KL spiller joker ud

Om der skal oprettes regionale centre til efteruddannelse, bør afgøres lokalt, mener KL

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kommunernes Landsforening (KL) har helt andre tanker om lærernes grund-, efter- og videreuddannelse end Undervisningsministeriet, der ellers i disse dage lægger sidste hånd på en indstilling til ministeren.

KL's vision er, at et antal lokale uddannelsesinstitutioner inden for pædagogik, sundhed og teknik skal slå sig sammen i Centre for Videregående Uddannelser rundt om i landet. Centrene skal udbyde grund-, efter- og videreuddannelse, svarende til hvad de oprindelige institutioner havde på programmet.

Ministeriets konkrete ide, der i øjeblikket er til kommentering i uddannelsesverdenen og også i KL, går derimod ud på at samle pædagogernes og lærernes efteruddannelse regionalt, blandt andet ud fra en betragtning om faglige fællestræk i de to uddannelser.

Men KL tager afstand fra centre, der kun er begrundet i faglige og indholdsmæssige forhold. Uddannelsesinstitutionernes geografiske placering har større betydning for KL, idet kommunerne har en primær interesse i at holde på uddannelserne og arbejdskraften, fremgår det af en pjece, der udkom i sidste uge, 'Uddannelse og lokal udvikling'.

Pjecen giver et eksempel: Der ligger i en egn et teknikum, et pædagogseminarium og en ergo- og fysioterapeutskole. Skrækscenariet for KL er: De tre institutioner indgår i henholdsvis et teknisk-merkantilt CVU, et pædagogisk CVU og et sundheds-CVU. De tre uddannelsesinstitutioner vil så alle orientere sig i retning af hver sit CVU-'hovedkvarter', og dermed orientere sig ud af lokalområdet.

Landsforeningens ønskescenarie ser omvendt således ud: De tre institutioner går sammen i et CVU. Der vil dermed kunne etableres en tæt lokal dialog om grunduddannelse, efteruddannelse og udviklingsarbejder.

'Det skal ikke på forhånd lægges fast, hvordan uddannelserne skal samarbejde og organisere sig. Hvad der er fornuftigt i den ene ende af landet, kan være fysisk umuligt i den anden ende. Det skal efter vores mening afgøres lokalt og regionalt', siger Ralf Klitgaard Jensen, chef for Uddannelseskontoret i KL.

Pjecen er en 'refleksion' over institutionsredegørelserne I og II om de videregående uddannelsers institutionelle struktur, som skal drøftes i Folketinget den 4. februar. Tankegangen i redegørelserne er kort og godt, at der er for mange for små uddannelsessteder i Danmark. Det skal der ryddes op i.

Powered by Labrador CMS