over, hvor mange det drejer sig om. 

”Vi ved det ikke endnu, og vi ved heller ikke, hvor mange, der kommer til at søge det nye tilbud, som retter sig specifikt mod praktiklærerne. Hele godkendelsesproceduren gjorde, at selve lanceringen af det nye tilbud skete relativt sent. Vi gør alt, hvad vi kan for at formidle det nye tilbud til vores kommuner. Læreruddannelsen gør også, hvad de kan. Men på skolerne er det også spørgsmål om timer og uddannelsesmidler, som kan kræve en ekstra dialog med og i forvaltningen”, siger hun.